DERS ADI

: MÜZE VE SANAT

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ESH 0041 MÜZE VE SANAT SEÇMELİ 2 0 0 4

Dersi Veren Birim

Edebiyat Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR REMZİ YAĞCI

Dersi Alan Birimler

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Arkeoloji
Mütercim-Tercümanlık (İÖ) (Türkçe-Almanca-İngilizce)
Arkeoloji (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce)
Psikoloji
Karşılaştırmalı Edebiyat
Sosyoloji (İ.Ö)
Sosyoloji
Felsefe
Dil Bilimi
Tarih (İÖ)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Psikoloji (Türkçe)
Tarih
Karşılaştırmalı Edebiyat (İ.Ö)

Dersin Amacı

Bu dersin amacı müzelerin kurumsal önemini ve müzelerde sergilenen sanat eserlerinin toplumun kültür, sanat-estetik seviyesini yükseltmesindeki katkısını karşılaştırmalı olarak irdelemektir .

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Müzelerin toplumsal ve kültürel yaşam için önemini tanımlayabilmesi
2   M işlev ve işleyişleri hakkında genel bir bilgi sahip olması
3   sanat türleri ve akımlarını açıklayabilmesi
4   Sanat eserlerini karşılaştırmalı bir şekilde tartışabilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş: Dersin amacı, yöntem, kaynakça
2 Müzeoloji ve Sanat ile ilgili kuramlar
3 Müze ve Modern Sanat
4 Müzecilik Tarihi
5 Türk Müzeciliği
6 Müze Mimarisi
7 Uygulamalı Müzecilik (Alan Çalışması)
8 Midterm
9 Romantizm
10 Realizm-- Neo Klasisizm
11 İzlenimcilik
12 Kübizm- Sürrealizm
13 Dışavurumculuk- Sembolizm- Fovizm
14 Fütürizm- Konstruktivizm
15 Final Sıınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Bennett, Tony, The Birth of the Museum, London and New York: Routledge, 1995
Bourdieu, Pierre and Alain Darbel, The Love of Art: European Art Museums and their Public, trans. C. Beattie and N. Merriman, Cambridge: Polity Press, 1991.
Falk, John H. and Lynn D. Dierking, The Museum Experience, Washington, D.C.: Whalesback Books, 1992.
Prior, Nick, Museums and Modernity: Art Galleries and the Making of Modern Culture, Oxford: Berg, 2002.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunumlar ve ödevler

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Seçmeli ve klasik tarzda sorularla değerelendirme yapılacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse katılım (%70) zorunludur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

remzi.yagci@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 7 7
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 103

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.14
ÖK.24
ÖK.3
ÖK.4