DERS ADI

: ALAN SEÇ-V: TÜRK EDEBİYATI TARİHİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE 4515 ALAN SEÇ-V: TÜRK EDEBİYATI TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT SABAHATTİN ÇAĞIN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Amacı

Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının gelişimini sistematik ve kronolojik olarak öğrencilere kavratmak ve onların mesleki yaşantılarında Türk edebiyatının tarihsel sürecinin öğretilmesi ile ilgili birikim kazanabilmelerini sağlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   1. Konuyla ilgili edebiyat tarihi bilgisi
2   2. Türk edebiyatı tarihine dair yapılan çalışmaların bilgisi
3   3. Türk edebiyatının kronolojik olarak sistematik tasnifini yapabilme
4   4. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında etkili faktörleri kavrayabilme
5   5. Edebiyat tarihinin ve edebiyat tarihçisinin Türk edebiyatı açısından önemini ve özelliklerini kavrayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin gerekçesi ve önemi, dersin kural ve gerekleri Türk Edebiyatı Tarihine Giriş
2 Edebiyat ve edebiyat tarihi, edebiyat tarihçisi, diğer disiplinlerle ilişkisi ve yazılmış olan edebiyat tarihleri
3 Türk edebiyatının Tarihi Gelişimi (Şematik Tasnif)
4 İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, Dönemin özellikleri ve eserler; Sözlü edebiyat ürünleri, yazılı edebiyata geçiş
5 Göktürk ve Uygur dönemleri Türk Edebiyatı
6 İslami dönem Türk Edebiyatı, genel özellikleri, yenilikler, ilkeler
7 X-XV. yy. Türk Edebiyatı
8 Ara sınav
9 XVI-XVII. yy. Türk Edebiyatı
10 XVIII-XIX. yy. Türk Edebiyatı
11 Batılılaşma Süreci, Tanzimat ve Edebiyata Yansıması
12 Tanzimat- Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati dönemleri
13 Milli Edebiyat, Milli Mücadele dönemi Türk Edebiyatı
14 Cumhuriyet sonrası Türk edebiyatı tarihi
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Agah Sırrı Levent, Türk Edebiyatı Tarihi
Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi
Atilla Özkırımlı, Türk Edebiyatı Ansiklopedisi
Atilla Şentürk, Eski Türk Edebiyatı Tarihi
Büyük Türk Klasikleri, Ötüken Yayınları
Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi
İlhan Genç, Örneklerle Eski Türk Edebiyatı Tarihi
İslam Ansiklopedileri, (MEB ve TDV)
İsmail Habib Sevük, Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi
Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi
Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Şairleri
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yayınları
Vasfi Mahir Kocatürk, Türk Edebiyatı Tarihi

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, sunum, gösteri, tartışma, soru-cevap, örnek olay, işbirlikli öğrenme teknikleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 FN Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin değerlendirilmesi öğrenme çıktıları doğrultusunda ara sınav ve final sınavları ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
Öğretim üyesi, planlı eğitim öğretim süreci içinde bireysel ya da işbirlikli öğrenme yoluyla çeşitli uygulamalar yaptırma hakkını saklı tutar. Yapılacak uygulamaların değerlendirme sürecindeki etkisi eğitim öğretim yılı başında öğrencilere ilan edilir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

i.yazar@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 5 3 15
Vize Sınavına Hazırlık 1 9 9
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 62

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1555
ÖK.2555
ÖK.3555
ÖK.4555
ÖK.5555