DERS ADI

: GENEL TÜRK TARİHİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ESH 0031 GENEL TÜRK TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 4

Dersi Veren Birim

Edebiyat Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR MUSTAFA DAŞ

Dersi Alan Birimler

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Arkeoloji
Müzecilik
Mütercim-Tercümanlık (İÖ) (Türkçe-Almanca-İngilizce)
Arkeoloji (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce)
Psikoloji
Karşılaştırmalı Edebiyat
Sosyoloji (İ.Ö)
Sosyoloji
Felsefe
Dil Bilimi
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Psikoloji (Türkçe)
Karşılaştırmalı Edebiyat (İ.Ö)

Dersin Amacı

İslam Öncesi ve Sonrası Türklerinin siyasi, iktisadi ve toplumsal hayatının incelenmesi, Tarihi süreç içinde edinilen kültürel değerlerin insan ve toplum yaşamına etkilerinin incelenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Türk tarihi kavramları ile bu kavramlar arasındaki farkı kavrar
2   Türk devletlerindeki siyasi, kültürel ve ekonomik değişim ve gelişimi değerlendirir
3   Türk devletlerinin niteliklerini belirler
4   Türk devletlerinin devamlılığının farkına varır
5   Türk devletini oluşturan unsurların etnik ve siyasi yapılarını analiz eder
6   Türk tarihi ve kültürü ile ilgili genel bilgiler edinir
7   Kültür ve medeniyet kavramları ile bu kavramlar arasındaki farkı ayırt eder
8   Kültürel değişim ve gelişimi kavrar
9   Kültürel unsurların günümüze yansımasını ayırt eder
10   Tarihi süreç içindeki yönetim anlayışlarını değerlendirir
11   Tarihi süreç içinde Türk kültürünün uygarlaşmasını kavrar
12   Türk kültürü ile diğer kültürler arasındaki farklılıkları analiz eder

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin Amacı, kaynakları, tespit ve tanımlar, kültürün önemi ve değeri, Türk milli kültürünün safhaları ve atlı göçebe kültürün temel özellikleri, Türk kültürünün etki gücü
2 Türklerin ilk anayurdu ve yayılmaları, Orta Asyada tabiat ve iklim şartları, Orta Asyanın en eski kültürleri ve Türklerin yayılma safhaları, Türk karakteri, Eski Türk hayat tarzı
3 Tarihte Türk adı; Türk kültürünün ortaya çıkışı ve Türk adının anlamı Türklerin göçleri ve yayılma alanları
4 Büyük Hun Devletinin kuruluş ve yükseliş dönemi, Hun-Çin üstünlük mücadelesi, Büyük Hun Devletinde iç karışıklıklar, Büyük Hun Devletinin ikiye ayrılması ve yıkılışı
5 Ak Hunlar, Batı Hun İmparatorluğu ve Tabgaçlar
6 Ak Hunlar, Batı Hun İmparatorluğu ve Tabgaçlar
7 Birinci Göktürk Devleti Doğu ve Batı Göktürkleri, İkinci Göktürk Devleri ve Göktüklerin kültürel hayat
8 Uygurlar ve Uygurların kuruluş dönemi, Kırgız yenilgisinden sonra güneyde kurulan yeni Uygur devletleri, Uygurlarda sanat, din ve kültürel hayat
9 Kırgızlar ve Türgişler ve kültürel hayatları
10 Oğuzlar ve Karluklar ve kültürel hayatları
11 Selçuklular
12 Osmanlı Devleti Kuruluş
13 Osmanlı Devleti Yükselme ve Duraklama
14 Osmanlı Devleti Gerileme ve Dağılma

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

[1] İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul 1997.[2] Lagos Ligeti, Asya Hunları, Tanrının Kılıcı Atilla, İstanbul 1996.
[3] Salim Koca, Asya Hunları, Türkler, c: II, Ankara 2002.
[4] Bahaeddin Ögel, Akhun Devleti, Tarihte Türk Devletleri, c: I, Ankara 1987
[5] Bahaeddin Ögel, Büyük Hun Devleti I-II. Ankara 1971.[6] Ahmet Taşağıl, Göktürkler I, Ankara 1995.
[7] Saadettin Gömeç, Kök-Türk Tarihi, Ankara 1999.
[8] Özkan İzgi, Uygurların Siyasi ve Kültürel Tarihi, Ankara 1987.
[9] Salim Koca, Türk Kültürünün Temelleri 2, Ankara 2003.
[10] Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İstanbul 1998.
[11] Abdulkadir İnan, Eski Türk Dini, İstanbul 1976.
[12] Bahaaddin Ögel, Türk Devlet Anlayışı, Ankara 1982.
[13] Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, İstanbul 1990.
[14] İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini, İstanbul 1980.
[15] Recep Yaşa, Bitliste Türk İskanı, Ankara 1992
(16) Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Bireysel Çalışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

%40 Vize
&60 Final
&70 Devam Zorunluluğu

Değerlendirme Kriteri

Sınav
Derse Devam

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse asgari %70 devamlılık zorunludur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

mustafa.das@edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 13:00 14:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 90

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.144
ÖK.2
ÖK.3
ÖK.4
ÖK.54
ÖK.6
ÖK.75
ÖK.8
ÖK.9
ÖK.10
ÖK.114
ÖK.12