DERS ADI

: PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EPÖ 2522 PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM ZORUNLU 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT AHMET MURAT ELLEZ

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, program geliştirme ile ilgili kuramsal çerçeveyi, program geliştirme yaklaşımları ve modelleri, süreçleri, öğeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri kavramış, bir konu alanında program tasarlayabilen bireyler yetiştirmek ve ilgili alanla yönelik hazırlanmış öğretim programını incelemektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Program geliştirme ile ilgili temel kavramları hatırlayabilme
2   Program geliştirmenin diğer bilimlerle olan ilişkisini kavrayabilme
3   Eğitim programının öğeleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme
4   Belli başlı program geliştirme yaklaşımlarını karşılaştırabilme
5   Belli başlı program geliştirme modellerini analiz edebilme
6   Bir program tasarısı hazırlayabilme
7   Bir eğitim programını belli ölçütler açısından değerlendirebilme
8   Program geliştirme alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelerin farkında oluş

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Temel Kavramlar, Eğitim sisteminin özellikleri
2 Program geliştirmenin kuramsal temelleri
3 Eğitim programı tasarımları
4 Program geliştirme modelleri
5 İhtiyaç analizi ve değerlendirilmesi
6 Hedefler ve sınıflandırılması
7 Hedef-davranışların yazılması
8 Ara sınav
9 İçerik analizi ve düzenlenmesi
10 Öğrenme-Öğretme süreçlerinin düzenlenmesi
11 Sınama durumlarının düzenlenmesi
12 Programın denenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve programa süreklilik kazandırılması
13 Öğrenme ve öğretim model ve stratejileri
14 Öğretim yöntem ve teknikleri
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Bloom, Benjamin S. (1979). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. Çev: D. A. Özçelik Ankara: MEB Yayınevi
Çilenti, Kamuran. (1984). Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Ankara: Gül Yayınevi.
Demirel, Özcan. (2009). Öğretim İlke ve Yöntemleri Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem A Yayınları.
Demirel, Özcan. (2010). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Tartışma, grup çalışması, anlatım

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 DTK Diğer Etkinlik
3 FN Yarıyılsonu Sınavı
4 BNS BNS VZ * 0.30 +DTK * 0.10 + FN * 0.60
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

murat.ellez@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 2 5 10
Sunum Hazırlama 1 8 8
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 2 24
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 98

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1555
ÖK.2555
ÖK.3555
ÖK.4555
ÖK.5555
ÖK.6555
ÖK.7555
ÖK.8555