DERS ADI

: HİDROMETALURJİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MMM 4031 HİDROMETALURJİ SEÇMELİ 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ÜMİT CÖCEN

Dersi Alan Birimler

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere hidrometalurjik işlemler ile uygulandığı hammaddeler ve özellikleri hakkında bilgi vermektir. Bu amaçla hidrometalurjik süreçlerle üretimi için hammaddelere uygulanması gereken ön işlemler, süreç aşamaları ve uygulama teknikleri tanıtılarak bu aşamalar termodinamik ve kinetik yönden incelenecektir. Hidrometalurjik süreçlerin bazı önemli metallerin üretimindeki endüstriyel uygulamaları aktarılacaktır. Hidrometalurjik süreçlerin çevreye olan etkileri verilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Hidrometalurjik süreçlerin üretim metalurjisindeki yeri ve üstünlüklerini sıralayabilmek,
2   Hidrometalurjik süreçlerin aşamalarını ve uygulama tekniklerini tanımlayabilmek,
3   Hidrometalurjik süreçlere termodinamik ile metalurji termokimyası ilkelerini uygulayabilmek
4   Hidrometalurjik süreçlerin endüstriyel uygulamalarını örneklerle açıklamak
5   Hidrometalurjik süreçlerden kaynaklanabilecek çevre sorunlarını ve alınabilecek önlemleri ana hatlarıyla tanımlamak
6   Hidrometalurjik süreçlerle ilgili olarak verilen bir konuyu ve/veya endüstrideki bir uygulamayı inceleyerek yazılı ve sözlü olarak sunmak

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş,
2 Cevher ve hammaddelerin hidrometalurjik süreçlere hazırlanması,
3 Çözeltiye alma reaksiyonlarının termodinamiği ve kinetiği,
4 Çözücü Cinsleri ve Çözücü Seçimi
5 Çözeltiye alma teknikleri
6 Katı - sıvı ayırımı - Kısa sınav1
7 A.S. 1
8 Çözeltilerden metallerin kazanılmasının termodinamiği ve kinetiği,
9 Çözeltilerden metallerin kazanılmasında çökeltme teknikleri
10 Çözeltilerden metallerin kazanılmasında iyon değiştirme teknikleri
11 Hidrometalurjik süreçlerin endüstriyel uygulamaları - Kısa sınav 2
12 A.S. 2
13 Hidrometalurjik süreçler ve çevre - Ödev Teslimi
14 Öğrenci sunumları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Unit Processes of Extractive Metallurgy, Robert D.PEHLKE, Elsevier Science Publishing Co., Inc., 0-444-00130-1, A.B.D., 1984
2. Process selection in extractive metallurgy, P.C. Hayes, Hayes Publishing Co., 0-9589197-0-4, Australia, 1985

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bilimsel Tartışma +Kısa sınav + Ödev + Sunum

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Kısa sınavlar, ara sınavlar ve final sınavı kitap-defter kapalı klasik yazılı olarak yapılacaktır. Dönem ödevi ile ilgili çalışmalarda öğrencilerden istenenler ve değerlendirme ölçütleri hakkındaki tüm bilgiler Bölümün web sitesinde verilmektedir.

Değerlendirme Kriteri

Derse devam ve derslerde sorulan sorulara verilen yanıtlar değerlendirmede dikkate alınacaktır. ÖÇ6, öğrencilere verilen ödevler ve yapacakları sunum yoluyla değerlendirilecektir. Diğer öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi her türlü sınavda bu çıktılara yönelik sorular ile yapılacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Öğrencilerin ders saatinde öğretim üyesinden önce derse girmesi, dersi bölmemeleri, derse hazırlıklı gelmeleri, derse ilişkin olarak sınıftaki bilimsel tartışmalara ve önceden bildirilen ve istenen tüm çalışmalara etkin bir şekilde katılmaları beklenmektedir. Dersler ve sınavlar, D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi "ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI" yönergesine göre yürütülür.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Ümit CÖCEN
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü,
Kat:2 Oda:288
Telefon: +901(232) 301 74 58
e- posta: umit.cocen@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Öğrenciler öğretim üyesi ile Cuma günü ve 08:30-10:30 saatleri arasında bu dersle ilgili olarak görüşebilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 1 12
Vize Sınavına Hazırlık 2 7,5 15
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Kısa Sınavlara Hazırlık 2 2 4
Ödev Hazırlama 1 15 15
Sunum Hazırlama 1 2 2
Final Sınavı 1 1,5 2
Vize Sınavı 2 1,5 3
Kısa Sınav 2 0,5 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 105

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.13
ÖK.23
ÖK.354
ÖK.434
ÖK.55
ÖK.633