DERS ADI

: TANZİMAT EDEBİYATI : NAZIM

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE 1503 TANZİMAT EDEBİYATI : NAZIM ZORUNLU 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT SABAHATTİN ÇAĞIN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Amacı

Tanzimat dönemi Türk şiirindeki belli başlı sanatçıları ve şiir akımlarını kavratmak, bu dönem şairlerinin Türk şiirindeki yerlerini tespit etmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Tanzimat dönemi edebiyatının gelişiminde rol oynayan sosyal, siyasal ve kültürel gelişmeleri kavrayabilme ve açıklayabilme.
2   Tanzimat dönemi şiir anlayışlarını, özellikleri ve sanatçılarını kavrayabilme ve açıklayabilme
3   Tanzimat dönemi Türk şiirini etkileyen Batılı edebî akımları kavrayabilme, karşılaştırabilme ve analiz edebilme.
4   Bu dönem Türk şiirindeki sanatçıların konumlarını belirleyebilme, şiirlerini inceleyebilme ve diğer dönem sanatçılarının şiirleriyle olan ilişkilerini belirleyebilme.
5   Dönem şairlerinin şiirlerini tema, eğilim, üslûp ve edebî akımlar yönünden karşılaştırabilme.
6   Öğrendiği edebiyat kuramlarını ve edebî sanatları metinler üzerinde uygulayabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Tanzimat dönemi edebiyatının gelişiminde rol oynayan sosyal, siyasal ve kültürel gelişmeler
2 Tanzimat dönemini hazırlayan faaliyetler: Gazetecilik
3 Tanzimat dönemini hazırlayan faaliyetler: Tiyatro ve çeviri
4 Şinasi ve şiirleri
5 Şinasi ve şiirleri
6 Namık Kemal ve şiirleri
7 Namık Kemal ve şiirleri
8 Ara sınav
9 Ziya Paşa ve şiirleri
10 Recaizade Mahmut Ekrem ve şiirleri
11 Recaizade Mahmut Ekrem ve şiirleri
12 Abdülhak Hamid ve şiirleri
13 Abdülhak Hamid ve şiirleri
14 Muallim Naci ve şiirleri
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr. İnci Enginün (2008), Tanzimat ttan Cumhuriyet e Yeni Türk Edebiyatı, İstanbul: Dergâh Yay.
Ahmet Hamdi Tanpınar (2004), Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul: Dergâh Yay.
Prof.Dr. Mehmet Kaplan (1992), Şiir Tahilleri I, İstanbul: Dergâh Yay.
Prof. Dr. Mehmet Kaplan (1987), Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar, İstanbul: Dergâh Yay.
Prof. Dr. Şerif Aktaş (2009), Şiir Tahlili (Teori/Uygulama), Ankara: Akçağ Yay.
Prof. Dr. Şerif Aktaş (2002), Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi-I, Ankara: Akçağ Yay.
Prof. Dr. İsmail Çetişli (2006), Metin Tahlillerine Giriş-I, (Şiir), Ankara: Akçağ Yay.
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz (2004), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yay.
Biyografi Çalışmaları:
Tanzimat dönemi şairlerinden Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Re3caizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamid, Muallim Naci üzerine yapılmış monografi çalışmaları

Bunların dışında yukarıda adları yazılı şairlerin eserleri, onlar etrafında yapılmış yüksek lisans ve doktora tezleri, onlar hakkında yazılmış makaleler ve sunulan bildiriler ile diğer yayınlar.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, metin çözümleme, soru cevap, araştırma.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 FN Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Derse katılım ve ders içi katılım final sınavı kapsamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Sunum, soru-cevap, araştırma yapma, yazılı sınav.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

O gün işlenecek konuya hazırlanılmış olarak ve kullanılacak kitap hazır olarak gelinmelidir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ozlem.durmaz@deu.edu.tr
s.cagin@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 1 1
Final Sınavına Hazırlık 1 1 1
Vize Sınavı 1 20 20
Final Sınavı 1 30 30
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 91

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1154555225
ÖK.25454555545555
ÖK.3554555545555
ÖK.454524555525555
ÖK.55425555255555
ÖK.62425554425