DERS ADI

: MİMARLIKTA KALİTE YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARC 5044 MİMARLIKTA KALİTE YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 5

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT FAHRİYE HİLAL HALICIOĞLU

Dersi Alan Birimler

Yapı Bilgisi Doktora
Yapı Bilgisi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Ders mimarlıkta kalite yönetiminin felsefesini ve temel ilkelerini açıklamaktadır. Ders kalite yönetiminin ilkelerini, kalite planlama, kalitenin maliyeti, müşteri memnuniyeti, sürekli iyileştirme, toplam kalite yönetimi, kalite güvence sistemleri, kalite yönetimi sürecinde kullanılan yöntemleri ve bina sektöründe kalite yönetimi uygulamalarını kapsamaktadır. Ayrıca, ders bina sektöründe kalite yönetimi uygulamalarındaki zorlukları ve başarı faktörlerini, kalite yönetimine yönelik stratejik yaklaşımları ve teknoloji yönetiminin kalite yönetiminin başarısına etkilerini de kapsamaktadır. Bunlara ek olarak, derste bina sektöründeki tasarım ve yapım firmaları tarafından üstlenilen yeşil bina projelerine yönelik yeni kalite yönetimi yaklaşımlarını, kalite yönetimi ve inovasyon (yenilik) arasındaki ilişkiyi ve kalite yönetiminin inovasyon yönetimine etkileri ile ilgili bilgi de verilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bina sektöründe proje ve organizasyon seviyelerinde başarı için kalite yönetiminin önemini anlama.
2   Bina tasarım ve yapım süreçlerinde kaliteyi başarılı bir şekilde yönetmek için kalite planlama ve müşteri memnuniyetinin önemini anlama.
3   Bina tasarım ve yapımında kalite yönetimi yöntemlerini uygulamak için temel becerilere sahip olma.
4   Teknoloji yönetiminin kalite yönetiminin başarısına etkilerini anlama.
5   Yeşil bina sektöründe kalite yönetiminin inovasyon yönetimine etkilerini anlama.
6   Yeşil bina projelerinin yaşam ömrü sürecinde kaliteyi yönetmek için ilgili disiplinlerle takım çalışması yapmada temel becerilere sahip olma.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin tanıtımı ve kalite yönetimine giriş.
2 Kalite, yönetim ve kalite yönetiminin tanımı
3 Kalite yönetiminin felsefesine yönelik yaklaşımlar (Deming, Crosby, Juran, ve Feigenbaum).
4 Kalite yönetiminin ilkeleri Kalite planlama, kalitenin maliyeti, müşteri memnuniyeti, sürekli iyileştirme.
5 Toplam kalite yönetimi Bina tasarım ve yapım organizasyonlarında toplam kalite yönetimi. Kalite güvence sistemleri ve ISO 9000 serisi.
6 Kalite yönetimi sürecinde kullanılan yöntemler: Kıyaslama, Hata modu ve etkileri analizi, Pareto analizi, Balık kılçığı diyagramı, Altı Sigma, Kalite Fonksiyon Yayılımı.
7 Bina projelerinde Kalite Fonksiyon Yayılımı yönteminin uygulanması.
8 Bina sektöründe kalite yönetimi uygulamalarının incelenmesi Bina sektöründe kalite yönetimi uygulamalarındaki zorluklar ve başarı faktörleri. Kalite yönetimine yönelik stratejik yaklaşımlar. Teknoloji yönetiminin kalite yönetiminin başarısına etkileri.
9 Yeşil bina sektöründeki tasarım ve yapım firmaları tarafından üstlenilen yeşil bina projelerine yönelik yeni kalite yönetimi yaklaşımları.
10 Kalite yönetimi ve inovasyon arasındaki ilişki. Yeşil bina sektöründe kalite yönetiminin inovasyon yönetimine etkileri.
11 Ara sınav
12 Seminer (Araştırma ödevlerinin sunumu)
13 Seminer (Araştırma ödevlerinin sunumu)
14 Seminer (Araştırma ödevlerinin sunumu)
15 Araştırma ödevlerinin teslim edilmesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Halıcıoğlu, F. H. (2005). Kalite Fonksiyon Yayılımı Yönteminin Mimarlıkta Uygulanmasına Yönelik Model Önerisi ve Bir Bina Projesi Kapsamında İrdelenmesi, Doktora Tezi, DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 27 Mayıs, İzmir.
Baroniené, L. & Neverauskas, B. (2005). The Role of Quality Management in the Process of Innovation Development. Engineering Economics, 3 (43), 15 21.
Burgelman, R. A., Christensen, C. M. & Wheelwright, S. C. (2004). Strategic Management of Technology and Innovation, 4th edition, McGraw-Hill, NY.
Hoang, D. T., Igel, B., & Laosirihongthong, T. (2006). The impact of total quality management on innovation: Findings from a developing country. International Journal of Quality & Reliability Management, 23(9), 1092 1117.
Leavengood, S., Anderson, T. R. & Daim, T. U. (2014). Exploring linkage of quality management to innovation. Total Quality Management & Business Excellence, 25 (10), 1126 1140, DOI: 10.1080/14783363.2012.738492
Türk Standartları Enstitüsü, ISO 9000 SerisiÖğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik ders + ödev+ sunum ve tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 RAP RAPOR
3 SUN SUNUM
4 YSS YIL SONU SINAVI
5 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.10 + RAP * 0.20 + SUN * 0.20 + YSS * 0.50
6 BUT BÜTÜNLEME
7 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.10 + RAP * 0.20 + SUN * 0.20 + BUT * 0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ara Sınav %10 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5, ÖÇ6)
Ödev %20 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5, ÖÇ6)
Sunum %20 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3 ÖÇ 4, ÖÇ5, ÖÇ6)
Final Sınavı % 50 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5, ÖÇ6)

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
hilal.halicioglu@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Dönem başında bildirilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 10 2 20
Öğrenci Sunumları 3 2 6
Vize Sınavına Hazırlık 1 25 25
Final Sınavına Hazırlık 1 25 25
Ödev Hazırlama (Bireysel) 1 25 25
Sunum Hazırlama (Bireysel) 1 22 22
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.11111
ÖK.21111
ÖK.31111
ÖK.41111
ÖK.51111
ÖK.6