DERS ADI

: ÇERÇEVELİ YAPILARIN MATRİX YÖNTEMLERİYLE ÇÖZÜMLENMESİ- I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARC 6031 ÇERÇEVELİ YAPILARIN MATRİX YÖNTEMLERİYLE ÇÖZÜMLENMESİ- I SEÇMELİ 2 0 0 5

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ATİLLA ORBAY

Dersi Alan Birimler

Yapı Bilgisi Doktora
Yapı Bilgisi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Salt çerçevelerden oluşan yüksek dereceden hiperstatik yapıların `Deplasman Yöntemi ve `Kuvvet Yöntemi gibi matris esaslı yöntemler ile çözümlenmeleri ilgili ayrıntılı bilgileri aktarmak dersin amacını oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Matris yöntemlerini kullanarak çözümleme yapabilmeyi tanıma
2   Hiperstatik yapıların çözümlemesinde geleneksel çözümlerle matris çözümlerini karşılaştırabilme
3   Çerçeve yapıların çözümlemelerinde Matris Yöntemlerini uygulayabilme
4   Matris Yöntemleri ile elde edilen çözümleme sonuçları irdeleyebilme
5   Değişik çözümleme yöntemlerinin uygunluk ve etkinliklerini değerlendirebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Matrisler: Tanım ve işlemler. Determinant
2 Ters Matrisler, Doğrusal denklem çözümleri
3 Strüktürel kavramlar ve kuramlar: Malzemenin doğrusal ve doğrusal olmayan davranışı, işaret konvensiyonları, izostatik ve hiperstatik sistemler ve dereceleri;
4 Deplasman ve Kuvvet yöntemlerine genel bakış
5 Deplasman Yöntemi
6 Deplasman Yöntemi
7 Deplasman Yöntemi
8 Deplasman Yöntemi ve uygulamaları
9 Ara Sınav
10 Deplasman Yöntemi ve uygulamaları
11 Kuvvet Yöntemi
12 Kuvvet Yöntemi ve uygulamaları
13 Kuvvet Yöntemi ve uygulamaları
14 Kuvvet Yöntemi ve uygulamaları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Structural Analysis Ghali & Neville
Yardımcı kaynaklar: Konu ile ilgili çeşitli yayınlar
Diğer ders materyalleri: Hesap Makinesi, Bilgisayar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Konular öğretim üyesi tarafından ayrıntılı bir şekilde anlatılır ve her derste çeşitli sayısal örnek problemler çözülerek konuların öğrenilmesi ve anlaşılması pekiştirilir. Sınıfta yeterince anlaşılamayan noktalar öğrencilerin katılımıyla ele alınarak etkileşimli bir biçimde üzerlerinde durularak ve uygulamalı anlatımlarla konunun anlaşılması sağlanır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 ODV ÖDEV
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 +ODV * 0.10 +YSS * 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 +ODV * 0.10 +BUT * 0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

ARA SINAV : (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3)
ÖDEV : (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5)
FİNAL SINAVI : (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5)

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse devam zorunlu olup yapılan derslerin yönetmeliğe uygun minimum düzeyde katılım final sınavına katılabilme için gerekli bir koşuldur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

atilla.orbay@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

mümkün olan her zaman

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 6 2 12
Ders Anlatımı 7 2 14
Vize Sınavına Hazırlık 1 18 18
Final Sınavına Hazırlık 1 18 18
Ödev Hazırlama 1 18 18
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 3 36
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 122

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.1111
ÖK.2111
ÖK.3111
ÖK.4111
ÖK.5111