DERS ADI

: TOPLUMSAL CİNSİYET VE CİNSİYETÇİ DİL

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ESH 0006 TOPLUMSAL CİNSİYET VE CİNSİYETÇİ DİL SEÇMELİ 2 0 0 4

Dersi Veren Birim

Edebiyat Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT FÜSUN ÇOBAN DÖŞKAYA

Dersi Alan Birimler

Arkeoloji
Müzecilik
Mütercim-Tercümanlık (İÖ) (Türkçe-Almanca-İngilizce)
Arkeoloji (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce)
Psikoloji
Karşılaştırmalı Edebiyat
Sosyoloji (İ.Ö)
Sosyoloji
Felsefe
Dil Bilimi
Tarih (İÖ)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Psikoloji (Türkçe)
Tarih
Karşılaştırmalı Edebiyat (İ.Ö)

Dersin Amacı

Bu ders, toplumsal cinsiyet konusunun tanıtılması ve irdelenmesi için gerekli yöntem ve terimleri öğrencilerle tartışmayı hedefler. Seçilen metinlerin söz konusu yöntem ve terimler aracılığıyla çözümlenmesi dersin temel etkinliğini oluşturur. Öğrencilerin toplumsal cinsiyet örüntülerinin farkına varmasını sağlamak dersin amaçları arasında yer alır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları hakkında bilgi sahibi olma.
2   Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları ile ilişkili temel kavramları öğrenme.
3   Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları konusunda birincil kaynakları yorumlama ve metin çözümlemesi yapabilme.
4   Dersin gerektirdiği terminolojiyi sözlü ve yazılı olarak kullanabilme
5   Kadın çalışmalarında kullanılan kuramsal yaklaşımları bilme ve cinsiyetçi dil kullanımlarının farkına varma.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş- Toplumsal Cinsiyet Tanımı ve Eğitimi Tanışma
2 Farklı Toplumların Farklı Kadın Algıları Üzerine Sınıf Tartışması
3 Toplum İçerisinde Tanımlanan Kadın Rolleri Sınıf Tartışması
4 Kadın ve Kızların Eğitimi Sınıf Tartışması
5 Kadınların Güncel Rolleri Sınıf Tartışması
6 Toplumsal Cinsiyet Konusuna Duyarlı Eğitim Modeli Sınıf Tartışması
7 Kadınların ve Kadın Haklarının Gelişimi Sınıf Tartışması
8 Arasınav
9 Bazı Temel Kavramların Tanımlanması Sınıf Tartışması
10 Bazı Temel Kavramların Tanımlanması Sınıf Tartışması
11 Toplumsal Cinsiyet Analizi Sınıf Tartışması
12 Toplumsal Cinsiyet- Tarafsız Dil Kullanımı Sınıf Tartışması
13 Genel Tekrar Sınıf Tartışması
14 Genel Değerlendirme Sınıf Tartışması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Çakır, Serpil, Akgökçe, Necla, eds.
Farklı Feminizmler Açısından Kadın Araştırmalarında Yöntem. İstanbul: Sel Yayıncılık,
Butler, Judith. Gender Trouble. New York: Routledge, 1990.
Guidelines on Gender-Neutral Language. UNESCO, 1999.
Gender Sensitivity: A Training Manual. UNESCO, 1997.
Ecevit, Y., ve Karkıner, N, eds. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. Anadolu Üniversitesi Yayını, 2011

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersin öğretmeni tarafından dersin anlatılması ve görsel materyallerle anlatılan dersin desteklenmesi.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Vize %40
Final Sınavı %60

Değerlendirme Kriteri

Dilbilgisi kurallarına uyulması, tartışmanın içeriğinin düzgünlüğü, önemli anahtar kelimelerin kullanılması,
Öğrencinin gerekli okumaları yapmış olması ve derste anlatılan temel dinamikleri tanımlayıp kullanabilmesi.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

%70 oranında derse katılım zorunludur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

fusun.doskaya@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 13:30-14:30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 16 16
Final Sınavına Hazırlık 1 22 22
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 106

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.1555
ÖK.2555
ÖK.3555
ÖK.4555
ÖK.5555