DERS ADI

: TÜRK DİL BİLGİSİ:ŞEKİL BİLGİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE 1508 TÜRK DİL BİLGİSİ:ŞEKİL BİLGİSİ ZORUNLU 3 0 0 3

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT SABAHATTİN ÇAĞIN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Amacı

Öğrencilere; Türkçe dilbilgisinin şekil bilgisini kavratmak ve bu kapsamda Türkçe kelimelerin analizini yaptırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   1. Türkçenin yapım ve çekim eklerini öğrenebilme.
2   2. Türk Dilindeki isim ve fiil köklerini tanıyabilme.
3   3. Türk Dilindeki isim ve fiil yapım eklerini kullanabilme.
4   4. Türkçe kelimeleri analiz edebilme.
5   5. Türkçenin zenginliklerini fark edebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Türkçenin şekil bilgisine giriş
2 Türkiye Türkçesi şekil bilgisi özellikleri
3 İsim kökleri
4 Fiil kökleri
5 Çekim ekleri
6 İsimden isim yapım ekleri
7 İsimden fiil yapım ekleri
8 Ara sınav
9 Fiilden isim yapım ekleri
10 Fiilden isim yapım ekleri
11 Görevleri bakımından kelimeler
12 Kelime analizi
13 Kelime analizi
14 Kelime analizi
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1 Muharrem ERGİN, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul, 1990.
2 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, T.D.K. Yayınları, Ankara, 2000.
3 Mehmet Hengirmen Türkçe Dilbilgisi, Engin Yayınları, Ankara, 1998.
4 Korkmaz Zeynep, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2003.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, sunum, gösteri, tartışma, soru-cevap

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 FN Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yazılı sınavlar (uzun ve kısa cevaplı), Çoktan seçmeli testler

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin değerlendirilmesi öğrenme çıktıları doğrultusunda ara sınav ve final sınavları ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1 Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2 Öğretim üyesi, planlı eğitim öğretim süreci içinde bireysel ya da işbirlikli öğrenme yoluyla çeşitli uygulamalar yaptırma hakkını saklı tutar. Yapılacak uygulamaların değerlendirme sürecindeki etkisi eğitim öğretim yılı başında öğrencilere ilan edilir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ali.bozkaplan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 70

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55