DERS ADI

: ATAERKİL SÖYLEM

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ESH 0063 ATAERKİL SÖYLEM SEÇMELİ 2 0 0 4

Dersi Veren Birim

Edebiyat Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT ÖZGE CAN

Dersi Alan Birimler

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Arkeoloji
Müzecilik
Mütercim-Tercümanlık (İÖ) (Türkçe-Almanca-İngilizce)
Arkeoloji (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce)
Psikoloji
Karşılaştırmalı Edebiyat
Sosyoloji (İ.Ö)
Sosyoloji
Felsefe
Dil Bilimi
Tarih (İÖ)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Psikoloji (Türkçe)
Tarih
Karşılaştırmalı Edebiyat (İ.Ö)

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin ataerkil söylemi anlamaları, toplumsal cinsiyet ile yazılı ve sözlü söylem arasındaki bağlantıyı kurmaları, cinsiyetçi söylem il ataerkil söylemin medyadaki yansımalarını takip edebilmeleri, feminist kuramlarla ataerkil bakış açısı farkını eleştirel söylem çözümlemesi ile değerlendirebilmelerini sağlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   1. Ataerkillik, Söylem, Toplumsal Cinsiyet ile ilgili temel kavramları tanımlayabilmesi.
2   2. Ataerkillik ve dil arasındaki ilişkiyi özellikleriyle açıklayabilmesi.
3   3. Yazılı ve Sözlü söylemde ataerkil dil kullanımı ile ilgili farkındalık kazanması.
4   4. Yazılı ve Sözlü söylemde ataerkil dil kullanımını eleştirebilmesi ve düzenleyebilmesi.
5   5. Medya ve toplum dili arasında bağlantı kurabilmesi beklenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Toplumsal Cinsiyet
2 Erkek, Erkeklik, Erkeksilik Sözcüklerinin Anlamları
3 Toplumsal Cinsiyet Açısından Erkeklik Kavramı
4 Erkeklik Çalışmaları
5 Psikoloji Literatüründe Erkeklik Araştırmaları
6 Türkiye de Erkeklik Çalışmaları
7 Söylemler ve Toplumsal Cinsiyet
8 Dilde ve söylemdeki toplumsal cinsiyet
9 Toplumsal Cinsiyet ve Medya Araştırmaları
10 (Eleştirel) Söylem Çözümlemesi-Genel Hatlar
11 Post Modernizm ve Sosyal İnşacılık
12 Yazılı Söylemde ataerkil dil kullanımı
13 Sözlü Söylemde ataerkil dil kullanımı
14 Medya ve Cinsiyet rolleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Akis, Y. (2009). Profeminist Erkekler: Akademide Feminizmin gizli müttefikleri mi .Türkiye de Neo liberalizm, Demokrasi ve Ulus Devlet: 10. Sosyal Bilimler Kongresi Metinleri, Yordam Kitap.

Altun, M. (2007). Medya ve Toplumsal Cinsiyet Algısı İçin Eleştirel Bir Perspektif. Aile ve Toplum 3(11), 71 82.

Altunpolat, R. (2009). Sürüne Sürüne Erkek Olmak ya da Türkiye de Hegemonik Erkekliğin Azameti ve Sefaleti Üzerine. İdea İnsan Bilimleri Dergisi. 1(1), 233 238.

Connell, R. W. (2005). Masculinities (2nd edition). California: University of California Press.

van Dijk, T. A. (2001). Critical Discourse Analysis. D. Schiffrin, D. Tannen ve H. E. Hamilton (Ed.), The Handbook of Discourse Analysis içinde (352 372). Oxford: Blackwell Publishers.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders
2. Sunum
3. Soru - Yanıt

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 OD Ödev/DerseKatılım
3 FN Final
4 BNS BNS VZ * 0.30 + OD * 0.30 +FN * 0.40
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.30 +OD * 0.30 +BUT * 0.40


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. ÖÇ 1,2,4,6: Ara sınav ve finalde sorulacak sorular ile değerlendirilecektir.
2. ÖÇ 3 ve 5: Dönem ödevi raporu ile değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Derse katılmamış olmak ev ödevinin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazeret olarak değerlendirilmeyecektir.
3. Ara sınav, ödev ve final faaliyetlerine katılma, değerlendirmede dikkate alınacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Edebiyat Fakültesi C Blok C-154 Tınaztepe Buca / İZMİR 0 232 301 86 33

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Dersin ait olduğu dönemdeki ders programına göre biçimlendirilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 1 13
Uygulama 13 1 13
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 15 2 30
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 13 13
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 1 9 9
Ödev Hazırlama 1 9 9
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
Diğer Kısa Sınav 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.1444444555
ÖK.244555
ÖK.344555
ÖK.44555
ÖK.5555