DERS ADI

: TEKNOLOJİK YENİLİKLERİN YAPIM FİRMALARINDA KULLANIMI VE SEKTÖREL ANALİZ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARC 5042 TEKNOLOJİK YENİLİKLERİN YAPIM FİRMALARINDA KULLANIMI VE SEKTÖREL ANALİZ SEÇMELİ 2 0 0 5

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT FAHRİYE HİLAL HALICIOĞLU

Dersi Alan Birimler

Yapı Bilgisi Doktora
Yapı Bilgisi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Ders inovasyon (yenilik) ve bina sektöründeki önemi ile ilgili bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ders, bina sektöründeki inovasyon, teknolojik gelişmeler ve girişimciliği açıklamaktadır. Ders inovasyon, girişimcilik ve rekabetçiliğin tanımını, inovasyonun itici güçlerini, inovasyonların türlerini, artımsal ve radikal inovasyonları, inovasyonları yaratmak için firma ve sektör seviyelerinde Ar-Ge' nin önemini, proje, organizasyon ve sektör seviyelerindeki inovasyonları ve bunların bina sektöründe uygulamalarını, bina sektöründe teknoloji ve inovasyon yönetimindeki zorlukları ve başarı faktörlerini, bina tasarım ve yapım firmalarında teknolojik yeniliklerin kullanımını ve sektörel analizi, bina tasarım ve yapım firmalarında teknolojik yeniliklerin kullanımına yönelik stratejik yaklaşımları ve sektörel analizi kapsamaktadır. Ayrıca, derste yeşil bina sektöründe bina tasarım ve yapım firmaları tarafından üstlenilen yeşil bina projelerine yönelik son inovasyon yaklaşımları, yeşil bina tasarım ve yapım organizasyonlarının başarısı için teknoloji ve inovasyonu yönetmenin önemi ile ilgili bilgi de verilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bina sektöründe proje, organizasyon ve sektör seviyelerinde başarı için inovasyonun (yeniliğin) önemini anlama.
2   Bina sektöründe proje, organizasyon ve sektör seviyelerinde inovasyonun kullanımını analiz etmek için temel becerilere sahip olma.
3   Bina sektöründe teknolojik yenilikleri kulanan firmalar tarafından verilen stratejik kararların altında yatan nedenleri anlama sayesinde girişimcilik üzerine temel becerilere sahip olma.
4   Yeşil bina tasarım ve yapım organizasyonlarının başarısı için teknoloji ve inovasyonu yönetmenin önemini anlama.
5   Bina sektöründe teknolojik yenilikleri izlemede temel becerilere sahip olma.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin tanıtımı ve inovasyona (yeniliğe) giriş.
2 Bina sektöründe inovasyon, rekabetçilik, girişim ve teknolojik gelişmelerin tanımı. İnovasyonun itici güçleri.
3 İnovasyon türleri: Organizasyonel inovasyon, süreç inovasyonu, ürün inovasyonu. Artımsal ve radikal inovasyonlar. İnovasyonları yaratmak için firma ve sektör seviyelerinde Ar-Ge' nin önemi.
4 Proje, organizasyon ve sektör seviyelerindeki inovasyonlar ve bunların bina sektöründe uygulamaları.
5 Proje, organizasyon ve sektör seviyelerindeki inovasyonlar ve bunların bina sektöründe uygulamaları.
6 Bina sektöründe teknoloji ve inovasyon yönetimindeki zorluklar ve başarı faktörleri.
7 Bina tasarım ve yapım firmalarında teknolojik yeniliklerin kullanımı ve sektörel analiz.
8 Bina tasarım ve yapım firmalarında teknolojik yeniliklerin kullanımına yönelik stratejik yaklaşımlar ve sektörel analiz.
9 Yeşil bina sektöründe bina tasarım ve yapım firmaları tarafından üstlenilen yeşil bina projelerine yönelik son inovasyon yaklaşımları.
10 Yeşil bina projelerinin ve bina tasarım ve yapım organizasyonlarının başarısı için teknoloji ve inovasyonu yönetmenin önemi.
11 Ara sınav
12 Seminer (Araştırma ödevlerinin sunumu)
13 Seminer (Araştırma ödevlerinin sunumu)
14 Seminer (Araştırma ödevlerinin sunumu)
15 Araştırma ödevlerinin teslim edilmesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Bossink, B. A. G. (2004). Managing Drivers of Innovation in Construction Networks. Journal of Construction Engineering and Management, ASCE, May/June, 130 (3), 337 345. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9364(2004)130:3(337)
Burgelman, R. A., Christensen, C. M. and Wheelwright, S. C. (2004). Strategic Management of Technology and Innovation, 4th edition, McGraw-Hill, NY.
EU-European Comission (2013). Innovation Union Scoreboard Report 2013. http://ec.europa.eu
Halıcıoğlu, F. H. & Erdem, N. S. (2014). Yapı Endüstrisinde Eko-İnovasyon üzerine bir Analiz: Akıllı Yapı Malzemeleri Sektöründeki Firmaların Başarı Faktörleri. Dizayn & Konstrüksiyon, Özel Sayı (339), 36-46.
Jofre, S. (2011). The Challenge of a Greener European Construction Sector: Views on Technology-Driven (Eco) Innovation. Report 2.2011, February, DTU Management Engineering Department of Management Engineering Technical University of Denmark, http://www.man.dtu.dk

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik ders +ödev+ sunum ve tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 RAP RAPOR
3 SUN SUNUM
4 YSS YIL SONU SINAVI
5 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.10 + RAP * 0.20 + SUN * 0.20 + YSS * 0.50
6 BUT BÜTÜNLEME
7 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.10 + RAP * 0.20 + SUN * 0.20 + BUT * 0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ara Sınav %10 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5, ÖÇ6)
Ödev %20 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5, ÖÇ6)
Sunum %20 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3 ÖÇ 4, ÖÇ5, ÖÇ6)
Final Sınavı %50 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5, ÖÇ6)

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
hilal.halicioglu@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Dönem başında bildirilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 10 2 20
Öğrenci Sunumları 3 2 6
Vize Sınavına Hazırlık 1 25 25
Final Sınavına Hazırlık 1 25 25
Ödev Hazırlama (Bireysel) 1 25 25
Sunum Hazırlama (Bireysel) 1 22 22
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.1111
ÖK.2111
ÖK.3111
ÖK.4111
ÖK.5111