DERS ADI

: TİYATRO VE SAHNE BİLGİLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE 3510 TİYATRO VE SAHNE BİLGİLERİ ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT SABAHATTİN ÇAĞIN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Amacı

Cumhuriyet Devri Türk Tiyatrosu, Şehir Tiyatroları, Devlet Tiyatroları; 1980 den sonraki Türk Tiyatrosu, Çağdaş rejisörlük faaliyetleri ve sahne bilgileri hakkında bilgileri kavratmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Modern Türk tiyatrosunun Tanzimat tan bugüne geçirdiği değişiklikleri görebilme
2   Cumhuriyet dönemi ve günümüzde Türk tiyatro edebiyatındaki genel eğilimleri, anlayışları kavrayabilme.
3   Cumhuriyetin ilanından günümüze Türk tiyatrosundaki sahne faaliyetlerini genel olarak değerlendirebilme.
4   Öğrendiği edebiyat kuramlarını metinler üzerinde uygulayabilme.
5   Bu dönem Türk hikâyesindeki akım ve eğilimlerden hareketle sanatçıların Türk hikâyeciliğindeki konumlarını belirleyebilme, hikâye analiz edebilme
6   Modern tiyatro eserleri ile geleneksel tiyatro türleri arasındaki bağlantıları ortaya koyabilme, karşılaştırabilme ve yorumlayabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Cumhuriyet devri edebî faaliyetlerin genel değerlendirilmesi, sahne ve dramatik yazarlık açısından tiyatro edebiyatı ve tiyatronun diğer edebî türlerle ilişkisi.
2 Cumhuriyet devrinde sahne ve tiyatro anlayışı, oyuncular, tiyatro toplulukları, tiyatro salonları.
3 Oyun yazarlığı ve yazarlar.
4 Köy Oyunları (Faruk Nafiz-Canavar, Yaşar Nabi-Köyün Namusu, Hidayet Sayın- Pembe Kadın, vb.)
5 Aile Dramları (R.Nuri-Yaprak Dökümü, vs.)
6 (Destanlar, efsanelerin yorumlanması, Osmanlı tarihi, Milli Müc. Dönemi, mitoloji:Münir H.Egeli-Bay Önder, Faruk Nafiz-Akın, Özyurt, Yaşar Nabi-Mete, vb.)
7 Ara sınav
8 Tarihî Oyunlar (Destan ve efsanelerin yorumlanması, Osmanlı tarihi, Milli Müc. Dönemi, mitoloji: Behçet Kemal Çağlar-Çoban, Attila, Ahmet Kutsi Tecer-Koçyiğit Köroğlu, Halide Edip-Maske ve Ruh
9 Felsefî oyunlar (Necip Fazıl-Tohum, Künye, Nam-I Diğer Parmaksız Salih)
10 1950 den günümüze sahne ve tiyatro anlayışı, oyuncular, tiyatro toplulukları, tiyatro binaları, oyun yazarlığı ve yazarlar
11 Köy Oyunları, Aile Dramları (Necati Cumalı-Susuz Yaz, Nalınlar, Turan Oflazoğlu-Keziban, Allah ın Dediği Olur, Nezihe Araz- Bozkır Güzellemesi, Recep Bilginer-Sarı Naciye, Turgut Özakman-Töre, Cahit Atay-Karaların Memetleri, vs.)
12 Aile Dramları-(R.Nuri-Eski Şarkı, Turgut Özakman-Kanaviçe,Adalet Ağaoğlu-Çatıdaki Çatlak, Sabaattin Kudret Aksal-Kahvede Şenlik Var, Oktay Arayıcı-Rumuz Goncagül, Vasıf Öngören-Asiye Nasıl Kurtulur , Orhan Asena-Korku, Fadik Kız, Tarık Buğra-Akümülatörlü Radyo oyunları hakkında genel bilgi.
13 Aile Dramları-(R.Nuri-Eski Şarkı, Turgut Özakman-Kanaviçe,Adalet Ağaoğlu-Çatıdaki Çatlak, Sabaattin Kudret Aksal-Kahvede Şenlik Var, Oktay Arayıcı-Rumuz Goncagül, Vasıf Öngören-Asiye Nasıl Kurtulur , Orhan Asena-Korku, Fadik Kız, Tarık Buğra-Akümülatörlü Radyo oyunları hakkında genel bilgi.
14 Politik Hiciv (Haldun Taner-Günün Adamı, R.Nuri-Tanrıdağı Ziyafeti, Orhan Asena-Şili Üçlemesi, Sermet Çağan-Ayak Bacak Fabrikası, Tarık Buğra-Ayakta Durmak İstiyorum oyunları hakkında genel bilgi.
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Akı, Niyazi (1989), Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi I, İstanbul:Dergah Yay.
2. And, Metin (2004), Türk Tiyatro Tarihi Başlangıcından 1983 e, İstanbul:İletişim Yay.
3. And, Metin (1985), Geleneksel Türk Tiyatrosu Köy ve Halk Tiyatrosu Gelenekleri, İstanbul:İnkılâp Kitabevi,
4. And, Metin, Oyun ve Büyü, Yky., İstanbul:2003.
5. Sevengil, R. Ahmet (1959), Türk Tiyatrosu Tarihi 5 cilt: I - Eski Türklerde Dram Sanatı, II- Opera Sanatı ile İlk Temaslarımız, III- Tanzimat Tiyatrosu, IV- Saray Tiyatrosu, V- Meşrutiyet Tiyatrosu, Devlet Kitapları- İstanbul: Devlet Konservatuvarı Yay.
6. Enginün, İnci (2006), Yeni Türk Edebiyatı, Tanzimat tan Cumhuriyet e, İstanbul:Dergah Yay.
7. And, Metin (1971). Meşrutiyet Döneminde Türk Tiyatrosu,., İstanbul: İş Bankası Yay.
8. And, Metin, Cumhuriyet Tiyatrosu,İş Bankası Yay., İstanbul:1983.
9. Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Tük Edebiyatı, Dergah Yay., İstanbul:2001 .
10. Eleştirmen Gözüyle Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu I-II, (1994), Ankara:Tiyatro eleştirmenliği Birliği.
11. Fuat, Mehmet (1970), Tiyatro Tarihi, İstanbul: Varlık Yay.
12. Nutku, Özdemir (2000), Dünya Tiyatrosu Tarihi, İstanbul: Mitos Boyut Yay.
13. Nutku, Özdemir, Dram Sanatı, Kabalcı Yay., İstanbul:1990 ,
14. Çalışlar, Aziz (1995), Tiyatro Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı Yay.
15. Arıkan, Yılmaz (2006), A dan Z ye Tiyatro Kılavuzu, Pozitif Yay.
16. Borcaklı, Ahmet- Koçer, Gülter (1973), Tiyatro Bibliyografyası, Ankara:Başbakanlık Yay.
17. Yüksel, Ayşegül (1995), Yapısalcılık ve Bir Uygulama-Melih Cevdet Anday Tiyatrosu, Ankara:Gündoğan Yay.,
18. Yüksel, Ayşegül (1996) ,Haldun Taner Tiyatrosu, Ankara: Bilgi Yay.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, metin çözümleme, soru cevap.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 FN Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Yazılı sınav, ödev, sunum.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ozlem.durmaz@deu.edu.tr, y.yanartas@deu.edu.tr.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 12 12
Uygulama sınavına hazırlık 6 2 12
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 62

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.155
ÖK.255
ÖK.355
ÖK.455
ÖK.555
ÖK.655