DERS ADI

: ESKİ TÜRK EDEBİYATI VI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE 3502 ESKİ TÜRK EDEBİYATI VI ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT İLYAS YAZAR

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Amacı

XVI. yy Türk Edebiyatının Anadolu sahasındaki gelişimini yüzyıl içinde oluşan edebi geleneği temsil eden şahsiyetler ve eserlerden hareketle kavratmak, edebi görünüm içinde yer alan eserlerin Türk kültür hayatındaki yeri ve önemini tanımasını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   XVI. Yy. Türk edebiyatının Anadolu sahasındaki edebi gelişmeleri belirleyebilme ve yazılan ürünleri tasnif edebilme
2   Divan edebiyatının klasik bir edebiyata dönüşümünü yüzyıl bazında oluşan ortak estetik değerler açısından dönem ve eser bazında değerlendirebilme
3   Türk edebiyatı tarihi açısından dönemin önemli kaynakları arasında yer alan Şuara Tezkirelerinin ortaya çıkışı, mahiyeti ve önemi konusunda bilgi sahibi olabilme
4   XVI. Yy. Türk edebiyatının Anadolu sahasındaki edebi canlılığı edebi şahsiyetler açısından değerlendirebilme ve türlere göre tasnif edebilme
5   XVI. Yy. Türk edebiyatının Anadolu sahasında yazılmış manzum ve mensur edebi metinlerini okuyup yorumlayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 XVI.YY. Anadolu Sahası Türk Edebiyatı Siyasi, Sosyal ve Edebi Görünüm
2 Mesnevi Edebiyatı
3 Sultan Şairler: Muhibbî
4 Zâtî; hayatı, sanatı ve şiirlerinden örnekler
5 Zâtî; hayatı, sanatı ve şiirlerinden örnekler
6 Taşlıcalı Yahyâ; hayatı, sanatı ve şiirlerinden örnekler
7 Taşlıcalı Yahyâ; hayatı, sanatı ve şiirlerinden örnekler
8 Ara sınav
9 Bâkî; hayatı, sanatı ve şiirlerinden örnekler
10 Bâkî; hayatı, sanatı ve şiirlerinden örnekler
11 Bâkî; hayatı, sanatı ve şiirlerinden örnekler
12 Bağdadlı Rûhî; hayatı, sanatı ve şiirlerinden örnekler
13 Nesir: Şuara Tezkireciliği ve Temsilcileri
14 Nesir: Diğer Türler
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Genç, İlhan; Örneklerle Eski Türk Edebiyatı Klasik Dönem, İzmir, 2010
Banarlı, Nihat Sami; Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1971;
Büyük Türk Klasikleri, Ötüken Yayınları, İstanbul.
E.J.W. Gibb; Osmanlı Şiiri Tarihi, C. I-II, Ankara 2000;
Kocatürk, V. Mahir; Büyük Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara 1964
Kortantamer, Tunca; Eski Türk Edebiyatı- Makaleler, Ankara 1993;
Köprülü Fuat; Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara, 1980;
Levend, Agâh Sırrı; Türk Edebiyatı Tarihi-1. Giriş, Ankara 1988;
Mengi, Mine; Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yayınları, 1997.
Saraç, Yekta; Eski Türk Edebiyatına Giriş, AÖF Yayınları, Eskişehir, 2009.
Şentürk, Ahmet Atilla; Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yayınları 2007.
Türk Dünyası El Kitabı (Edebiyat), C. 3, Ankara 1992.
XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı, AÖF Yayınları, Eskişehir, 2011.
Ayrıca genel ve mesleğe dönük bütün ansiklopediler, değişik yazarlarca yazılmış bütün edebiyat tarihleri, adları yukarıda yazılı şairlerin manzûm ve mensûr bütün eserleri, onlar etrafında yapılmış yüksek lisans ve doktora tezleri, onlar hakkında yazılmış en son makaleler ve sunulan bildiriler ile diğer yayınlar, kütüphanelerde bulunan onlara ait orijinal veya kopya edilmiş eserlerden yararlanılabilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, sunum, gösteri, tartışma, soru-cevap, örnek olay, işbirlikli öğrenme teknikleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 FN Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yazılı sınavlar (uzun ve kısa cevaplı), Çoktan seçmeli testler

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin değerlendirilmesi öğrenme çıktıları doğrultusunda ara sınav ve final sınavları ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
Öğretim üyesi, planlı eğitim öğretim süreci içinde bireysel ya da işbirlikli öğrenme yoluyla çeşitli uygulamalar yaptırma hakkını saklı tutar. Yapılacak uygulamaların değerlendirme sürecindeki etkisi eğitim öğretim yılı başında öğrencilere ilan edilir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

i.yazar@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 40 40
Final Sınavına Hazırlık 1 40 40
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 121

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.153
ÖK.253
ÖK.353
ÖK.453
ÖK.553