DERS ADI

: SERBEST İŞLETME STAJI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TKS 3000 SERBEST İŞLETME STAJI ZORUNLU 0 0 0 2

Dersi Veren Birim

Tekstil Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT ÖZLEM KAYACAN

Dersi Alan Birimler

Tekstil Mühendisliği

Dersin Amacı

Serbest işletme stajının amacı öğrencilere tekstil hammaddelerini, çeşitli tekstil ürünlerinin üretim yöntemlerini, üretim akışlarını ve makine parklarını, işletmelerin yönetim, bakım ve kalite kontrol sistemlerini tanıtmak, ürün ve üretim planlaması, üretim iş organizasyonu ve işçi yönetimi konularında görgü, bilgi ve deneyim kazandırmaktır. Öğrencinin tercih ettiği bir branşta üretim yapan bir veya iki tekstil fabrikasında toplam 6 hafta süreyle yapılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Tekstil Mühendisliğinde elde edilen bilgileri uygulamalı ortamda geliştirebilme
2   İşletmede üretim planlaması ve kontrolünün nasıl yürütüldüğünü ayrıntılı olarak inceleyebilme
3   İşletmede üretilen ürünlerin hammaddelerini ve yardımcı maddelerini ayırt edebilme
4   Üretimde kullanılan makinaların özelliklerini ve teknolojik düzeylerini açıklayabilme
5   Serbest işletme stajı boyunca edinilen bilgi ve beceriyi objektif bir yaklaşımla raporlayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İşletmenin adı, adresi, kuruluş tarihi, personel sayısı hakkında bilgi edinilmesi
2 İşletmede üretilmekte olan ürün tiplerinin üretim aşamalarının izlenmesi ve ayrıntılı bilgi edinilmesi
3 İşletmenin kalite düzeyi ve kalite kontrol sisteminin ayrıntılı olarak incelenmesi, kalite kontrol dokümantasyonu hakkında bilgi edinilmesi,
4 İşletmedeki proses ve kalite kontrol amaçlı faaliyetlere fiilen katılma, kontrol föylerinin (veya formlarının) doldurulması, staj raporuna eklenmek üzere örnek föy (veya formlar) edinilmesi
5 İşletmede üretilen ürünlerin piyasadaki isimlerinin, teknik özelliklerinin ve kullanım alanlarının öğrenilmesi,
6 İşletmedeki staj yöneticisinin uygun göreceği uygulama çalışmalarını yapmak

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İlan Edilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Staj süresi boyunca yapılan gözlemler ve staj defterinin hazırlanması

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Stajla ilgili çalışmalarının rapor haline getirdikleri staj defterleri staj komisyonuna sunular. Bu defterler değerlendirilerek BAŞARILI/BAŞARISIZ notu verilmektedir.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. Özlem KAYACAN
e-posta:ozlem.bicer@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba günleri 13.00- 15.00 arası

Staj Durumu

EVET

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Alan/saha çalışması 1 50 50
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.12331233
ÖK.23133
ÖK.322332
ÖK.43333
ÖK.523