DERS ADI

: ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE 4508 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - II ZORUNLU 2 2 0 4

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT SABAHATTİN ÇAĞIN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Amacı

Türk Dili ve Edebiyatının temel kavramlarını dikkate alarak, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını bunlara en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanmayı öğretebilmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Öğretmenlik mesleğine ilişkin öğrendiği bilgilerle alan bilgilerini bütünleştirerek kavrayabilme, açıklayabilme ve uygulayabilme.
2   Türk dili ve edebiyatının temel kavramlarını dikkate alarak, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını bunlara en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini geliştirebilme,
3   Eğitim bilimlerinin farklı alanlarındaki ve Türk Dili ve Edebiyatı hakkındaki bilgilerini kullanarak farklı gelişim dönemlerindeki öğrenciler için eğitim materyalleri hazırlayabilme,
4   Çağdaş öğretim yöntem, teknik, strateji ve yaklaşımlarını, öğrencilerin gelişim süreçlerini göz önünde bulundurarak kullanabilme
5   Dil ve edebiyat uygulamaları için gerekli bilgisayar teknik ve programlarını kullanabilme
6   Okudukları metinlerden hareketle, edebiyatın işlevi, güncel sorunlara yaklaşımı üzerine fikir yürütebilme, öğrencileri bu konuda düşünmeye sevk edebilme.
7   Türk dili ve edebiyatının temel kavramlarını dikkate alarak, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını bunlara en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulayabilme.
8   Türkçeyi doğru ve etkin kullanma, düşüncelerini etkili biçimde ifade edebilme becerisi kazanabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Öğretim İlkeleri (Öğrenciye uygunluk, Hayatîlik, Hedefe Görelik, İş İlkesi, Ekonomiklik, Somuttan Soyuta, Açıklık, Güncellik, Bilinenden Bilinmeyene, Yakından Uzağa, Basitten Karmaşığa, Bütünlük İlkesi)
2 Öğrenme-Öğretme Kuramları ( İşbirliğine Dayalı, Probleme Dayalı, Proje Tabanlı, Beyin Temelli, Okulda Öğrenme, Etkili Öğretim, Tam Öğrenme, Anlamlı Öğrenme, Temel Öğretme)
3 Kavram haritaları (Örümcek harita, Balık Kılçığı harita, Sınıflama haritası, Olaylar Zinciri haritası, Zihin (Çağrışım) haritası ) ve 10. ve 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabından seçilen metinlerin işlenmesinde haritaların kullanımı.
4 Bireyselleştirilmiş Öğretim, Kolb un Öğrenme Stilleri (Somut Yaşantı, Yansıtıcı Gözlem, Soyut Kavramsallaştırma, Etkin Yaşantı), Basamaklı Öğretim Modeli, Aktif (Etkin) Öğrenme, Yaşam Boyu Öğrenme kavramları ve TDE 11. sınıf ders kitabından seçilen metinlerle sınıf içi uygulama.
5 Bireysel Öğretim Teknikleri (Tutor Tekniği, Uzaktan Eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim, İnternet Destekli Eğitim, Programlı Eğitim) ve TDE 11. sınıf ders kitabından seçilen metinlerle örnek uygulamalar.
6 Anlatım Teknikleri ( Sunu, Konferans, Söylev, Demeç), TDE 11. sınıf ders kitabından seçilen metinlerle örnek uygulamalar.
7 Sınıf Dışı Öğretim Teknikleri (Gezi, Gözlem, Ev Ödevi, Görüşme, Müze Eğitimi), ve Türk Dili ve Edebiyatı 11. sınıf ders kitabından makale, deneme, fıkra, gezi yazısı gibi türlerde örnek uygulamalar
8 Ara sınav
9 Yapılandırmacı yaklaşım, özellikleri (5E Öğretim Modeli ve 7E Öğretim Modeli)
10 Düşünme Biçimleri (Yaratıcı, Yansıtıcı, Eleştirel Düşünme), Türk Dili ve Edebiyatı 11. sınıf ders kitabından seçilen şiir, roman, hikâye, tiyatro vb. türlere dair yorumlama çalışmaları.
11 Öğretim Yöntemleri (Tartışma, Örnek Olay, Gösterip Yaptırma, problem çözme, proje) ve TDE 11. sınıf ders kitabındaki seçme metinlerle sınıf içi uygulamalar.
12 Öğretim Stratejileri (Buluş Yoluyla Öğretim, Sunuş Yoluyla Öğretim, Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretim) ve TDE 11. sınıf ders kitabındaki seçme metinlerle sınıf içi uygulamalar.
13 Eğitsel oyunlar, tombala, deney, sessiz sinema, düşün-eşleş (gruplaş)-paylaş, komite görüşmesi, düşün-tartış-yaz-paylaş, A dan Z ye Tekniği) ve Türk Dili ve Edebiyatı 11. sınıf ders kitabından seçilen metinlerle sınıf içi uygulamaları.
14 Eğitsel oyunlar, tombala, deney, sessiz sinema, düşün-eşleş (gruplaş)-paylaş, komite görüşmesi, düşün-tartış-yaz-paylaş, A dan Z ye Tekniği) ve Türk Dili ve Edebiyatı 11. sınıf ders kitabından seçilen metinlerle sınıf içi uygulamaları.
15 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

-Prof. Dr. Murat Özbay (2011), Özel Öğretim Yöntemleri I-II, Ankara: Öncükitap. - Alper Başbay- Seda Odabaş (2012), KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Ankara: Yediiklim Yay.
- Edt. Öğr. Gör. Hasan Can Oktaylar (2011), Öğretim Yöntem ve Teknikleri/Sınıf Yönetimi, Ankara: Yargı Yay.
-Edt. Bülent Odabaşı, Pratik Eğitim Bilimleri, Ankara: Yetenek Yay.
-Milli Eğitim Bak. Türk Dili ve Edebiyatı 10. sınıf ders kitabı
-Milli Eğitim Bak. Türk Dili ve Edebiyatı 11. sınıf ders kitabı.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Düz Anlatım, Buluş yoluyla öğrenme, gösterip yaptırma, soru cevap, sunum.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 DTK Diğer Etkinlik
3 FN Yarıyılsonu Sınavı
4 BNS BNS VZ * 0.30 +DTK * 0.10 + FN * 0.60
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sunum, yazılı sınav.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ozlem.durmaz@deu.edu.tr.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Uygulama 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 23 23
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 112

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1555
ÖK.2555
ÖK.3555
ÖK.4555
ÖK.5555
ÖK.6555
ÖK.7555
ÖK.8555