DERS ADI

: MİMARİDE HACİM AKUSTİĞİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARC 5046 MİMARİDE HACİM AKUSTİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 5

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT ÖZGÜL YILMAZ KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Yapı Bilgisi Doktora
Yapı Bilgisi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Öğrenciye, farklı işlevlere sahip hacimlerde sağlanması gereken akustik koşullar hakkında bilgi vermek ve örnekler üzerinden yapılan irdelemelerle uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Öğrencilerin, genellikle dinlemeye yönelik özel uygulamalarda dikkate alınan ve önemli bir kavram olan hacim akustiği konusunda; doğru hacim tasarımı, malzeme, detay ve yapı elemanı seçimi konusunda gereken teorik ve pratik bilgiye sahip olmaları hedeflenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Mimari Akustik ve Hacim akustiği kavramlarını tanımlama
2   Görsel ve akustik koşulların sağlanması için gereken parametreleri tanıma
3   Performans türüne (işlevine) bağlı olarak mekanların akustik koşullarının değişimini belirleyebilme
4   Mimari tasarım ve malzeme seçiminin mekanların akustik koşulları üzerindeki etkilerini belirleyebilme
5   Güncel örnekleri Mimari tasarım özelliklerinin akustik tasarıma etkisi bakımından yorumlama

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Derse giriş, amaç ve kapsamın ortaya konması, dersin işleyişine ilişkin bilgilerin aktarılması, Mimari Akustik Kavramı içerisinde Hacim Akustiğinin yeri.
2 Ses ve Sesle İlgili Tanımlamalar. Ses bileşenleri. Öğrencilere okumaları için makaleler verilecektir.
3 Sesle ilgili fiziksel olaylar; Yansıma, yutulma. Sesin açık ve kapalı mekanlardaki davranışı. Öğrencilere Araştırma Ödevi ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.
4 Hacimlerin Tasarımında Akustiğin etkisi - Hacmin (salonun) mimari biçimlenişi ve boyutları. Öğrencilere okumaları için makaleler verilecektir.
5 Hacimlerin Tasarımında Akustiğin etkisi - Hacmin (salonun) yüzey kaplamalarının özellikleri ve tasarımı. Yansıtıcı/ yutucu/ dağıtıcı yüzeyler.
6 Akustik kusurlar: Yankı, vurgusal yankı, odaklanma, ses tuzağı, düzgün yayınmamışlık. Bileşik hacimler.
7 Araştırma Ödevi Teslimi Öğrencilere bireysel çalışma konularının seçilmesi ile ilgili bilgilerin verilmesi/ konuların tartışılması
8 Hacmin akustik özelliklerinin değerlendirilmesi- Nesnel ve Öznel Akustik Parametreler
9 Farklı işlevlere uygun akustik parametrelerin belirlenmesi.
10 Öğrenciler Tarafından tasarlanan/projeleri elde edilen Farklı amaçlı hacimlerin sunulması
11 Bireysel Çalışma - seçilen hacimlerin optimum koşulları sağlayacak akustik tasarımlarının yapılması/ işleve uygunluğunun denetlenmesi. (Tavan tasarımı / ilk yansımalar, ışın diyagramlarının kullanımı, arka duvar tasarımı, yansışım süresi hesabı, optimum yansışım süresi)
12 Bireysel Çalışma - seçilen hacimlerin optimum koşulları sağlayacak akustik tasarımlarının yapılması/ işleve uygunluğunun denetlenmesi.
13 Bireysel Çalışma - seçilen hacimlerin optimum koşulları sağlayacak akustik tasarımlarının yapılması/ işleve uygunluğunun denetlenmesi.
14 Bireysel Çalışmaların sunulması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Appleton, I. (1996). Building for the Performing Arts a Design and Development Guide. Great Britain: Butterworth Architecture.
Barron, M. (1993). Auditorium Acoustics and Architectural Design. England: E & FN Spon.
Barron, M. (1992). Precedents in Concert Hall Form. Proceedings of Institute of Acoustics, (s. vol.14, 147-156).
Beranek, L. L. (1962). Music Acoustics and Architecture. U.S.A.: John Wiley & Sons, Inc.
Bradley, J. (2002, March). Acoustical Design of Rooms for Speech. Construction Technology Update . Canada.
Bradley, J. (2003). Acoustics for speech in classrooms and meeting rooms. WESPAC (Western Pacific Acoustics Conference), (pp. 1-4). Melbourne, Australia.
Bradley, J. (1986). Predictors of Speech Intelligibility in Rooms. Journal of the Acoustical Society of America , 80 (3), 837-845.
Kuttruff, H. (2001). Room Acoustics (4th ed.). New York: Spon Press.
Long, M. (2006). Architectural Acoustics. U.S.A.: Elsevier Academic Press.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders teorik ders anlatımı, bireysel araştırma ve uygulama çalışmaları ile tartışma biçiminde işlenecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 RAP RAPOR
2 SUN SUNUM
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU RAP * 0.25 + SUN * 0.25 + YSS * 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU RAP * 0.25 + SUN * 0.25 + BUT * 0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrenciler 7. haftada bir araştırma ödevi teslimi yapacaklardır ve yıl içi notunu %25 oranında etkileyecektir. Öğrencilerin dönem içerisinde yaptıkları bireysel çalışmaların sunumundan aldıkları not da yıl içi notunu %25 oranında etkileyecektir. Öğrenciler yarıyıl sonu sınav notlarını dönem içerisindeki bireysel çalışmalarının aldıkları kritikler doğrultursunda yeniden düzenlendikten sonra yazılı olarak tesliminden alacaklardır ve bu not sonucu %50 oranında etkileyecektir.
(%25 araştırma ödevi teslimi, % 25 Bireysel çalışmanın sunumu, % 50 Bireysel çalışmanın teslimi)

Değerlendirme Kriteri

Araştırma Ödevi Teslimi % 25 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3)
Bireysel Çalışmanın Sunumu % 25 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5)
Bireysel Çalışmanın Teslimi % 50 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5)

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ozgul.yilmaz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Daha sonra belirtilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Öğrenci Sunumları 2 2 4
Sunum Hazırlama 2 15 30
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 2 3 6
Bireysel Ödev Hazırlama 2 25 50
Final Sınavı - Bireysel Çalışmanın teslimi 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 115

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.111
ÖK.211
ÖK.311
ÖK.411
ÖK.511