DERS ADI

: KOROZYON

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MME 4049 KOROZYON SEÇMELİ 2 2 0 4

Dersi Veren Birim

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR UĞUR MALAYOĞLU

Dersi Alan Birimler

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Dersin Amacı

Korozyonun temel prensiplerini öğrencilere vermek ve onları korozyonla ilgili pratikteki problemlerle başa çıkabilmeleri için gerekli bilgi ve gereçlerle donatmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Değişik korozyon tiplerini ve korozyon direncini tanımlamak.
2   Yaygın rastlanan ortamlarda önemli mühendislik malzemelerinin korozyon direncini tanımlama
3   Yaygın kullanılan korozyon kontrol metotlarını kavramak: malzeme seçimi ve tasarımı, kaplamalar, koruyucu kimyasallar, galvanik ve elektrokimyasal koruma.
4   Korozyon işlemlerinde yarım hücre ve reaksiyonlarını tayin etmek ve doğrulamak için elektrokimyasal verileri kullanma.
5   Pourbaix diyagramlarını yorumlayarak çizmek.
6   Hızı kontrol eden korozyon mekanizmaları olarak polarizasyon tiplerini anlamak.
7   Elektrokimyasal testlerin ve Tafel polarizasyonunun korozyon hız ölçümlerindeki önemini açıklamak
8   Malzemelerin korozyon direncinde pasifliğin rolünü anlamak.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Korozyonun maliyeti ve oksitlenme
2 Elektrokimyasal korozyonun ilkeleri: Korozyonun termodinamiği ve kinetiği
3 Elektrokimyasal korozyon ilkeleri: Polarizasyon türleri ve Tafel eşitliği
4 Elektrokimyasal korozyon ilkeleri: Korozyon deney yöntemleri ve pasiflik
5 Korozyon tipleri: Galvanik, tercihli, aralık ve oyukçuk korozyonları
6 Erozyon, fretaj, kavitasyon ve mikrobiyolojik Korozyon
7 1. Ara sınav
8 Gerilmeli korozyon
9 Hidrojen gevrekliği
10 Yorulmalı korozyon
11 Korozyondan korunma yöntemleri: Koruyucu kaplamalar, katodik ve anodik koruna
12 2. Ara sınav
13 Korozyondan korunma yöntemleri: Korozyona karşı uygun tasarım yöntemleri
14 Korozyonun sosyo-ekonomik ve toplumsal boyutu

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
"Principles and Prevention of Corrosion", 2nd ed., D. A. Jones (Prentice-Hall, 1996).

Yardımcı kaynaklar:
1. Basic Corrosion Techjnology For Scientists And Engineers, Einar Mattsson , Ellis
Horwood Limited, 0-7458-0708-9, England, 1989
2. Metalik Korozyon İlkeleri ve Kontrolü, Ahmet ÇAKIR, Bileşim Matbaacılık,975-
3950136,Ankara,1990

Diğer ders materyalleri:

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sözlü ve görsel ders sunumu, tartışma, problem çözme ve laboratuar uygulamaları

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ1 1.Vize
2 VZ2 2.Vize
3 LAB Lab
4 FN Final
5 BNS BNS VZ1 * 50 / 300 + VZ2 * 50 / 300 + LAB * 50 / 300 + FN * 0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Sınavlar ve ödevler dersin hocası tarafından düzeltilip, kontrol edilecek ve karşılaşılan yetersizliklere öğrencilerin dikkati çekilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin performans değerlendirmeleri öğrenme çıktıları (ÖÇ1. ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5, ÖÇ6. ÖÇ7, ÖÇ8) esas alınarak yıl içi ve yılsonu sınavları ile yapılacaktır.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Sözlü sunumlar dershanede kurs içeriği paralelinde yapılacak ve sunulan konularla ilgili tartışmalar yapılacaktır. Dersin içeriğindeki uygun olan konularla ilgili
problem çözümleri sunulacaktır. Sınav soruları ders içeriğinde tanımlanan ana kavramlara odaklanacaktır. İçerik kalitatif bilgi tabanlı sorulardan anlama, değerlendirme
ve derste geliştirilen kantitatif kavramları sorgulayan değişik zorluklarda problem çözümlerine kadar geniş bir aralıkta yer alacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Ahmet Çakır
Dokuz Eylul University
Faculty of Engineering
Department of Metallurgical and Materials Engineering
Tınaztepe Campus
35160 Buca-İzmir
Tel: +90 232 3017480
e-mail: ahmet. cakir@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Her hafta Cuma günleri 09:00-10:00 am arasında

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Uygulama 12 2 24
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 1 12
Vize Sınavına Hazırlık 2 5 10
Final Sınavına Hazırlık 1 6 6
Ödev Hazırlama 10 2 20
Vize Sınavı 2 2 4
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 102

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.12443
ÖK.253323
ÖK.334
ÖK.45443
ÖK.523
ÖK.632
ÖK.733433
ÖK.83443