DERS ADI

: ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE 4501 ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT İLYAS YAZAR

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Amacı

XVII. yy Türk Edebiyatının sahalara göre gelişimini yüzyıl içinde oluşan edebi geleneği temsil eden şahsiyetler ve eserlerden hareketle kavratmak, edebi görünüm içinde yer alan eserlerin Türk kültür hayatındaki yeri ve önemini tanımasını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   XVII. Yy. Türk edebiyatı sahalarındaki edebi gelişmeleri belirleyebilme ve yazılan ürünleri tasnif edebilme
2   Divan edebiyatında bu yüzyılda ortaya çıkan üslup farklılıklarını (klasik, sebk-i hindî, mahallî, hikemî) anlayış bazında oluşan ortak estetik değerler açısından kavrayabilme
3   XVII. Yy. Türk edebiyatının Anadolu sahasındaki edebi canlılığı edebi şahsiyetler açısından değerlendirebilme ve türlere göre tasnif edebilme
4   XVII. Yy. Türk edebiyatının Anadolu sahasında yazılmış manzum ve mensur edebi metinlerini okuyup yorumlayabilme
5   Klasik dönem şairlerini ve eserlerini yakinen tanıyıp kendisini hazırlayarak öğretmen olduğunda, öğrendiklerini aldığı metotla öğrencilerine aktarabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 XVII.YY. Türk Edebiyatı (Orta Asya-Azeri-Anadolu Sahası) Siyasi, Sosyal ve Edebi Görünüm
2 Klâsik şiirin üslup arayışları
3 Nef î, hayatı, sanatı ve şiirlerinden örnekler
4 Nef î, hayatı, sanatı ve şiirlerinden örnekler
5 Nef î, hayatı, sanatı ve şiirlerinden örnekler
6 Şeyhülislam Yahya, hayatı, sanatı ve şiirlerinden örnekler
7 Neşâtî, hayatı, sanatı ve şiirlerinden örnekler
8 Ara sınav
9 Nâilî, hayatı, sanatı ve şiirlerinden örnekler
10 Nâilî, hayatı, sanatı ve şiirlerinden örnekler
11 Nâbî, hayatı, sanatı ve şiirlerinden örnekler
12 Tekke tasavvuf geleneği ve temsilcileri
13 Nesir: Katip Çelebi
14 Nesir: Evliya Çelebi
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Genç, İlhan; Örneklerle Eski Türk Edebiyatı Klasik Dönem, İzmir, 2010
Banarlı, Nihat Sami; Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1971;
Büyük Türk Klasikleri, Ötüken Yayınları, İstanbul.
E.J.W. Gibb; Osmanlı Şiiri Tarihi, C. I-II, Ankara 2000;
Kocatürk, V. Mahir; Büyük Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara 1964
Kortantamer, Tunca; Eski Türk Edebiyatı- Makaleler, Ankara 1993;
Köprülü Fuat; Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara, 1980;
Levend, Agâh Sırrı; Türk Edebiyatı Tarihi-1. Giriş, Ankara 1988;
Mengi, Mine; Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yayınları, 1997.
Saraç, Yekta; Eski Türk Edebiyatına Giriş, AÖF Yayınları, Eskişehir, 2009.
Şentürk, Ahmet Atilla; Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yayınları 2007.
Türk Dünyası El Kitabı (Edebiyat), C. 3, Ankara 1992.
XVII. Yüzyıl
Türk Edebiyatı, AÖF Yayınları, Eskişehir, 2011.
Ayrıca genel ve mesleğe dönük bütün ansiklopediler, değişik yazarlarca yazılmış bütün edebiyat tarihleri, adları yukarıda yazılı şairlerin manzûm ve mensûr bütün eserleri, onlar etrafında yapılmış yüksek lisans ve doktora tezleri, onlar hakkında yazılmış en son makaleler ve sunulan bildiriler ile diğer yayınlar, kütüphanelerde bulunan onlara ait orijinal veya kopya edilmiş eserlerden yararlanılabilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, sunum, gösteri, tartışma, soru-cevap, örnek olay, işbirlikli öğrenme teknikleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 FN Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin değerlendirilmesi öğrenme çıktıları doğrultusunda ara sınav ve final sınavları ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
Öğretim üyesi, planlı eğitim öğretim süreci içinde bireysel ya da işbirlikli öğrenme yoluyla çeşitli uygulamalar yaptırma hakkını saklı tutar. Yapılacak uygulamaların değerlendirme sürecindeki etkisi eğitim öğretim yılı başında öğrencilere ilan edilir

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

i.yazar@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 40 40
Final Sınavına Hazırlık 1 40 40
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 121

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.155
ÖK.255
ÖK.355
ÖK.455
ÖK.555