DERS ADI

: GNK.SEÇ- II: MİTOLOJİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GNK 2006 GNK.SEÇ- II: MİTOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ŞERİF ALİ BOZKAPLAN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencileri mit ve mitolojiyle ilgili temel kavram ve kuramlar, mit türleri, mitlerin özellikleri gibi konularda bilgilendirmek ve ana hatlarıyla Yunan ve Türk mitolojisiyle tanıştırmaktır. Öğrenciler Yunan ve Türk mitolojisiyle ilgili başlıca karakterlerin ve figürlerin adlarını ve özelliklerini, mitlerin doğası ve toplumsal işlevini öğrenirler. Aynı zamanda mitolojinin günümüz ya da yakın dönemde üretilen sanat ürünlerine nasıl yansıdığını incelerler.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Mit ve mitle ilgili kavramları, mitlerin özelliklerini ve çeşitlerini açıklayabilme
2   Mitlerin diğer edebi türlerle ilişkilerini özetleyebilme
3   Yunan mitolojisindeki tanrı, tanrıça ve önemli kahramanları tanıyabilme
4   Türk mitolojisinin ana hatlarını söyleyebilme
5   Türk edebiyatında kullanılan mitolojik öğeleri ayrıştırabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin Gerekçesi ve Önemi-Dersin Kural ve Gerekleri Türk ve Yunan Mitolojisiyle İlgili Temel Kaynakça Bilgisi
2 Mit Tanımları, Mit Türleri Mit ve Efsane, Mit ve Destan, Mit ve Masal İlişkisi
3 Yunan Mitolojisi: Tanrı Kuşakları (Gaia-Uranos, Rhea-Kronos, Zeus ve Ölümsüz Çocukları)
4 Yunan Mitolojisi: İnsanların Dünyası, Prometheus ve Zeus
5 Yunan Mitolojisi: Truva Savaşı
6 Yunan Mitolojisi: Odysseus'un Yolculuğu
7 Yunan Mitolojisi: Dionysos, Oidipus, Perseus
8 Ara Sınav
9 Türk Mitolojisinin Orta Asya Kökenleri
10 Türk Mitolojisi: Kültler ve Çeşitlenmeler (Türk Mitolojisinde Teogonik, Kozmogonik, Antropogonik ve Eskatolojik Mitler)
11 Türk Halk Kültürü ve Mitoloji: Halk Kültüründe Teogonik, Kozmogonik, Antropogonik ve Eskatolojik Unsurlar
12 Eski Türk Edebiyatında Mitolojik ve Efsanevi Kişiler
13 Edebi Motiflerin Mitolojik Kökenleri
14 Modern Türk Edebiyatında Mitoloji
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Rosenberg, Donna (2007). Dünya Mitolojisi: Büyük Destan ve Söylenceler Antolojisi. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları
2. Vernant, Jean-Pierre (2001). Evren, Tanrılar, İnsanlar. Ankara: Dost Kitabevi yayınları
3. Çoruhlu, Yaşar (2011). Türk Mitolojisinin Anahatları. İstanbul: Kabalcı Yayınevi
4. Çobanoğlu, Özkul (2001). "Türk Mitolojisi". Türk Dünyası Ortak Edebiyat Tarihi, C. I, s. 1-120.
5. Ögel, Bahaeddin (1993). Türk Mitolojisi I. Ankara: T.T.K. Yayınları
6. Tökel, Dursun Ali (2000) Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar: Şahıslar Mitolojisi. Ankara: Akçağ Yayınları
7. Yıldırım, Nimet (2008). Fars Mitolojisi Sözlüğü. İstanbul: Kabalcı Yayınları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, soru cevap, tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 FN Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

mustafa.ozbas@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 13 2 26
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 13 1 13
Vize sınavına hazırlık 1 8 8
Final sınavına hazırlık 1 8 8
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 57

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.155
ÖK.255
ÖK.355
ÖK.455
ÖK.555