DERS ADI

: TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MMM 4711 TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ ZORUNLU 2 2 0 7

Dersi Veren Birim

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR UĞUR MALAYOĞLU

Dersi Alan Birimler

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Dersin Amacı

Ders endüstriyel bir ürünün nasıl ortaya çıktığını ve malzeme seçiminin tasarımda hangi safhada değerlendirildiğini anlatır. Tasarlanan ürünün parçaları için uygun özelliklerde malzeme seçiminin nasıl yapıldığını , malzeme standartlarını ve özellik veri kaynaklarını öğretir. Ders kapsamında yürütülen mekanik tasarım içerikli yıl içi takım projesi ile proje yönetimi ve yürütülmesi hakkında bilgi sahibi olur.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Yeni bir ürün tasarımının kademelerini ve kavram geliştirmeyi öğrenmiş olmak,
2   Ürünün parçalarının fonksiyonlarına uygun malzeme gerektiğini bilmek,
3   Malzeme özelliklerinin tanım, ölçüm ve veri kaynaklarını bilmek,
4   Malzeme sınıflarını, sınıfsal özelliklerini ve davranışlarını belirtebilmek,
5   Malzeme indeksini belirleyip uygun diyagramlar kullanarak malzeme seçmeyi öğrenmiş olmak,
6   Parça biçim ve üretim prosesinin malzeme seçimine etkilerini öğrenmiş olmak,
7   Proje yönetimini öğrenmiş olmak,
8   Bir projeyi yazılı ve sözlü olarak sunabilmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş, insanlık tarihinde malzeme ve medeniyetlerin oluşumu,
2 Yeni bir ürün tasarımının kademeleri, tasarlanacak ürün fonksiyonuna yönelik kavram geliştirme,
3 Ürünün bütününü oluşturan parçaların fonksiyonlarına uygun malzeme kullanılarak üretilme gereği,
4 Parça fonksiyonu ve parçanın tasarımındaki hedefe bağlı olarak malzeme seçiminin adımları,
5 Tasarımda kullanılacak malzeme özelliklerinin tanımlanması ve ölçülmesi, elastisite modülü, mukavemet, tokluk gibi özellikler ve önemi,
6 Günümüzde mevcut malzeme sınıfları ve özellikleri, malzeme indeksi kavramı,
7 Arasınav 1
8 Farklı konstrüksiyon elemanları için farklı hedeflere göre malzeme indeksinin belirlenmesi,
9 Belirlenen malzeme indeksini maksimize eden özelliklere sahip malzeme seçme,
10 Parça üretiminde kullanılacak malzeme seçiminde imalat prosesinin etkileri,
11 Malzemeye ait mikro biçim ve makro biçimin malzeme indeksine ve seçimine etkisi,
12 Arasınav 2
13 Mevcut malzemelere ait standartlar ve özellik veri kaynakları,
14 Yıliçi Proje sunumları.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
1. Materials Selection in Mechanical Design, by M:F:Ashby, Butterworth&Heinemann, 2003 UK
Yardımcı kaynaklar:
1. Selection and Use of Engineering Materials, by F.A.A. Crane and J.A. Charles, Butterworths, 2003 UK


Referanslar:
Diğer ders materyalleri:Elektronik ortam.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders sunumları ve projeye dayalı öğrenme. Öğrenciler 3-4 kişilik tasarım projesi takımları oluşturur ve bir öğretim üyesi danışmanlığında yıl içi projesi hazırlar. Proje dönem sonunda yazılı ve sözlü olarak sunulur.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Ders öğrenme çıktılarına yönelik soruların yer aldığı ara sınavlar ve final sınavı kitap-defter kapalı klasik yazılı olarak yapılır. Yıliçi tasarım projesi değerlendirmesi projenin yazılı ve sözlü sunumunu takiben yapılır, arasınav notları ile birleştirilip yıliçi notu oluşturulur.

Değerlendirme Kriteri

Arasınav sonuçları, proje çalışmalarına katılım, projenin yazılı ve sözlü sunumu değerlendirilerek yıliçi notu oluşturulur, final notu ile birlieştirilip başarı notu belirlenir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse devam aranır(derslerde devam şartı en az %70 ). Proje grup toplantılarına katılım zorunludur. Derslerde ve sınavlarda telefon MP3 ve kulaklık kullanmak yasaktır. Sınavlarda hafızalı, programlanabilir hesap makinesi kullanılmaz. Proje teslim tarihlerine uyulmalıdır. Sınavlarda kopya durumunda disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof Dr Kazım ÖNEL
Oda No:289
Tel:17456
e-posta:kazim.onel@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı günleri13 00- 16 30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Uygulama 12 2 24
Ödev Hazırlama 11 4 44
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 4 48
Vize Sınavına Hazırlık 2 5 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 5 5
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 2 2 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 171

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1433
ÖK.2423
ÖK.33
ÖK.44
ÖK.53233
ÖK.624
ÖK.743
ÖK.85