DERS ADI

: UZAY GEOMETRİ VE MİMARLIKTAKİ UYGULAMALARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARC 5095 UZAY GEOMETRİ VE MİMARLIKTAKİ UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 5

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT AHMET VEFA ORHON

Dersi Alan Birimler

Yapı Bilgisi Doktora
Yapı Bilgisi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Dersin amacı, mimarı uygulamalarda zaman zaman kullanım bulan kabuk ve örtü yüzeylerinin matematiksel modellendirilmesi gibi tasarım problemlerine yardımcı olmak üzere mimarlık öğrencilerine uzay geometri bilgisi vermektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Uzay geometrinin temel kavramlarını anlayabilme
2   Uzay geometrinin mimari uygulamalar için önemini kavrayabilme
3   Kabuk ve örtü yüzeylerinin matematiksel modellendirilmesini anlayabilme
4   Mimari tasarıma dönük analitik ve matematik yetenekleri sağlayabilme
5   Matematiksel bilgiyi kavrayabilme ve mimari tasarım problemlerine yardımcı olmak üzere ne şekilde kullanacağını değerlendirebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Uzayda 3D koordinatlar. Uzayda bir noktanın konumu ve koordinat düzlemindeki izleri. Dik, silindirik ve küresel koordinatlar.
2 Uzayda düzlem ve doğru tanımları. Paralel, dik ve çakışık düzlemler, üç düzlemin bir noktadan geçmesi.
3 Uzayda doğru ve düzlemin birbirine göre konumları. Bir düzleme dik ve paralel doğru, düzlemle doğrunun kesişmesi.
4 Silindirik yüzey ve farklı konumlardaki silindirlerin tanımı. Cebirsel bir eğriyi taban eğrisi alan silindirlerin çizimi.
5 Koni yüzeyi ve farklı konumlardaki konilerin tanımı. Üretici eğrisi, herhangi bir cebirsel eğri olan koninin çizimi.
6 Koni ile silindirin farklı konumlardaki arakesit eğrileri. Koni ile silindirlerin farklı konumlardaki kesişiminin çizimi.
7 I. Ara Sınav
8 Kuadrik yüzeyler. Küre yüzeyi ve farklı konumlardaki düzlemle kesilmesi.
9 Elipsoid yüzeyi ve düzlemlerle kesişimi, arakesit eğrileri. Dönel elipsoid ve farklı konumlardaki görünümü.
10 Hiperboloid yüzeyi ve türlerinin tanıtılması.Dönel hiperboloid ve farklı konumlardaki görünümü.
11 Paraboloid yüzeyi ve türlerinin tanıtılması. Dönel, eliptik ve hiberbolik paraboloidler.
12 Ötelenmiş ve dönmüş kuadrik yüzeylerin çizimi.
13 Kuadrik yüzeylerin silindirik ve konik yüzeylerle arakesit eğrilerini çizimi.
14 II. Ara Sınav

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

- Smith P.F., Gale A.S. (1956). New Analitic Geometry, Gin & Company.
- Love C.E., Rainville E.D., (1956). Analitic Geometry, New York, The McMillan Company.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik ders anlatımı ve bireysel çalışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS 1 ARASINAV 1
2 ARS 2 ARASINAV 2
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS1 * 0.25 + ARS2 * 0.25 + YSS * 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS1 * 0.25 + ARS2 * 0.25 + BUT * 0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

ARA SINAV I % 25 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3)
ARA SINAV II % 25 (ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5)
FİNAL SINAVI % 50 (ÖÇ1, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5)

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

vefa.orhon@deu.edu.tr
0090 232 301 84 49

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Vize Sınavına Hazırlık 2 12 24
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 3 36
Final Sınavına Hazırlık 1 23 23
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 2 2 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 113

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.111
ÖK.21
ÖK.311
ÖK.4111
ÖK.51111