DERS ADI

: GNK SEÇ-I: İNSAN HAKLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GNK 2007 GNK SEÇ-I: İNSAN HAKLARI SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ŞERİF ALİ BOZKAPLAN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öncelikle, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği adaylarının insan hakları kavramının tarihsel gelişimini, dünyadaki ve Türkiye deki insan haklarıyla ilgili problemlerin neler olduğunu öğrenmelerini sağlamak, bunlarla beraber kişinin doğuştan getirdiği temel hak ve özgürlükler konusunda geleceğin öğretmenlerini bilinçlendirmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İnsan haklarına ilişkin temel kavramları açıklayabilme
2   İnsan hakları ve özgürlüklerinin geçirdiği tarihsel aşamaları özetleyebilme
3   İnsan hakları ve özgürlükleri konusunda temel kişi, olay ve kurumları tanıyabilme
4   Günümüz insan hakları sorunlarını ve çözüm yollarını tartışabilme
5   İnsan hakları ve özgürlüklerinin eğitime yansımalarını yorumlayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin Gerekçesi ve Önemi -Dersin Kural ve Gerekleri İnsan Hakları Dersi İçin Temel Kaynakların Değerlendirilmesi
2 İnsan Hakları Anlayışının Tarihsel Evrimi
3 Demokrasi ve Hukuk
4 Aydınlanma Çağı Düşünürlerinin Doğal Hukuka İlişkin Görüşleri
5 Fransız Devrimi ve 1. Kuşak Hakların Ortaya Çıkışı
6 Kişisel Hak ve Özgürlükler, Yaşama Hakkı, Bedensel Haklar, Güvenlik Hakkı
7 Toplu Eylem Özgürlükleri ve Siyasal Haklar
8 Ara Sınav
9 19. Yüzyıl Devrimleri, 2. Kuşak Hakların Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
10 1948 Tarihli BM İnsan Hakları Evrensel Beyanname'sinin (İHEB)Önemi, 2.Kuşak Hakların Hukuksal Oluşumu, İktisadi ve Sosyal Haklar
11 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hakkı, Kölelikten Özgürlüğe
12 Sosyal ve Kültürel Haklar ve Bunların Gelişimine İlişkin Uluslararası Sözleşmeler
13 3. Kuşak Haklar, Dayanışma Haklarının Gelişimi
14 Barış Hakkı, Gelişme Hakkı, Çevre Hakları, Pozitif Ayrımcılık, Kadın Ve Çocuk Hakları, Eğitim Hakkı
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Mumcu, Ahmet ve Küzeci, Elif (2011). İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri. Ankara: Turhan Yayınevi
2. Çitçi, Oya -Ed. (2000). Türkiye de İnsan Hakları. Ankara: TODAİE Yayınları
3. Kaboğlu, İbrahim Özden (2002). Özgürlükler Hukuku. İnsan Haklarının Hukuksal Yapısı. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları
4. Freeman, Michael (2008). İnsan Hakları (Disiplinlerarası Bir Yaklaşım). Ankara: Birleşik Yayınevi
5. Hammarberg, Thomas (2012). Avrupa'da İnsan Hakları. İstanbul: İletişim Yayınevi

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, soru cevap, tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 FN Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ali.bozkaplan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 1 13
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 12 12
Ödev Hazırlama 1 10 10
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 58

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.133
ÖK.233
ÖK.333
ÖK.433
ÖK.533