DERS ADI

: ALAN SEÇ-V: ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ)

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE 4513 ALAN SEÇ-V: ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ) SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT ÖZLEM FEDAİ

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Amacı

Eski Anadolu Türkçesinin dönemini ve kapsadığı coğrafyayı bilmek, ses, şekil bilgisi özelliklerini tanımak, Eski Anadolu Türkçesi metinlerini okuyabilmek ve anlamlandırabilmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   1. Eski Anadolu Türkçesinin dönemini ve kapsadığı coğrafyayı öğrenebilmek.
2   2. Eski Anadolu Türkçesinin Türk Dilinin tasnifindeki yerini bilmek.
3   3. Eski Anadolu Türkçesinin yazı karakterlerini tanıyabilmek.
4   4. Eski Anadolu Türkçesinin metinlerini okuyabilmek.
5   5. Eski Anadolu Türkçesinin ses bilgisini kavrayabilmek.
6   6. Eski Anadolu Türkçesinin yapı bilgisini kavrayabilmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Türk dilinin tasnifinin yapılması ve Eski Anadolu Türkçesinin tasnifteki yeri
2 Eski Anadolu Türkçesi dönemi ve dönemin özellikleri
3 Eski Anadolu Türkçesi metinlerinin yazılış özellikleri
4 Eski Anadolu Türkçesinde bazı ek ve şekillerin yazılışı, transkripsiyon sistemi, metinler üzerinde transkripsiyon sistemi çalışmaları
5 Eski Anadolu Türkçesinin ses bilgisi özellikleri
6 Eski Anadolu Türkçesinin şekil bilgisi özellikleri
7 Eski Anadolu Türkçesi metin okuma
8 Eski Anadolu Türkçesi isim ve fiil çekimi
9 Yunus Emre Divanı metin okuma
10 Dede Korkut metin okuma
11 Yusuf-u Zeliha metin okuma
12 Garib-nâme metin okuma
13 Fuzulî Divanı metin okuma
14 Fuzulî Divanı metin okuma
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1 Timurtaş F. Kadri, Eski Türkiye Türkçesi, Akçağ Yayınları, Ankara 2007.
2 Özkan M., Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi Filiz Kitabevi İstanbul 2000.
3 Kemal YAVUZ, Aşık Paşa garib-name, TDK Yay., İstanbul, 2000.
4 Kenan AKYÜZ-Süheyl BEKEN-Sedit YÜKSEL-Müjgan CUNBUR, Fuzulî Divanı, Akçağ Yay., Ankara, 2000.
5 Ümit özgür DEMİRCİ-Şenol KORKMAZ, Şeyyad Hamza Yusuf u Zeliha, Kaknüs Yay., İstanbul, 2008.
6 Mustafa TATCI, Yunus Emre Divanı, Akçağ Yay., Ankara, 1998.
7 Muharrem ERGİN, Dede Korkut Kitabı, TDK Yay., Ankara, 2004.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, sunum, gösteri, tartışma, soru-cevap

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 FN Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yazılı sınavlar (uzun ve kısa cevaplı), Çoktan seçmeli testler

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin değerlendirilmesi öğrenme çıktıları doğrultusunda ara sınav ve final sınavları ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1 Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2 Öğretim üyesi, planlı eğitim öğretim süreci içinde bireysel ya da işbirlikli öğrenme yoluyla çeşitli uygulamalar yaptırma hakkını saklı tutar. Yapılacak uygulamaların değerlendirme sürecindeki etkisi eğitim öğretim yılı başında öğrencilere ilan edilir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ali.bozkaplan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Uygulama 0 0 0
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 12 12
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 61

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.14
ÖK.24
ÖK.34
ÖK.44
ÖK.54
ÖK.64