DERS ADI

: ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ESH 0007 ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ SEÇMELİ 2 0 0 4

Dersi Veren Birim

Edebiyat Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT FÜSUN ÇOBAN DÖŞKAYA

Dersi Alan Birimler

Arkeoloji
Müzecilik
Mütercim-Tercümanlık (İÖ) (Türkçe-Almanca-İngilizce)
Arkeoloji (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce)
Psikoloji
Karşılaştırmalı Edebiyat
Sosyoloji (İ.Ö)
Sosyoloji
Felsefe
Dil Bilimi
Tarih (İÖ)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Psikoloji (Türkçe)
Tarih
Karşılaştırmalı Edebiyat (İ.Ö)

Dersin Amacı

Bu ders ideolojilerin söylem içinde kurgulanma biçimlerini ele almaktadır. Toplumsal gerçekliği belli bir ideolojiye göre kurgulayan söylem, önemli bir siyaset aracı olarak bir yandan bağlamı oluşturan olumsal koşullara göre oluşurken, diğer taraftan da durumları, bilginin nesnelerini, toplumsal kimlikleri, özneler-arası ve gruplar-arası ilişkileri var eder. Bu derste bir çözümleme yöntemi olarak sunulacak olan Eleştirel Söylem Çözümlemesi ile çeşitli metinler incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Söylem ve İdeoloji hakkında bilgi sahibi olma.
2   Söylem analizi ile ilişkili temel kavramları öğrenme.
3   Söylem Analizi yapabilme.
4   Dersin gerektirdiği terminolojiyi sözlü ve yazılı olarak kullanabilme.
5   Edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İdeoloji tanımı ve söylemin rolü Tanışma
2 İdeoloji Yapıları Sınıf Tartışması
3 Zihinsel ve Bağlam Modelleri Sınıf Tartışması
4 İdeoloji ve İktidar Sınıf Tartışması
5 İdeolojik Söylem Yapıları (Anlam: Konular, Tanım Düzeyi, İmalar, Varsayımlar, Karşıtlık) Sınıf Tartışması
6 Önerme Yapıları (Aktörler, Kiplik,) Sınıf Tartışması
7 Formal Yapılar, Sözdizimi, Söylem formları Sınıf Tartışması
8 Arasınav
9 Retorik Sınıf Tartışması
10 İdeolojik Analizin Kategorileri (Aktör, Otorite, Kategorizasyon) Sınıf Tartışması
11 Karşılaştırma, Uzlaşma, Yadsımalar Sınıf Tartışması
12 Mesafe Koyma, Empati, Genellemeler, İroni Sınıf Tartışması
13 Mecaz, Ötekini olumsuz gösterme, Sayı Oyunu, Açıklık, Kutuplaşma Sınıf Tartışması
14 Genel Değerlendirme Sınıf Tartışması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Teun van Dijk Ideology and Discourse: A Multidisciplinary Introduction
Teun van Dijk, Ideology

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersin öğretmeni tarafından dersin anlatılması ve görsel materyallerle anlatılan dersin desteklenmesi.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Vize Sınavı %40
Final Sınavı %60

Değerlendirme Kriteri

Dilbilgisi kurallarına uyulması, tartışmanın içeriğinin düzgünlüğü, önemli anahtar kelimelerin kullanılması,
Öğrencinin gerekli okumaları yapmış olması ve derste anlatılan temel dinamikleri tanımlayıp kullanabilmesi.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

%70 oranında derse katılım zorunludur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

fusun.doskaya@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 13:30-14:30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 16 16
Final Sınavına Hazırlık 1 22 22
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 106

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55