DERS ADI

: TÜRK DİLBİLGİSİ:KELİME BİLGİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE 2507 TÜRK DİLBİLGİSİ:KELİME BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT SABAHATTİN ÇAĞIN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Amacı

Öğrencilere; Türk dilinin kelimelerinin ; a)şekil bilgisi b)diğer kelimelerle oluşturduğu kelime gruplarının özellikleri ve kullanılma biçimleri kavratmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Türk dilinin kelimelerinin şekil bilgisinde teorik bilgilerin kazanılması
2   Kelimelerin oluşturduğu kelime gruplarının yapısal özelliklerinin kavranılması
3   Cümle içinde kullanım biçimlerinin kazanılması
4   Edebi metinlerde kuralların uygulayabilmesi
5   Tarihsel süreç içinde şekil değişikliklerinin kavranılması

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kelime yapısı özellikleri,kelime grupları yapısı,özellikleri
2 İsim tamlaması , iyelik grupları ve cümlede kullanımları
3 Sıfat tamlaması , sıfat tamlamalarının yapısal özellikleri
4 Birleşik isim yapıları ve özellikleri , zamirler , metinlerde uygulamalar
5 Tekrar grupları , metinlerde uygulamalar
6 Aitlik grupları , unvan grubu , metinlerde uygulamalar
7 Birleşik fiil grupları, metinlerde uygulamalar
8 Ara sınav
9 İsim-fiil grupları, metinlerde uygulamalar
10 Sıfat-fiil grupları, metinlerde uygulamalar
11 Zarf-fiil grupları, metinlerde uygulamalar
12 Sayı grupları, metinlerde uygulamalar
13 Edatlar , edat grupları, metinlerde uygulamalar
14 Anlam yapısında kelimelerin incelenmesi
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ergin, Muharrem; Türk Dil Biligisi.Bayrak yay.İst.2000
Banguoğlu , Tahsin; Türkçenin Grameri TDK yay.Ank.2003
Korkmaz , Zeynep; Türkiye Türkçesi Grameri TDK yay.Ank.2003

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, sunum, gösteri, tartışma, soru-cevap, örnek olay, işbirlikli öğrenme teknikleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 FN Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yazılı sınavlar (uzun ve kısa cevaplı), Çoktan seçmeli testler

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin değerlendirilmesi öğrenme çıktıları doğrultusunda ara sınav ve final sınavları ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
Öğretim üyesi, planlı eğitim öğretim süreci içinde bireysel ya da işbirlikli öğrenme yoluyla çeşitli uygulamalar yaptırma hakkını saklı tutar. Yapılacak uygulamaların değerlendirme sürecindeki etkisi eğitim öğretim yılı başında öğrencilere ilan edilir

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ali.bozkaplan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 58

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.155
ÖK.255
ÖK.355
ÖK.455
ÖK.555