DERS ADI

: TÜRK DİLBİLGİSİ:SES BİLGİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE 1507 TÜRK DİLBİLGİSİ:SES BİLGİSİ ZORUNLU 3 0 0 3

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ŞERİF ALİ BOZKAPLAN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Dersin Amacı

Öğrencilere; Türkçe dilbilgisinin genel çerçevesini kavratmak ve bu kapsamda Türk Dilinin ses bilgisini kazandırmak, konuşma ve yazı dilindeki ses olaylarını öğretmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   1. Seslerin oluşumunu öğrenebilme.
2   2. Türk Dilindeki seslerin çeşitlerini kavrayabilme.
3   3. Türkiye Türkçesindeki ses olayları hakkında bilgi edinebilme.
4   4. Türk Dilinin söyleyiş özelliklerini anlayabilme.
5   5. Vurgu ve tonlamayı doğru olarak kullanabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin Gerekçesi ve Önemi-Dersin Kural ve Gerekleri Türkçe ve Dünya dilleri
2 Dünyada dil aileleri ve Türkçenin bağlı bulunduğu dil ailesi
3 Türkçenin Kaynakları
4 Seslerin oluşumu
5 Seslerin çeşitleri
6 Ses Olayları ve Türkçe
7 Ses Benzeşmeleri
8 Ara sınav
9 Ses Benzeşmezliği
10 Ses Türemesi
11 Ses Tekleşmesi
12 Ses İkizlenmesi
13 Diğer Ses Olayları
14 Vurgu ve Tonlama
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1 Muharrem ERGİN, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul, 1990.
2 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, T.D.K. Yayınları, Ankara, 2000.
3 Türkçenin Sesdizimi, Der Yayınları, İstanbul, 1996.
4 Mehmet Hengirmen Türkçe Dilbilgisi, Engin Yayınları, Ankara, 1998.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, sunum, gösteri, tartışma, soru-cevap

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 FN Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yazılı sınavlar (uzun ve kısa cevaplı), Çoktan seçmeli testler

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin değerlendirilmesi öğrenme çıktıları doğrultusunda ara sınav ve final sınavları ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1 Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2 Öğretim üyesi, planlı eğitim öğretim süreci içinde bireysel ya da işbirlikli öğrenme yoluyla çeşitli uygulamalar yaptırma hakkını saklı tutar. Yapılacak uygulamaların değerlendirme sürecindeki etkisi eğitim öğretim yılı başında öğrencilere ilan edilir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ali.bozkaplan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Uygulama 0 0 0
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 70

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.155
ÖK.255
ÖK.355
ÖK.455
ÖK.555