DERS ADI

: ALAN SEÇ-IV: DİVAN EDB. KLASİKLERİ - NESİR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE 3518 ALAN SEÇ-IV: DİVAN EDB. KLASİKLERİ - NESİR SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT İLYAS YAZAR

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Amacı

Klasik Türk Edebiyatında nesirle ilgili konu, şekil ve türleri kısaca tanıtarak klasik döneme ait seçilen ürünler üzerinde çeşitli yöntem ve tekniklerle inceleme ve yorumlama yapabilmesini sağlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   1. Konuyla ilgili edebiyat bilgisi
2   2. Eski Türk edebiyatının nesir sahasını eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilecek bilgi ve donanıma sahip olabilme
3   3. Metinleri okuyup anlayabilme ve yorumlayabilme
4   4. Çalışmalarında kütüphanelerden yararlanabilme ve temel kaynakları okuyup değerlendirebilme
5   5. Türk dili ve edebiyatının yanı sıra ortak İslam edebiyatlarının nesir alanındaki temel eser ve yazarlarını tanıyabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Nesir Türleri
2 Sinan Paşa Tazarruname
3 Sehi Bey Heşt-Behişt
4 Latifi Tezkiretüş Şuara
5 Âşık Çelebi Meşairüş Şuara
6 Fuzuli nin Nesir Dili
7 Menakıbnameler
8 Ara sınav
9 Dini Tasavvufi Ahlaki Eserler (Tefsir, Hadis, Fıkıh)
10 Süleymanname ve Selimnameler
11 Seyahatnameler
12 Sefaretnameler
13 Surnameler
14 Salnameler, Tarihler
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Agah Sırrı Levent, Türk Edebiyatı Tarihi
A.Atilla Şentürk, Eski Türk Edebiyatı Tarihi
Mehmet Kalpaklı, Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler
Tunca Kortantamer, Eski Türk Edebiyatı Makaleler
Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nesir
Çeşitli yazma nesir örnekleri: Tezkireler, Seyahatnameler, Şerhler vb Ayrıca genel ve mesleğe dönük bütün ansiklopediler, değişik yazarlarca yazılmış bütün edebiyat tarihleri, adları yukarıda yazılı şairlerin manzûm ve mensûr bütün eserleri, onlar etrafında yapılmış yüksek lisans ve doktora tezleri, onlar hakkında yazılmış en son makaleler ve sunulan bildiriler ile diğer yayınlar, kütüphanelerde bulunan onlara ait orijinal veya kopya edilmiş eserlerden yararlanılabilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, sunum, gösteri, tartışma, soru-cevap, örnek olay, işbirlikli öğrenme teknikleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 FN Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin değerlendirilmesi öğrenme çıktıları doğrultusunda ara sınav ve final sınavları ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
Öğretim üyesi, planlı eğitim öğretim süreci içinde bireysel ya da işbirlikli öğrenme yoluyla çeşitli uygulamalar yaptırma hakkını saklı tutar. Yapılacak uygulamaların değerlendirme sürecindeki etkisi eğitim öğretim yılı başında öğrencilere ilan edilir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

i.yazar@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 5 2 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlık 1 12 12
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 62

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1555
ÖK.2555
ÖK.3555
ÖK.4555
ÖK.5555