DERS ADI

: ÇAĞDAŞ TAŞIYICI SİSTEMLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARC 5037 ÇAĞDAŞ TAŞIYICI SİSTEMLER SEÇMELİ 2 0 0 5

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR SADIK CENGİZ YESÜGEY

Dersi Alan Birimler

Yapı Bilgisi Yüksek Lisans
Yapı Bilgisi Doktora

Dersin Amacı

Çağdaş Taşıyıcı Sistemler günümüzde mimaride yeni bir boyut olarak ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla , katlanmış plak strüktürler, tutkallı tabakalı yapıştırma ahşap malzeme, kabuk strüktürler, çekmeye çalışan kablo ve membran strüktürler ile düzlem ve eğri yüzeyli uzay strüktürler hakkında temel karakteristikler (geometri, malzeme ve taşıyıcı sistem özellikleri) ve strüktürlerin mimaride kullanımı konusunda ayrıntılı bilgiler anlatılmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Strüktür ve mimarideki anlamını tanıma
2   Doğal strüktürlerle yapay strüktürleri tanıma
3   Strüktür sistemlerinin değişik özelliklerini ve sınıflandırılmasını yorumlama
4   Değişik strüktür sistemlerini mimaride kullanımını çözümleme
5   Bir projeye farklı strüktür sistemlerini uygulamayı tasarımlama

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş 1.1.Dersin işleyişi hakkında bilgi verilmesi 1.2. Konu ile ilgili kavramlar 1.3. Yeni taşıyıcı sistemlerin gelişimi
2 Strüktür teriminin açıklanması 2.1. Mimarlıktaki anlamı 2.2. Doğa strüktürleri 2.3. Yaşayan ve yapay strüktürler 2.4. Strüktür sistemlerinin sınıflandırılması
3 Katlanmış plaklar 3.1. Plak levha çalışması 3.2. Plak kiriş karşılaştırması 3.3. Katlanmanın getirdiği yararlar ve katlanma örnekleri 3.4. Malzeme
4 Tutkallı tabakalı yapıştırma ahşap strüktürler 4.1. Uygulama örnekleri 4.2. Araştırma konuları ile ilgili yönlendirme
5 Kabuk sistemler 5.1. Kabuk tanımı, kabuklarda membran gerilme durumu 5.2. Malzeme seçimi 5.3. Eğrilik, asal eğrilik, Gauss eğriliği. 5.4. Kabukların sınıflandırılması. 5.5. Tek, çift eğrilikli ve dönel yüzeyler, öteleme yüzeyler, çizel yüzeyler 5.6. Silindirik kabukların ve Küresel ve ters eğrilikli kabukların uygulama örnekleri Araştırma ödevinin verilmesi
6 Çekmeye çalışan strüktürler 6.1. Giriş, tanımlar, çekmeye çalışan strüktürlerin tarihsel gelişimi Kablo strüktürler 6.2. Yapım öğeleri ve özellikleri; kablo türleri, tel grupları, çelik halatlar, asılma noktaları, düğüm noktaları, ankraj olanakları, kabloların yük altında aldığı biçimler, ip çokgeni
7 Kablo strüktürler 7.1. Tek kablo sistemler, çift kablo sistemler, kablo ağları, uygulama örnekleri Membran strüktürler 7.2. Tanım, çevremizden ve günlük yaşamdan membran örnekleri 7.3. Membran gerilme durumu 7.4. Membran malzemenin türleri ve bakımı, homojen, örgü ve kombine membranlar
8 Membran strüktürler 8.1. Tasarım ve strüktürel ilkeler, minimum yüzeyler Pnömatik sistemler 8.2. Alçak ve yüksek basınçlı, tek ve çift cidarlı sistemler 8.3. Uygulama örnekleri
9 Uzay strüktürler 9.1. Tanımlar, tarihçe, varsayımlar ve sınıflandırma 9.2. Düzgün, yarı düzgün ağlar, dual ağlar. Düzgün, yarı düzgün çok yüzlüler, dual çok yüzlüler 9.3. Düzlem uzay strüktür türetim olanakları 9.4. Uzay sistemlerden uygulama örnekleri. Mero sistem, okta-plate, unistrut 9.5. Çizim yöntemleri
10 Uzay strüktürler 10.1. Eğri yüzeyli uzay strüktürler, tonozlar ve çubuk ağı kubbeleri 10.2. Jeodezik kubbeler
11 11.1. Araştırma ödevlerinin tartışılması
12 12.1. Araştırma ödevlerinin tartışılması
13 Ara Sınav
14 14.1. Araştırma ödevinin teslimi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Yardımcı kaynaklar:
. Türkçü, Çetin (2003). Çağdaş Taşıyıcı Sistemler, Birsen yayınevi, I.Baskı, İstanbul.
. Allen, E., Iano, J., (2008), Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods, Fifth edition, WILEY, United States of America.
. Natterer, J.,Herzog, T.,& Volz, M., (1990) Holzbau Atlas Zwei, Münih: Institu für Internationale Architectur-Dokumentation GmbH, München.
. Şen, N., (1990), Konut Teknolojisinde Endüstrileşme, DEÜMMF, İzmir.
. Türkçü,H.Ç., (1988), Endüstrileşmiş Yapım Konut Sorunu Açısından İrdelenmesi, DEÜMMF, İzmir.
. Türkçü,H.Ç.,(2004), Yapım, Birsen Yayınevi, İstanbul.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik ders anlatımı, görsel anlatım teknikleri ve bireysel araştırma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 ODV ÖDEV
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + ODV *0.25 +YSS *0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + ODV *0.25 +BUT *0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ara Sınav % 25 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4)
Ödev/Sunum % 25 (ÖÇ4, ÖÇ5)
Final Sınavı % 50 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4)

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

10 hafta öğretim üyesi ders anlatacak, 2 hafta öğrenciler ödevleri ile ilgili çalışmalarını aktaracaklardır

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

cengiz.yesugey@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 10 2 20
Seminer ve sunum 3 2 6
Ödev hazırlama 1 20 20
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 13 2 26
Vize sınavına hazırlık 1 15 15
Final sınavına hazırlık 1 15 15
Sunum hazırlama 1 10 10
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 114

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.111111
ÖK.21
ÖK.3111
ÖK.411
ÖK.511