DERS ADI

: CİNSİYET VE ŞİDDET

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ESH 0068 CİNSİYET VE ŞİDDET SEÇMELİ 2 0 0 4

Dersi Veren Birim

Edebiyat Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT ÖZLEM DUVA KAYA

Dersi Alan Birimler

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Arkeoloji
Müzecilik
Mütercim-Tercümanlık (İÖ) (Türkçe-Almanca-İngilizce)
Arkeoloji (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce)
Psikoloji
Karşılaştırmalı Edebiyat
Sosyoloji (İ.Ö)
Sosyoloji
Felsefe
Dil Bilimi
Tarih (İÖ)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Psikoloji (Türkçe)
Tarih
Karşılaştırmalı Edebiyat (İ.Ö)

Dersin Amacı

Bu dersin amacı özel alandaki şiddetin, özellikle kadınlara ve LGBTQI bireylere yönelik şiddetin kamusal doğasını incelemektir. Bu derste öğrenciler cinsiyetlendirmiş şiddetin sosyal, politik ve kişisel açıdan anlamını sorgulayacaklardır. Aynı zamanda kadınlara ve LGBTQI bireylere yönelik ayrımcılık konusunda düşünmeyi öğretecek felsefi, kültüreli, sosyal ve ekonomik faktörleri analiz edeceklerdir. Bu analizlerin sonucu olarak öğrenciler aynı zamanda gerek Türkiye de gerekse dünyada, kadınlara, LGBTQI bireylere ve dezavantajlı konumdaki gruplara yönelik şiddetin derecesine ve türüne etki eden ırk, etnisite ve sınıf gibi toplumsal fenomenleri sorgulayacaklardır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Çeşitli felsefi bakış açıları vasıtasıyla çağımızda toplumsal cinsiyet meselesinin toplumsal ve kişisel açıdan önemini kavrayıp analiz edebilmek.
2   Toplumsal cinsiyet kuramı içerisinde şiddet eylemleri ile ilişkili kavramları anlamak.
3   Şiddet ve cinsiyetçilik arasındaki ilişkiyi fark etmek,
4   Toplumsal cinsiyete dair okuma ve yazma becerisi kazanmak,
5   Kadınlara ve LGBTQI bireylere yönelik toplumdaki ayrımcılığa dair tartışmalar yürütebilmek,
6   Irkçılık,etnisite vb. gibi şiddete sebep olan fenomenlere diar farkındalık kazanıp bunların cinsiyetçilik ile olan ilişkisini keşfetmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Şiddet ve Toplumsal Cinsiyete Dair Temel Kavramlar
2 Şiddet ve Şiddet Eylemlerinin Doğası
3 Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyetin Normatif Karakteri
4 Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Konusundaki Örnekler Üzerinde Tartışma
5 Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Konusundaki Örnekler Üzerinde Tartışma
6 Kadına Yönelik Ev İçi Şiddet ve Bunun Kültürel Karakteri
7 Ara sınav
8 Toplum İçerisinde Kadınlara ve LGBTQI Bireylere Yönelik Ayrımcılığa İlişkin Tartışma
9 Toplum İçerisinde Kadınlara ve LGBTQI Bireylere Yönelik Ayrımcılığa İlişkin Tartışma
10 Irkçılık ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
11 Etnisite, Kültür ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
12 Cinsiyetçilik, İktidar, Ayrımcılık ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
13 Cinsel saldırı, İktidar ve Toplumdaki Hiyerarşik İlişkiler
14 Final

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, R.W. Connell, Ayrıntı Yayınları, Çev: Cem Soydemir, İstanbul, 1998
2. Tarihin Cinsiyeti, Fatmagül Berktay, Metis Yayıncılık, İstanbul, 2003
3. Cinsiyet Belası, Judith Butler, Çev: Başak Ertür, Metis Yayınları, İstanbul, 2008 4.Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet, Derleyenler: Aylin Özman, Simten Coşar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2015

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, soru/cevap,tartışma.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sınavların ve derse katılımın değerlendirilmesi

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dönem boyunca derslerin %70'ine devam etme sorumluluğu öğrenciye aittir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM DUVA KAYA
e-posta: ozlem.duva@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Dönem başladığında ilan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Uygulama 6 1 6
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 2 24
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 88

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.145454
ÖK.244454
ÖK.345454
ÖK.444454
ÖK.544454
ÖK.6434454