DERS ADI

: SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI: NAZIM

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE 2523 SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI: NAZIM ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT SABAHATTİN ÇAĞIN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Amacı

Servet-i Fünun dönemi Türk şiirindeki belli başlı sanatçıları ve şiir akımlarını kavratmak, bu dönem şairlerinin Türk şiirindeki yerlerini tespit etmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Servet-i Fünun dönemi edebiyatının gelişiminde rol oynayan sosyal, siyasal ve kültürel gelişmeleri kavrayabilme ve açıklayabilme.
2   Servet-i Fünun dönemi şiir anlayışlarını, özellikleri ve sanatçılarını kavrayabilme ve açıklayabilme
3   Servet-i Fünun dönemi Türk şiirini etkileyen Batılı edebî akımları kavrayabilme, karşılaştırabilme ve analiz edebilme.
4   Bu dönem Türk şiirindeki sanatçıların konumlarını belirleyebilme, şiirlerini inceleyebilme ve diğer dönem sanatçılarının şiirleriyle olan ilişkilerini belirleyebilme.
5   Dönem şairlerinin şiirlerini tema, eğilim, üslûp ve edebî akımlar yönünden karşılaştırabilme
6   Öğrendiği edebiyat kuramlarını ve edebî sanatları metinler üzerinde uygulayabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Servet-i Fünun dönemi edebiyatının gelişiminde rol oynayan sosyal, siyasal ve kültürel gelişmeler
2 Servet-i Fünun dönemini hazırlayanlar: Ara Nesil
3 Servet-i Fünun şiirinin ortak özellikleri
4 Tevfik Fikret ve şiirleri
5 Tevfik Fikret ve şiirleri
6 Tevfik Fikret ve şiirleri
7 Cenap Şahabettin ve şiirleri
8 Ara sınav
9 Cenap Şahabettin ve şiirleri
10 Cenap Şahabettin ve şiirleri
11 Süleyman Nazif ve şiirleri
12 Ali Ekrem ve şiirleri
13 Hüseyin Suat, Ahmet Reşit ve şiirleri
14 Diğer Servet-i Fünun şairleri ve eserleri
15 final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

- Mehmet Kaplan, (2008), Tevfik Fikret, İstanbul: Dergâh Yay.
-Prof.Dr. İnci Enginün (2008), Tanzimat ttan Cumhuriyet e Yeni Türk Edebiyatı, İstanbul: Dergâh Yay.
- Ahmet Hamdi Tanpınar (2004), Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul: Dergâh Yay.
- Prof.Dr. Mehmet Kaplan (1992), Şiir Tahilleri I, İstanbul: Dergâh Yay.
-Prof. Dr. Mehmet Kaplan (1987), Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar, İstanbul: Dergâh Yay.
- Prof. Dr. Şerif Aktaş (2009), Şiir Tahlili (Teori/Uygulama), Ankara: Akçağ Yay.
-Prof. Dr. Şerif Aktaş (2002), Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi-I, Ankara: Akçağ Yay.
- Prof. Dr. İsmail Çetişli (2006), Metin Tahlillerine Giriş-I, (Şiir), Ankara: Akçağ Yay.
-Prof. Dr. Ramazan Korkmaz (2004), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yay.
-Biyografi Çalışmaları:
Servet-i Fünun dönemi şairlerinden Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Süleyman Nazif, Ali Ekrem gibi isimler üzerine yapılmış monografi çalışmaları

Bunların dışında yukarıda adları yazılı şairlerin eserleri, onlar etrafında yapılmış yüksek lisans ve doktora tezleri, onlar hakkında yazılmış makaleler ve sunulan bildiriler ile diğer yayınlar.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, metin çözümleme, soru cevap, araştırma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 FN Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yazılı sınav, ödev, sunum
Derse katılım ve ders içi katılım final sınavı kapsamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Sunum, soru-cevap, araştırma yapma, yazılı sınav.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

O gün işlenecek konuya hazırlanılmış olarak ve kullanılacak kitap hazır olarak gelinmelidir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ozlem.durmaz@deu.edu.tr
s.cagin@deu.edu.tr.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 30 30
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 127

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.15545
ÖK.25545
ÖK.35545
ÖK.4555
ÖK.5555
ÖK.6555