DERS ADI

: MODERNİTE VE POST-MODERNİTE

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ESH 0062 MODERNİTE VE POST-MODERNİTE SEÇMELİ 2 0 0 4

Dersi Veren Birim

Edebiyat Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ÖZKAN YILDIZ

Dersi Alan Birimler

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Arkeoloji
Müzecilik
Mütercim-Tercümanlık (İÖ) (Türkçe-Almanca-İngilizce)
Arkeoloji (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce)
Psikoloji
Karşılaştırmalı Edebiyat
Felsefe
Dil Bilimi
Tarih (İÖ)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Psikoloji (Türkçe)
Tarih
Karşılaştırmalı Edebiyat (İ.Ö)

Dersin Amacı

Modernliğin başlangıcından günümüze olan tarihsel deneyimini temel modernlik teorileri bağlamında analiz etmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Modernliğin ortaya çıkış koşullarını açıklayabilmek
2   Modern tarihsel deneyimi kavrayabilmek
3   Günümüzdeki modernlik teorileri arasında bağlar kurabilmek
4   İçinde yaşadığımız toplumların temel sorunlarına modernlik projesi bağlamında yaklaşabilmek
5   Modern dönemin hangi aşamasında olduğumuza yönelik tartışmaları yorumlayabilmek
6   Toplumsal sorunsallıklara sosyolojik anlamda modern çözümlerin neler olduğunu açıklayabilmek
7   Modernliğin tek bir uygarlık ya da coğrafyanın tekelinde olmayabileceğini anlayabilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Modernlik nedir Genel Giriş Kaynak 1, 2
2 Modernliğin Temel İmgesel Anlamları: Özerklik ve Rasyonellik Kaynak 5
3 Anthony Giddens ve Yüksek Modernlik Kaynak 11
4 Alain Touraine in Modernlik Teorisi Kaynak 3
5 Jürgen Habermas: Modernliğin Sıkı Savunucusu Kaynak 4
6 Disiplin ve Özgürlük Arasındaki Gerilim Olarak modernlik: Peter Wagner ın Modernliğin Sosyolojisi Kaynak 2
7 Düşünümsel Modernleşme: Beck ve Risk Toplumu Kaynak 12
8 Cornelius Castoriadis: Sıra dışı bir Modernlik Teorisyeni Kaynak 5
9 Vize
10 Postmodernizm 1: Lyotard ve Meta Anlatıların Sonu Kaynak 8
11 Postmodernizm 2: Baudrillard ve Jameson Kaynak 9, 10
12 Alternatif Modernlik Teorileri Kaynak 1, 3

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1)İbrahim Kaya, Sosyal teori ve Geç Modernlikler, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2006
2)Peter Wagner, Modernliğin Sosyolojisi, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1996.
3) Krishan Kumar, Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, Dost Kitabevi, Ankara, 1999.
4) Jürgen Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity, Polity Press, Cambridge, 1987.
5) Cornelius Castoriadis, The Imaginary Institution of Society, Polity Press, Cambridge, 1997.
6) Alex Callinicos, Postmodernizme Hayır, Ayraç yayınları, Ankara, 2001.
7) Terry Eagleton, Postmodernizmin Yanılsamaları, Ayrıntı yayınları, İstanbul, 1999.
8) J. F. Lyotard, Postmodern Durum, Vadi yayınları, Ankara, 1997.
9)Jean Baudrillard, Sessiz Yığınların Gölgesinde-Toplumsalın Sonu, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2003.
10) Fredric Jameson, Biricik Modernite, Epos Yayınları, Ankara, 2004
11) Anthony Giddens, The Consequences of Modernity, Polity Press, Cambridge, 1991
12) Ulrich Beck, Risk Society: towards a New Modernity, Sage Publication, London, 1992

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Yüz yüze.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Mail: ozkan.yildiz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 16 3 48
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 16 2 32
Vize Sınavı 1 6 6
Final Sınavı 1 12 12
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 98

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.155
ÖK.255
ÖK.355
ÖK.455
ÖK.555
ÖK.655
ÖK.75