DERS ADI

: ALAN SEÇ-VI: TÜRKİYE TÜRKÇESİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE 4514 ALAN SEÇ-VI: TÜRKİYE TÜRKÇESİ SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ŞERİF ALİ BOZKAPLAN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Amacı

Türkiye Türkçesinin önemini ve Türk dilindeki yerini bilmek, dilbilgisi kitaplarını tanımak, Türkiye Türkçesi dilbilgisinin güncel sorunlarını ve tartışmalarını kavramak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   1. Türk dili Tarihi açısından Türkiye Türkçesinin yerini kavrayabilme
2   2. Türkiye Türkçesi dilbilgisi kitaplarını tanıyabilme
3   3. Türkiye Türkçesi dilbilgisi kitaplarını analiz edebilme
4   4. Türkiye Türkçesi dilbilgisinin güncel sorunlarını bilme ve tartışabilme
5   5. Türkiye Türkçesinin edebî eserlerde kullanımıyla ilgili problemler üzerine araştırmalar yapabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Türkiye Türkçesinin Türk Dili Tarihindeki yeri
2 Türkiye Türkçesi dilbilgisi kitapları hakkında bilgi
3 Türkiye Türkçesi dilbilgisi kitaplarının genel konulara yaklaşımı
4 Türkiye Türkçesi dilbilgisi kitaplarının genel konulara yaklaşımı
5 Muharrem ERGİN dilbilgisi analizi
6 Tahsin BANGUOĞLU dilbilgisi analizi
7 Zeynep KORKMAZ dilbilgisi analizi
8 Ara sınav
9 Dilbilgisi kitaplarının örtüşen ve örtüşmeyen tarafları
10 Dilek şart kipi sorunu
11 Takısız isim tamlaması sorunu
12 Dolaylı tümleç sorunu
13 Birleşik zamanlarda adlandırma sorunu
14 Geçişli ettirgen fiiller sorunu
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1 Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı (22- 23 Ekim 1993) TDK, Ankara, 1995.
Türk Gramerinin Sorunları II, TDK, Ankara, 1999.
2 Gürer GÜLSEVİN - Erdoğan BOZ; Türkçenin Çağdaş Sorunları, Gazi Kitabevi, 2006.
3 Ergin Muharrem, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul 2004.
4 Korkmaz Zeynep, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2003.
5 Banguoğlu Tahsin, Türkçenin Grameri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2003.
6 Özkan M., Sevinçli V., Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, 3F Yayınları, İstanbul 2008.
7 Karahan Leyla, Türkçede Sözdizimi - Cümle Tahlilleri, Akçağ Yayınları, Ankara 2004.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, sunum, gösteri, tartışma, soru-cevap

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 FN Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yazılı sınavlar (uzun ve kısa cevaplı), Çoktan seçmeli testler

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin değerlendirilmesi öğrenme çıktıları doğrultusunda ara sınav ve final sınavları ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1 Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2 Öğretim üyesi, planlı eğitim öğretim süreci içinde bireysel ya da işbirlikli öğrenme yoluyla çeşitli uygulamalar yaptırma hakkını saklı tutar. Yapılacak uygulamaların değerlendirme sürecindeki etkisi eğitim öğretim yılı başında öğrencilere ilan edilir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ali.bozkaplan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Uygulama 0 0 0
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 12 12
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 61

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.155
ÖK.255
ÖK.355
ÖK.455
ÖK.555