DERS ADI

: SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI: NESİR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE 2524 SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI: NESİR ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT SABAHATTİN ÇAĞIN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Amacı

Servet-i Fünun dönemi Türk nesrinin gelişiminin kavratılarak bu devir yazarlarının Türk nesrindeki yerlerinin tespiti

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Servet-i Fünun dönemi edebiyatının gelişiminde rol oynayan tarihî, sosyal, siyasî ve kültürel gelişmeleri kavrayabilme ve açıklayabilme
2   Servet-i Fünun dönemi roman, hikâye ve tiyatro yazarlarının Türk edebiyatı içindeki konumlarını belirleyebilme ve metinlerini tahlil edebilme
3   Bu dönem yazarlarının Batı edebiyatı ve Türk edebiyatının geçmiş dönemleriyle olan etkileşimlerini saptayabilme ve karşılaştırabilme.
4   Servet-i Fünun yazarlarının, tarihî, kültürel ve siyasî meseleler karşısındaki tavırlarını metinlerinden hareketle analiz edebilme.
5   Temel edebiyat kuramlarını, yazarların incelenen eserleri üzerinde uygulayabilme.
6   Okudukları metinlerden hareketle, edebiyatın işlevi, güncel sorunlara yaklaşımı üzerine fikir yürütebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Tanzimat roman ve hikâyesini hazırlayan çeviriler ve geçiş dönemi eserleri
2 Şemsettin Sami ve eserleri
3 Ahmet Mithat Efendi ve eserleri
4 Ahmet Mithat Efendi ve eserleri
5 Namık Kemal ve romanları
6 Namık Kemal ve tiyatroları
7 Recaizade Mahmut Ekrem ve nesir eserleri
8 ara sınav
9 Samipaşazade Sezai ve eserleri
10 Mizancı Murat ve romanı
11 Nabizade Nazım ve eserleri
12 Nabizade Nazım ve eserleri
13 Servet-i Fünun edebiyatında edebî tenkit
14 Servet-i Fünun edebiyatında edebî tenkit
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr. İnci Enginün (2008), Tanzimat ttan Cumhuriyet e Yeni Türk Edebiyatı, İstanbul: Dergâh Yay.
- Ahmet Hamdi Tanpınar (2004), Edebiyat Üzerine Makaleler I-II, İstanbul: Dergâh Yay.
- Prof.Dr. Mehmet Kaplan (1992), Hikâye Tahilleri I, İstanbul: Dergâh Yay.
-Prof. Dr. Mehmet Kaplan (1987), Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar, İstanbul: Dergâh Yay.
-Büyük Türk Klasikleri 9-10. ciltler
- Prof. Dr. İsmail Çetişli (2006), Metin Tahlillerine Giriş-I, (Şiir), Ankara: Akçağ Yay.
-Prof. Dr. Ramazan Korkmaz (2004), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yay.
-Biyografi Çalışmaları:
Tanzimat dönemi romancıları Şemsettin Sami, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Recaizade Mahmut Ekrem, Samipaşazade Sezai üzerine yapılmış monografi çalışmaları

Bunların dışında yukarıda adları yazılı şairlerin eserleri, onlar etrafında yapılmış yüksek lisans ve doktora tezleri, onlar hakkında yazılmış makaleler ve sunulan bildiriler ile diğer yayınlar.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, metin çözümleme, soru cevap, sunum.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 FN Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yazılı sınav, ödev.
Derse katılım ve verilen ödevlerin kriterlere uygun zamanında teslim edilmesi final sınavı kapsamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Sunum, yazılı sınav.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

O gün işlenecek olan derse öğrenciler önceden hazırlık yaparak katılmalıdırlar.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ozlem.durmaz@deu.edu.tr
s.cagin@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 30 30
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 127

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.15545
ÖK.25545
ÖK.35545
ÖK.4555
ÖK.5555
ÖK.6555