DERS ADI

: GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİNİN MİMARİYE ENTEGRE EDİLMESİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARC 5045 GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİNİN MİMARİYE ENTEGRE EDİLMESİ SEÇMELİ 2 0 0 5

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT MÜJDE ALTIN

Dersi Alan Birimler

Yapı Bilgisi Doktora
Yapı Bilgisi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, mimarlık eğitimi almış öğrencilere, mimaride binaların enerji ihtiyaçlarını azaltmak için kullanılan güneş enerjisi teknolojileri hakkında bilgi vermek ve öğrencilerin bu teknolojileri kullanarak enerji bilinçli bir tasarım yapmalarını sağlamaktır.
Bu amaçla, binanın enerji ihtiyacını azaltmak için mimaride kullanılan güneş enerjisi teknolojileri: güneş enerjisinin mimaride pasif ve aktif kullanımı, konfor koşullarını sağlamak için binanın güneşe gore yönlenmesi (güneş kontrolü), güneş enerjisi teknolojilerinin kullanımıyla bir proje tasarlanması ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Mimaride kullanılan güneş enerjisi teknolojilerini tanıma,
2   Binaların güneş kontrolünü tanıma,
3   Gölgeleme analizleri kullanımı ile binaların yönlenmesini belirleyebilme,
4   Güneş enerjisinin mimaride aktif ve pasif kullanımlarını analiz edebilme,
5   Güneş enerjisi teknolojilerini binalara uygulayabilme becerisine sahip olma.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Derse giriş, mimaride kullanılan güneş teknolojilerine giriş (gölgeleme elemanları, güneş kontrolü, güneş enerjisinin termal kullanımı, yapı eleman/bileşenlerinin ısı depolaması, binalara entegre edilmiş fotovoltaik bileşenlerle-BIPV ler- elektrik üretimi, güneş ışığıyla aydınlatma)
2 Güneşle ilgili bilgi, dünyamızla ilişkileri, güneş ışınımı, eğimli yüzeylerdeki güneş ışınımı, gölgeleme
3 Gölgeleme: Maske ve güneş-yörüngesi-diyagramı kullanılarak güneş kontrolü ve binanın yönlendirilmesi, uygulama: verilen bir bölgedeki bir binanın yönlendirmesinin belirlenmesi ve çalışmanın 4. Hafta teslimi
4 Termal güneş enerjisi; termal güneş kolektörleri, havalı kolektörler, güneşle soğutma; 1. Ara Sınav: Güneş kontrolü çalışmasının teslimi
5 Camlar, pencereler, havalandırılan çift cepheler, saydam ısı yalıtımı, yapı eleman/bileşenlerinin ısı depolanmasında kullanımı
6 Otonom ve şebekeye bağlı fotovoltaik (FV) sistemler; FV sistem elemanlarının özellikleri: FV hücreler, FV modüller, FV modüllerin yönlendirilmesi ve eğimi, bataryalar, dönüştürücüler, kablolar; yapıya entegrasyon ve maliyetler
7 Otonom ve şebekeye bağlı fotovoltaik (FV) sistemler; FV sistem elemanlarının özellikleri: FV hücreler, FV modüller, FV modüllerin yönlendirilmesi ve eğimi, bataryalar, dönüştürücüler, kablolar; yapıya entegrasyon ve maliyetler
8 Dünya üzerindeki mimaride FV kullanımı için uygulanan finansal destekler/teşvikler
9 İç mekanların güneş ışığıyla aydınlatılması
10 Verilen bir bölgedeki bir proje üzerine güneş teknolojilerinin uygulanması
11 Uygulamaya devam edilmesi
12 Uygulamaya devam edilmesi
13 Uygulamaya devam edilmesi
14 2. Ara Sınav: Uygulama projesinin teslimi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

- Atagündüz, G. (1989). Güneş Enerjisi Temelleri ve Uygulamaları. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
- Duffie, J.A. & Beckman, W.A., (1991). Solar Engineering of Thermal Processes. John Wiley & Sons
- Eicker, U. (2003). Solar technologies for buildings. England: John Wiley & Sons Ltd.
- Eiffert, P. Ph.D., & Kiss, G.J. (2000). Building-integrated photovoltaic designs for commercial and institutional structures: A Sourcebook for Architects. USA: Deparment of Energy, NREL BK-520-25272.
- Göksal, T. (1998). Mimaride güneş enerjisi -pasif yöntemler ve fotovoltaik modüllerle aktif uygulama olanakları üzerine bir çalışma. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1041.
- Kılıç, A. & Öztürk, A. (1983). Güneş Enerjisi. İstanbul: Kipaş Dağıtımcılık.
- Olgyay, V., & Olgyay, A. (1973). Design with climate (4th ed.). USA: Princeton University Press.
- Zeren, L. (1959). Mimaride güneş kontrolu. Istanbul: ITÜ Fakülteler Matbaası.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bu ders, konu anlatımı ile birlikte bireysel araştırma, sunum ve tartışma formatında işlenmektedir. Tüm öğrencilerin hem konu anlatımlarına hem de tasarım çalışmaları ve tartışmalara katılmaları gerekmektedir. Seçilen bir binanın yönlenmesi öğrenciler tarafından uygulanacak ve bu çalışma 4. hafta teslim edilecektir. Bu teslimden sonra öğrenciler güneş enerjisi teknolojilerini verilen bir binaya uygulayacaklar ve bu çalışmayı 14. hafta teslim edeceklerdir. Daha sonra düzeltilmiş çalışmalarını final sınavı olarak teslim edeceklerdir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 OLY OLAY İNCELEMESİ
2 PRJ PROJE
3 PRJ PROJE
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU OLY * 0.25 + PRJ * 0.25 + PRJ * 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU OLY * 0.25 + PRJ * 0.25 +BUT * 0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Ara Sınav: Güneş Kontrolü Çalışması % 25 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3)
(Güneş kontrolü çalışmasının teslimi)
2. Ara Sınav: Proje Teslimi % 25 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4,ÖÇ5)
(Öğrencinin uygulama projesi ödevi teslimi)

Final Sınavı % 50 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3,ÖÇ4,ÖÇ5)
(Revize edilmiş final projenin teslimi)

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Bu ders, konu anlatımı ile birlikte bireysel araştırma, sunum ve tartışma formatında işlenmektedir. Her öğrenci, konular anlatıldıkça güneş enerjisi teknolojilerini entegre etmek üzere, üzerinde çalışmak için ya bir proje seçer ya da kendisi bir proje tasarlar. Tüm öğrencilerin hem konu anlatımlarına hem de tasarım çalışmaları ve tartışmalara katılmaları gerekmektedir. Dönem sonunda her öğrenci çalışılan ve geliştirilen güneş enerjisi projesiyle birlikte bir bireysel ödev teslim edecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

mujde.altin@deu.edu.tr, 0 232 301 84 48

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 15:00 - 16:30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Vize Sınavına Hazırlık 2 30 60
Final Sınavına Hazırlık 1 35 35
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 2 2 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.1111
ÖK.2111
ÖK.3111
ÖK.4111
ÖK.5111