DERS ADI

: YENİ YAPI MALZEMELERİ VE UYGULAMALARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARC 5038 YENİ YAPI MALZEMELERİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 4

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT NESLİHAN GÜZEL

Dersi Alan Birimler

Yapı Bilgisi Doktora
Yapı Bilgisi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Günümüz yapı malzemesi üretim sektörü ele alınarak, arz talep dengesinde tasarımcı, malzeme üreticisi ve kullanıcı ilişkisi tanınmaktadır. Çağdaş malzemelerin tasarım ve kullanımda oluşturduğu sorunlar ile olanaklar belirlenmekte, konu; çağdaş yapım malzemeleri, yapı elemanları ve yardımcı öğeler kapsamında dikkate alınmaktadır. Bu ders, yeni yapı malzemelerini ve uygulama yöntemlerinin araştırılmasını amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Teknolojik gelişmelerin bina tasarım ve yapımına yansımaları ve önemli etkilerini tanıma
2   Binalarda strüktür-malzeme-teknoloji ilişkisini analiz edebilme
3   Teknolojik gelişmelerin mimarlığa etkilerini tanıma ve anlama
4   Mimarlıkta teknolojik gelişmeleri izleme becerisine sahip olma
5   Teknolojik gelişmelerin biçim, işlev, strüktür ilişkilerine etkilerini anlama ve binaları analiz etme becerisini kazanma

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin işleyişi ve araştırma ödevleri ile ilgili bilgi verilmesi. Dersin amacı, uygulama yöntemi, tanıtımı, konu seçimi üzerine açıklamaların yapılması Araştırma ödevleri ile ilgili açıklamanın yapılması. Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması
2 Konu ile ilgili tanımlar. Malzeme yapıları ile davranışları arasındaki ilişkisinin kurulması. Yapı malzemeleri ve uygulamaları ile ilgili araştırma konusu üzerine araştırma yöntemlerinin açıklanması. Bireysel araştırma konusunun belirlenmesi. Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması. Öğrencilerin derse araştırma konusu önerisi getirmeleri gerekmektedir.
3 Çağdaş yapı malzeme gereksinimi, teknolojik gelişme zorunluluğu ve nedenleri. Yapı malzemeleri ve uygulamaları ile ilgili araştırma konusu üzerine araştırma yöntemlerinin açıklanması, araştırma konusu seçiminin yapılması. Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması. Öğrencilerin, önerdikleri araştırma konusunun amacı ve kapsamını belirlemeleri gerekmektedir.
4 Malzemeler, yapım teknolojisi, ve endüstrileşme. Araştırma konusu değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması. Öğrencilerin, önerdikleri araştırma konusunun amacı ve kapsamını belirlemeleri gerekmektedir.
5 Çağdaş tasarım olgusu. Yeni yapı malzeme üretiminin tasarım üzerine etkileri. Araştırma konusu değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi. Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması.
6 Binalarda strüktür-malzeme-teknoloji ilişkisinin analizi. Araştırma konusunun içeriğinin belirlenmesi, düzeltmelerin ve yönlendirmenin yapılması Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması.
7 Standart kavramı. Çağdaş malzeme ve yapı elemanlarının standart konusu içersinde incelenmesi. Araştırma konusunun içeriğinin belirlenmesi. Düzeltmelerin ve yönlendirmenin yapılması. Araştırmanın içerik planının teslimi. Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması. Öğrencilerin seçtikleri araştırma konusunun içerik planını hazırlamaları gerekmektedir.
8 Çağdaş malzeme sınıflama, katalog düzeni ve tasarıma getirdikleri. Araştırma konusunun içeriğinin geliştirilmesi. Düzeltmelerin ve yönlendirmenin yapılması. Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması.
9 Araştırmanın düzeltilmesi, yönlendirme yapılması Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması.
10 Araştırmanın düzeltilmesi, yönlendirme yapılması Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması
11 Araştırma konularının sunumu Araştırmanın düzeltilmesi, yönlendirme yapılması Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması
12 Araştırma konularının sunumu Araştırmanın düzeltilmesi, yönlendirme yapılması Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması
13 Araştırma konularının sunumu Araştırma konusu ve içeriğinin kritiği, yönlendirme Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması
14 Araştırma konularının sunumu Araştırma konusu ve içeriğinin kritiği, yönlendirme Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

- Allen,E., & Iano, J., (Dec10, 2008), Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods, Edition 5, Wiley, New Jersey.
- Arnold, JR.T. & Chapman, N. S., (2003), Introduction to Materials Management, Prentice Hall; 5 edition.
- Bell, V.B., & Rand, P., (2006), Materials for Design, Princeton Architectural Press, New York.
- Berksun, F.,(1979), Mekan Bileşenleri Tasarımında Malzeme Seçimi İçin Kullanıcı Gereksinimlerin Değerlendiren Bir Yöntem, Ankara, KTÜ. Müh.-Mim. Fak.
- Brownell, B., (2012), Material Strategies: Innovative Applications in Architecture, Architectural Brief Series, The Foundation of Architecture, Princeton Architectural Press, New York.
- Callister, W. D. (2002), Materials Science and Engineering : An Introduction, Wiley; 6 edition
- Everett, A.,(1993), Materials, Y.Y.,Longman Scientific and Technical.
- Fernandez, J. E., (December 14, 2005), Material Architecture: emergent materials for innovative buildings and ecological construction, Nielsen Book, UK.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bu ders, konu anlatımı ile birlikte bireysel araştırma, sunum ve tartışma formatında işlemektedir. Bireysel araştırma konuları sınıfta incelenmektedir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 SUN SUNUM
2 YSS YIL SONU SINAVI
3 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU SUN * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU SUN * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

ARAŞTIRMA ÖDEVİNİN SUNUMU % 40 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3 ÖÇ 4, ÖÇ5)
FİNAL (ARAŞTIRMA ÖDEVİNİN TESLİMİ) % 60 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5)

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Bu ders bireysel araştırma ve sınıf içersinde grup tartışmalarına dayanmaktadır. Her öğrenci bir konu seçmekte ve bağımsız çalışmaktadır. Ancak bütün öğrencilerin haftalık tartışma oturumlarında sınıfta bulunmaları gerekmektedir. Her öğrenci çalışmalarını bir araştırma kitapçığı biçiminde hazırlayıp, sunmak durumundadır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

neslihan.guzel@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Daha sonra duyurulacaktır.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 10 2 20
Öğrenci seminer Sunumu 4 2 8
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Bireysel Ödev Hazırlama 1 30 30
Sunum Hazırlama 1 4 4
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.1111
ÖK.2111
ÖK.3111
ÖK.4111
ÖK.5111