DERS ADI

: GNK SEÇ-I: TÜRKİYE'NİN KÜLTÜREL MİRASI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GNK 2009 GNK SEÇ-I: TÜRKİYE'NİN KÜLTÜREL MİRASI SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ŞERİF ALİ BOZKAPLAN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Amacı

Coğrafya nın temel prensiplerinden (nedensellik, dağılış, ilgi ve bağlılık gibi) faydalanarak Türkiyedeki doğal ortamda (Litosfer, hidrosfer, atmosfer ve biyosferde) meydana gelen özellikler hakkında gerekli bilgileri edinmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Türkiye nin fiziki mekan ile insan arasındaki ilişkileri kurabilme becerisini kazanmak.
2   Yurdumuzun doğal şekillerinin oluşum ve gelişimi hakkında yeterli bilgi ve coğrafi becerilere sahip olmak.
3   Türkiye nin iklimi , jeolojik ve jeomorfolojik gelişimi ve ana yapısal birlikleri hakkında bilgi sahibi olmak.
4   Türkiye de doğal ortam ve sosyo-ekonomik özellikler arasındaki etkileşimi hakkında yorum yapabilmek.
5   Türkiye nin doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir yönetiminde, etkili değerlendirmeler ve yaklaşımlar sergileyerek sahip oldukları vizyonu öğrencileri ve çevrelerine aktarabilmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Türkiye nin Fiziki Coğrafyası
2 Türkiye nin genel jeolojik yapısı
3 Türkiye nin tektonik özellikleri
4 Türkiye nin jeomorfolojik özellikleri
5 Türkiye nin Ova ve Havzaları
6 Türkiye nin Platoları
7 Türkiye nin karstik şekilleri
8 Ara Sınav
9 Türkiye nin Denizleri ve kıyıların jeomorfolojisi
10 Türkiye nin iklimi
11 Türkiye nin akarsuları ve gölleri
12 Türkiye nin Vejetasyonu
13 Türkiye nin Toprakları
14 Türkiye Turizmi, Türkiye nin Çevre sorunları
15 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar:
ATALAY, İbrahim,1989,Toprak Coğrafyası, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları,İZMİR
ATALAY, İbrahim,1991,Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya,Yeniçağ BasımYayım,ANKARA
ATALAY, İbrahim,1992,Türkiye Coğrafyası,Ege Üniversitesi Basımevi,İZMİR
ATALAY, İbrahim,1994,Türkiye Vejetasyon Coğrafyası, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları,İZMİR
ATALAY, İbrahim,1998,Genel Fiziki Coğrafya, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları,İZMİR
KOÇMAN.A. (1994) Türkiye nin İklimi Ege Üniv. Edebiyat Fak.Yay. İzmir.Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunuş, anlatım, örnek olay yöntemleri (Yapılandırmacı , aktif öğretim uygulamaları )

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 FN Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 5 5
Ödev Hazırlama 1 3 3
Sunum Hazırlama 1 3 3
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 59

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.13
ÖK.23
ÖK.33
ÖK.43
ÖK.53