DERS ADI

: ESKİ TÜRK EDEBİYATI V

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE 3501 ESKİ TÜRK EDEBİYATI V ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT İLYAS YAZAR

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Amacı

XVI. yy Türk Edebiyatının Orta Asya ve Azeri sahalarındaki gelişimini yüzyıl içinde oluşan edebi geleneği temsil eden şahsiyetler ve eserlerden hareketle kavratmak, edebi görünüm içinde yer alan eserlerin Türk kültür hayatındaki yeri ve önemini tanımasını sağlamaktır

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   XVI. Yy. Türk edebiyatının Orta Asya ve Azeri sahalarındaki gelişmeleri belirleyebilme ve yazılan ürünleri tasnif edebilme
2   Divan edebiyatının klasik bir edebiyata dönüşümünü yüzyıl bazında oluşan ortak estetik değerler açısından dönem ve eser bazında değerlendirebilme
3   Fuzuli nin kültürümüzde ve edebi gelenekteki yerini somut biçimde belirleyebilme
4   XVI. Yy. Türk edebiyatının sahalara göre özelliklerini ve şahsiyetlerini değerlendirebilme, edebi metinleri türlere göre tasnif edebilme
5   XVI. Yy. Türk edebiyatıyla ilgili manzum ve mensur edebi metinleri okuyup yorumlayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 XVI.YY. Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı Siyasi, Sosyal ve Edebi Görünüm
2 Babürşah ve Babür Name
3 XVI.YY. Azeri Sahası Türk Edebiyatı Siyasi, Sosyal ve Edebi Görünüm
4 Hatâî, Hayatı, Edebi Yönü ve şiirlerinden örnekler
5 Fuzuli, Hayatı, Sanatı ve Eserleri
6 Fuzûlî, Şiirlerinden Örnekler: Kaside
7 Fuzûlî, Şiirlerinden Örnekler: Kaside
8 Ara sınav
9 Fuzûlî, Şiirlerinden Örnekler: Gazel
10 Fuzûlî, Şiirlerinden Örnekler: Gazel
11 Fuzûlî, Şiirlerinden Örnekler: Gazel
12 Fuzûlî, Şiirlerinden Örnekler: Mesnevi, Leyla ile Mecnun
13 Fuzûlî, Şiirlerinden Örnekler: Mesnevi, Leyla ile Mecnun
14 Fuzûlî, Şiirlerinden Örnekler: Mektupları, Şikâyetname
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Genç, İlhan; Örneklerle Eski Türk Edebiyatı Klasik Dönem, İzmir, 2010
Banarlı, Nihat Sami; Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1971;
Büyük Türk Klasikleri, Ötüken Yayınları, İstanbul.
E.J.W. Gibb; Osmanlı Şiiri Tarihi, C. I-II, Ankara 2000;
Kocatürk, V. Mahir; Büyük Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara 1964
Kortantamer, Tunca; Eski Türk Edebiyatı- Makaleler, Ankara 1993;
Köprülü Fuat; Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara, 1980;
Levend, Agâh Sırrı; Türk Edebiyatı Tarihi-1. Giriş, Ankara 1988;
Mengi, Mine; Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yayınları, 1997.
Saraç, Yekta; Eski Türk Edebiyatına Giriş, AÖF Yayınları, Eskişehir, 2009.
Şentürk, Ahmet Atilla; Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yayınları 2007.
Türk Dünyası El Kitabı (Edebiyat), C. 3, Ankara 1992.
XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı, AÖF Yayınları, Eskişehir, 2011.
Ayrıca genel ve mesleğe dönük bütün ansiklopediler, değişik yazarlarca yazılmış bütün edebiyat tarihleri, adları yukarıda yazılı şairlerin manzûm ve mensûr bütün eserleri, onlar etrafında yapılmış yüksek lisans ve doktora tezleri, onlar hakkında yazılmış en son makaleler ve sunulan bildiriler ile diğer yayınlar, kütüphanelerde bulunan onlara ait orijinal veya kopya edilmiş eserlerden yararlanılabilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, sunum, gösteri, tartışma, soru-cevap, örnek olay, işbirlikli öğrenme teknikleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 FN Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin değerlendirilmesi öğrenme çıktıları doğrultusunda ara sınav ve final sınavları ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
Öğretim üyesi, planlı eğitim öğretim süreci içinde bireysel ya da işbirlikli öğrenme yoluyla çeşitli uygulamalar yaptırma hakkını saklı tutar. Yapılacak uygulamaların değerlendirme sürecindeki etkisi eğitim öğretim yılı başında öğrencilere ilan edilir

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

i.yazar@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 40 40
Final Sınavına Hazırlık 1 40 40
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 121

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.15554
ÖK.25554
ÖK.35554
ÖK.45554
ÖK.55554