DERS ADI

: İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ESH 0056 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 4

Dersi Veren Birim

Edebiyat Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ÖZKAN YILDIZ

Dersi Alan Birimler

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Arkeoloji
Müzecilik
Mütercim-Tercümanlık (İÖ) (Türkçe-Almanca-İngilizce)
Arkeoloji (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce)
Psikoloji
Karşılaştırmalı Edebiyat
Felsefe
Dil Bilimi
Tarih (İÖ)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Psikoloji (Türkçe)
Tarih
Karşılaştırmalı Edebiyat (İ.Ö)

Dersin Amacı

Kitle iletişim araçlarının modern toplumların ortaya çıkışındaki rolü ve günümüz toplumlarını çözümlemedeki önemini anlamak .

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İletişim sosyolojisinin alan ve çalışma yöntemlerini kavramak
2   Farklı kitle iletişim teori ve teorik yaklaşımlarını karşılaştırarak kavramak
3   Günümüz medya endüstrisini inceleme de eleştirel bir bakış açışı kazanmak
4   Medya endüstrisinin üretim ve dağıtım formları, ekonomik ve politik güç ile ilişkisini kavramak
5   Kitle iletişim araçlarındaki teknolojik gelişmelerin gündelik hayattaki deneyimlere etkisini kavramak

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İletişim sosyolojisinin tanımı ve Çalışma Alanları (1)
2 Kitle İletişiminde Temel kavramlar I (1)
3 Kitle İletişimde Temel Kavramlar II (1)
4 Göstergebilim: Saussure (1)
5 Kitle İletişiminde Temel Araştırma Tekniği: İçerik Analizi (2)
6 Kitle İletişim ve İdeoloji: Althusser ve Gramsci (1)
7 Kitle İletişim İletilerinin İdeolojik Çözümlemesi (1)
8 En Yaygın Kitle İletişim Aracı: Televizyon (3, 4)
9 Ara Sınav
10 Kitle İletişim ve Kitle Toplumunun Yükselişi: Frankfurt Okulu I (5)
11 Kitle İletişim ve Kültür Endüstrisi (5)
12 Türkiye de Kitle İletişim Çalışmaları (6, 7)

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. John Fiske, 1990, İletişim Çalışmalarına Giriş, Ankara: Bilim ve Sanat
2. John Storey, Popüler Kültür Çalışmaları, babil Yayınları, 2005
3. Neil Postman, 1994, Televizyon: Öldüren Eğlence, İistanbul: Ayrıntı
4. Baudrillard, Tam Ekran, yapı Kredi yayınları, İstanbul, 2001
5. Beybin Kejanlıoğlu, 2005, Frankfurt Okulunun Eleştirel Uğrağı, Ankara: İmge
6. Beybin Kejanlıoğlu, 2004, Türkiye de Medyanın Dönüşümü, Ankara: İmge
7. Gülseren Adaklı, 2006,Türkiye de Medya Endüstrisi, Ankara: ütopya
8. John Keane, 1992, Medya ve Demokrasi, İstanbul: Ayrıntı

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Yüz yüze.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Mail: ozkan.yildiz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 16 3 48
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 16 2 32
Vize Sınavı 1 6 6
Final Sınavı 1 12 12
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 98

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.154544
ÖK.2454
ÖK.34
ÖK.454
ÖK.5445