DERS ADI

: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ATA 1000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 4

Dersi Veren Birim

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT FEVZİ ÇAKMAK

Dersi Alan Birimler

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Tıp Doktorluğu
Adalet
Hukuk

Dersin Amacı

İmparatorluktan milli devlete geçişte, Türk toplumunun gelişim aşamalarını öğrencilere kavratmak; Türk devrimlerini ve kuruluşundan günümüze Türkiye'de yaşanan siyasi, ekonomik, toplumsal olayları kavramak

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Türk devriminin temelini oluşturan genel kavramları ana hatlarıyla izah edebilme
2   Osmanlı Devleti'nin son döneminde yaşanan iç ve dış politikadaki gelişmeleri kavrayabilme
3   Milli Mücadele sürecinde yaşanan siyasi, askeri, ekonomik ve toplumsal olayları iredeleyebilme
4   Türk devriminin amacını ve toplumsal kazanımlarını sıralayabilme
5   Geçmişten günümüze Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan siyasi, ekonomik, toplumsal gelişmeleri algılayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Devlet, Monarşi, Oligarşi, Cumhuriyet, Laiklik, Demokrasi, İhtilal, Devrim, Ulus-devlet
2 Feodalizm, Haçlı Seferleri, Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform Hareketleri, Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi
3 Osmanlı Modernleşmesi
4 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla uluslararası arenada yaşanan rekabet ve bunun Osmanlı Devleti'ne yansımaları
5 Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte emperyalizm, sömürgecilik, milliyetçilik ve bloklaşma
6 Trablusgarp ve Balkan Savaşları
7 Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
8 Mondros Ateşkes Antlaşması ve işgal süreci
9 Mustafa Kemal'in mevcut duruma bakışı, amacı ve yöntemi
10 Milli Mücadele Döneminde yaşanan gelişmeler
11 Mudanya Ateşkes Antlaşması
12 Lozan Barış Antlaşması
13 Siyasal alanda yapılan devrimler: Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması
14 Ara Sınav 1
15 Ara Sınav 1
16 Atatürk döneminde çok partili hayata geçiş denemeleri
17 Çağdaş ve laik bir hukuk sistemi oluşturabilmek için gerçekleştirilen devrimler ve anayasalar
18 Eğitim alanında gerçekleştirilen devrimler
19 Ulusal bir ekonomi oluşturma politikaları
20 Uluslaşma projesi olarak; dil, tarih ve kültür
21 Atatürkçü düşünce sisteminin ve Türk devriminin niteliği ve evrenselliği
22 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
23 Milli Şef Dönemi Türk iç ve dış politikası
24 Çok partili hayata geçiş (1946)
25 Demokrat Parti Dönemi ve 27 Mayıs
26 1960-1980 arası Türk iç ve dış siyasetinde yaşanan gelişmeler
27 12 Eylülden günümüze Türkiye
28 Ara Sınav 2
29 Ara Sınav 2

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk
A. İnan Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün El Yazıları
Ahmet Mumcu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II
Kemal Arı Başlangıçtan Günümüze Türk Devrim Tarihi
Utkan Kocatürk Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri
Türkiye Cumhuriyeti I-II Komisyon
Suna Kili Atatürk Devrimi: Bir Çağdaşlaşma Modeli
Sina Akşin Kısa Türkiye Tarihi
Erik Jan Zürcher Modernleşen Türkiye'nin Tarihi
Bernard Lewis Modern Türkiye'nin Doğuş
Kemal Karpat Türk Demokrasi Tarihi
Tevfik Çavdar Türkiye'nin Demokrasi Tarihi I-II
Feroz Ahmad Demokrasi Sürecinde Türkiye/ Bir Kimlik Peşinde Türkiye
Şerafettin Turan Atatürk'ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar/Türk Devrim Tarihi
Andrew Mango Atatürk: Modern Türkiye'nin Kurucusu
Lord Kinross Atatürk: Bir Millet'in Yeniden Doğuşu
Şerif Mardin Türk Modernleşmesi
Taner Timur Türk Devrimi ve Sonrası
Yahya Akyüz Türk Eğitim Tarihi
Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşı'ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar (ed. Baskın Oran)

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bu ders, konuyla ilgili yayınlanmış olan çeşitli kitaplar ve makaleler yoluyla işlenecektir

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1
2
3
4
5
6
7


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

%40 Ara sınav, %60 final

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70'ine katılım zorunludur. Öğretim üyesi uygulamalı sınavlar yapma hakkını saklı tutar. Bu sınavlardan alınacak notlar vize ve final sınavı notlarına eklenecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Yrd.Doç.Dr. Alev Gözcü
alev.gozcu@deu.edu.tr
(0232) 301 79 31

Dokuz Eylül Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Tınaztepe Yerleşkesi, 35390
Buca- İZMİR

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Her Pazartesi 10:00-12:00 arası

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 25 2 50
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 25 1 25
Vize Sınavına Hazırlık 2 7 14
Vize Sınavı 2 1 2
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.311
ÖK.411
ÖK.51