DERS ADI

: TÜRK DİL BİLGİSİ: CÜMLE BİLGİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE 2510 TÜRK DİL BİLGİSİ: CÜMLE BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT SABAHATTİN ÇAĞIN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Amacı

Öğrencilere; Türk dilinin kelimelerinin ; a)şekil bilgisi b)diğer kelimelerle oluşturduğu kelime gruplarının özellikleri ve kullanılma biçimleri kavratmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Türk dilinin cümle yapısıyla ilgili bilgilerin kavranılması
2   Türk dilinin cümle çeşitleri ile ilgili bilgilerin kavranılması
3   Edebi metinlerde uygulamalarla bilgilerin kontrolü ve kazanılması
4   Metin nedir Metnin oluşum süreçleri ile ilgili özelliklerin öğrenilmesi
5   Tarihsel süreç içerisinde oluşan metinlerin değerlendirilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Türkçede cümle.Edebi metinler üzerinde uygulama
2 Cümlenin öğeleri;yüklem.Edebi metinler üzerinde uygulama
3 Özne , nesne.Edebi metinler üzerinde uygulama
4 Yer tamlayıcısı.Edebi metinler üzerinde uygulama
5 Zarf tümleci.Edebi metinler üzerinde uygulama
6 Basit-birleşik cümle.Edebi metinler üzerinde uygulama
7 Sıralı bağlı cümle.Edebi metinler üzerinde uygulama
8 ara sınav
9 Fiil cümlesi-isim cümlesi.Edebi metinler üzerinde uygulama
10 Kurallı devrik cümle.Edebi metinler üzerinde uygulama
11 Olumlu-olumsuz cümle.Edebi metinler üzerinde uygulama
12 Soru-ünlem cümlesi.Edebi metinler üzerinde uygulama
13 Doğru cümlede aranan nitelikler.Edebi metinler üzerinde uygulama
14 Anlam bozuklukları.Edebi metinler üzerinde uygulama
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ergin, Muharrem; Türk Dil Biligisi.Bayrak yay.İst.2000
Banguoğlu , Tahsin; Türkçenin Grameri TDK yay.Ank.2003
Korkmaz , Zeynep; Türkiye Türkçesi Grameri TDK yay.Ank.2003

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, sunum, gösteri, tartışma, soru-cevap, örnek olay, işbirlikli öğrenme teknikleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 FN Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yazılı sınavlar (uzun ve kısa cevaplı), Çoktan seçmeli testler

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin değerlendirilmesi öğrenme çıktıları doğrultusunda ara sınav ve final sınavları ile ölçülmektedir

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
Öğretim üyesi, planlı eğitim öğretim süreci içinde bireysel ya da işbirlikli öğrenme yoluyla çeşitli uygulamalar yaptırma hakkını saklı tutar. Yapılacak uygulamaların değerlendirme sürecindeki etkisi eğitim öğretim yılı başında öğrencilere ilan edilir

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ali.bozkaplan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 63

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.155
ÖK.255
ÖK.355
ÖK.455
ÖK.555