DERS ADI

: GNK.SEÇ IV: ÇAĞDAŞLAŞMA VE EDEBİYAT

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GNK 3054 GNK.SEÇ IV: ÇAĞDAŞLAŞMA VE EDEBİYAT SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT SABAHATTİN ÇAĞIN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Amacı

1950 sonrası Türk hikâyesindeki belli başlı eğilimleri, sanatçıları ve eserleri incelemek, Modernizm ve kent kültürünün bu dönem hikâyeleri üzerindeki etkisini kavratmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   1950 sonrası Türk hikâyesinin gelişiminde rol oynayan sosyal ve kültürel gelişmeleri kavrayabilme ve açıklayabilme.
2   1950 sonrası Türk edebiyatını etkileyen Batılı edebî akımları kavrayabilme, karşılaştırabilme.
3   Bu dönem Türk hikâyesinin özelliklerini, sanatçılarının sosyal ve siyasal sorunlar karşısındaki tavır ve eğilimlerini kavrayabilme, eserler üzerinde yorum yapabilme.
4   Öğrendiği edebiyat kuramlarını metinler üzerinde uygulayabilme.
5   Bu dönem Türk hikâyesindeki akım ve eğilimlerden hareketle sanatçıların Türk hikâyeciliğindeki konumlarını belirleyebilme, hikâye analiz edebilme
6   Modern ve postmodern hikâye ile klasik hikâye anlayışlarını karşılaştırabilme, , yorumlayabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Hikâye türü, özellikleri ve çeşitlerinin hatırlatılması.
2 Klasik hikâye ve modern hikâye arasındaki farkların değerlendirilmesi
3 Tanzimattan 1950 li yıllara dek Türk hikâyesinin gelişimi
4 1950 li Yıllar Türk hikâyesinin özellikleri ve eğilimler
5 1950 sonrası Türk hikâyesinin özellikleri ve eğilimler
6 Tarık Buğranın Yarın Diye Bir Şey Yoktur adlı hikâye kitabındaki hikâyelerde birey psikolojisi ve postmodern unsurların analizi
7 Ara sınav
8 Tarık Dursun K. `nın Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep adlı hikâyesindeki postmodern unsurlar ve anlatım biçimi
9 Oğuz Atay `ın Demiryolu Hikâyecileri: Bir Rüya adlı hikâyesinin incelenmesi
10 Erdal Öz ün Sular Ne Güzelse adlı hikâye kitabındaki hikâyelerin tema ve teknik açıdan incelenmesi.
11 Tomris Uyar ın Ödeşmeler ve Şahmaran HikâyesiYKY
12 Hasan Ali Toptaş (200), Ölü Zaman Gezginleri, İstanbul: İletişim Yay.
13 Nezihe Meriç (2011), Dur Dünya Çocukları Bekle, İstanbul: Çınar Yay.
14 genel tekrar
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

-Prof.Dr. İnci Enginün , Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: Dergâh Yay.
- Ahmet Hamdi Tanpınar (2004), Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul: Dergâh Yay.
-Hzl Hüseyin Salihoğlu (1995), 20. Yüzyıl Edebiyat Sanatı, İmge kitabevi Yay., Ankara:
-Sevim Kantarcıoğlu, Türk ve Dünya Romanlarında Postmodernizm, Akçağ Yay., Ankara.
-Teryy Eaglaton (2004). Edebiyat Kuramı, İstanbul: ayrıntı Yay,
-Berna Moran (1999), Edebiyat Kuramları, İstanbul: İletişim Yay.
Tarık Dursun K. (2009), Gönlümün Bir Parçası-Toplu Öyküler, İstanbul: YKY.
Hasan Ali Toptaş (200), Ölü Zaman Gezginleri, İstanbul: İletişim Yay.
Erdal Öz, Sular Ne Güzelse, İstanbul: Can Yay.
Tarık Buğra, Yarın Diye Bir Şey Yoktur, İstanbul: Ötüken Yay.
Oğuz Atay (2008), Korkuyu Beklerken, İstanbul: İletişim Yay.
Nezihe Meriç (2011), Dur Dünya Çocukları Bekle, İstanbul: Çınar Yay.
Tomris Uyar (2003), Ödeşmeler ve Şahmaran Hikâyesi, İstanbul: YKY

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, metin çözümleme, soru cevap.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 FN Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Derse katılım ve verilen ödevlerin kriterlere uygun zamanında teslim edilmesi final sınavı kapsamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Yazılı sınav, ödev, sunum.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

O gün işlenecek konuya hazırlanılmış olarak ve kullanılacak kitap hazır olarak gelinmelidir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ali.bozkaplan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 12 12
Ödev Hazırlama 1 12 12
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 62

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.155
ÖK.255
ÖK.355
ÖK.455
ÖK.555
ÖK.655