DERS ADI

: ALAN SEÇ-I: TÜRK EDEBİYATINDA BİYOGRAFİK KAYNAKLAR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE 2515 ALAN SEÇ-I: TÜRK EDEBİYATINDA BİYOGRAFİK KAYNAKLAR SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT SABAHATTİN ÇAĞIN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Amacı

Klasik Türk edebiyatının dönemleriyle ilgili yapılmış temel çalışmaları öğrenme ve bunları etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırma, biyografi geleneğini kavrama

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bibliyografya ve kaynaklara ulaşma becerisini edinir.
2   Kaynaklardan doğru ve bilimsel metotlarla yararlanabilme becerisini kazanır
3   Çalışmanın konu ve amacına göre eserle ilgili kuramsal bilgileri doğru ve yetkin biçimde kullanabilme becerisini kazanır.
4   Eski Türk Edebiyatının Temel Kaynakları hakkında bilgi sahibi olur.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Klasik Türk Edebiyatı Kavramı
2 Türk Edebiyatında Biyografik Eserler
3 Şuara Tezkireleri
4 Şuara Tezkireleri
5 Şuara Tezkireleri
6 Şuara Tezkireleri
7 Şuara Tezkireleri
8 Ara Sınav
9 Çeşitli Biyografiler
10 Vefeyat-nameler
11 Tezkiretü l-Evliyalar, Menâkıb-nâmeler
12 Ansiklopediler, Antolojiler
13 Edebiyat Tarihleri
14 Edebiyat Tarihleri
15 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Agâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara 1988.
Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1921.
Ahmet Atilla Şentürk-Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yay., İstanbul 2007.
W. Gibb, Osmanlı Şiir Tarihi, çev. Ali Çavuşoğlu, Ankara 1999.
İsen, Mustafa; Tezkireden Biyografiye, İstanbul 2010.
Şakayık-ı Numaniye Tercümesi e-kitap, TBMM
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, İstanbul 1996.
Muallim Naci, Esami, İstanbul 1890
Bursali Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, İstanbul 1915.
İslam Ansiklopedisi, TDV, İstanbul 2013
Reşad Faik, Eslâf, İstanbul 1893.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, Soru-cevap, Tartışma, Metin inceleme..

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 FN Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Yazılı Sınav.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 8 1 8
Vize Sınavına Hazırlık 6 2 12
Final Sınavına Hazırlık 7 2 14
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 62

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1555
ÖK.2555
ÖK.3555
ÖK.4555