DERS ADI

: EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EÖD 3517 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT İRFAN YURDABAKAN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı, ölçme ve değerlendirmeyle ile ilgili kavramsal ve kuramsal çerçeveyi, eğitimde kullanılan ölçme araç ve yöntemlerinin niteliklerini, Bloom un orijinal ve revize edilmiş taksonomisini ve ölçme ve değerlendirmeye etkilerini, sınav türleriyle ilgili kavramsal ve uygulamaya dönük yönlerini, ölçümleri betimlemede yararlanılabilecek temel istatistiksel işlemleri ve uygulanmasını, ölçme aracı geliştirme sürecini, test ve madde analizine dönük işlemleri ve değerlendirme yaklaşımlarını ve not verme süreçlerini incelemektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları hatırlayabilme.
2   Eğitimde kullanılan ölçme araç ve yöntemlerinin niteliklerini kavrayabilme.
3   Bloom un hedeflerle ilgili orijinal ve revize edilen taksonomisinin özelliklerini kavrayabilme.
4   Sınav türleriyle ilgili temel kavramları ve özelliklerini kavrayabilme.
5   Ölçme sonuçları üzerinde temel istatistiksel teknikleri uygulayabilme
6   Ölçme aracı geliştirme sırasında aşamaların gerektirdiği işlemleri uygulayabilme.
7   Testin ve maddenin özelliklerini betimleyen analizleri uygulayabilme.
8   Değerlendirme tür ve yaklaşımlarını kavrayabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri ve Önemi
2 Ölçme ve Değerlendirmeyle İlgili Temel Kavramların Bilgisi
3 Eğitimde Kullanılan Ölçme Araç ve Yöntemlerinin Nitelikleri
4 Çoktan Seçmeli, Doğru-Yanlış Tipi, Kısa Cevaplı ve Eşleştirmeli Maddelerden Oluşan Testler
5 Yazılı Yoklama Sınavları
6 Puanlama Anahtarları, Hazırlanması ve Puanlama
7 Ara Sınav
8 Sözlü Sınavlar, Hazırlanması, Uygulanması ve Puanlanması
9 Ölçme ve Değerlendirmeyle İlgili Temel İstatistiksel Teknikler
10 Ölçme Aracı Geliştirmeyle İlgili Temel Kavramlar
11 Ölçme Aracı Geliştirmenin Aşamaları
12 Test ve Madde İstatistikleri
13 Değerlendirme ve Not Verme
14 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve Uygulaması.
Ankara: ÖSYM Yayınları.
2. Crocker L. and Algina J. (1986). Introduction to Classical and Modern Test Theory.
Orlando: Harcourt Brace Javanovich College Publishers.
3. David, A. F. (1988). Reliability of Scores From Teacher-Made Tests. Instructional
Topics in Educational Measurement Series. National Council on Measurement in Education.
Washington.
4. Ebel, R. L. (1972). Essentials of Educational Measurement. New Jersey: Prentice-
Hall, inc. Englewood Cliffs.
5. Erdoğan, H., Ural, M. & Tüzün, M. (1984). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
(İstatistik Uygulamalı). (2. Baskı) Ankara: Emel Matbaacılık.
6. Erkan, S. ve Gömleksiz, M. (Ed.) (2008). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Nobel
Yayıncılık. Ankara

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Tartışma, grup çalışması, düz anlatım

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 DTK Diğer Etkinlik
3 FN Yarıyılsonu Sınavı
4 BNS BNS VZ * 0.30 +DTK * 0.10 + FN * 0.60
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Çoktan seçmeli test, uzun yanıtlı sınav, ödev, biriktirim (portfolyo), öz ve akran değerlendirme

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 2 5 10
Sunum Hazırlama 1 8 8
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.112233111521111
ÖK.212233111521111
ÖK.312233111521111
ÖK.412233111521111
ÖK.512233111521111
ÖK.612233111521111
ÖK.712233111521111
ÖK.812233111521111