DERS ADI

: ESKİÇAĞDAN GÜNÜMÜZE İZMİR KENT TARİHİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ESH 0032 ESKİÇAĞDAN GÜNÜMÜZE İZMİR KENT TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 4

Dersi Veren Birim

Edebiyat Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NESLİHAN ÜNAL

Dersi Alan Birimler

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Arkeoloji
Müzecilik
Mütercim-Tercümanlık (İÖ) (Türkçe-Almanca-İngilizce)
Arkeoloji (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce)
Psikoloji
Karşılaştırmalı Edebiyat
Sosyoloji (İ.Ö)
Sosyoloji
Felsefe
Dil Bilimi
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Psikoloji (Türkçe)
Karşılaştırmalı Edebiyat (İ.Ö)

Dersin Amacı

Eskiçağ'dan zamanımıza İzmir in tarihinin genel özelliklerini öğrenmek ve kavramak dersin temel amacıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İzmir kent tarihi ile ilgili kaynakları öğrenebilmesi (D.1)
2   İzmir kentinin kuruluşu ve kurucuları hakkında bilgilenmesi (D.2)
3   İzmir in Osmanlı Fethi Öncesi tarihini öğrenebilmesi (D.3)
4   Osmanlı Dönemi İzmir i hakkında bilgi sahibi olabilmesi (D.4)
5   Cumhuriyet Dönemi İzmir ini öğrenebilmesi (D.4)
6   Geçmişten bugüne İzmir tarihini kavraması ve yorumlayabilmesi amaçlanmaktadır. (D.5)

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İzmir in coğrafi özellikleri ve tarih öncesi çağlarda İzmir ve çevresi Sunum yapılacaktır.
2 Eskiçağ da İzmir Sunum yapılacaktır.
3 Roma döneminde İzmir Sunum yapılacaktır.
4 Bizans İmparatorluğu döneminde İzmir Sunum yapılacaktır.
5 İzmir de ilk Türk egemenliği: Çaka Bey Sunum yapılacaktır.
6 Komnenoslar döneminde İzmir Sunum yapılacaktır.
7 Vize
8 Laskarisler ve Palaiologoslar döneminde İzmir Sunum yapılacaktır.
9 Aydınoğulları döneminde İzmir Sunum yapılacaktır.
10 Osmanlılar döneminde İzmir Sunum yapılacaktır.
11 XVI-XIX Yüzyıllarda İzmir Sunum yapılacaktır.
12 İzmir Limanı ve önemi Sunum yapılacaktır.
13 İzmir de tarihi yapılar Sunum yapılacaktır.
14 İzmir de kültür ve sanat Sunum yapılacaktır.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Eldem, E. - Daniel G., Bruce M., Doğu İle Batı Arasında Osmanlı Kenti, Halep, İzmir ve İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 2000; Doğer, E., İzmir'in Smyrna'sı Paleolitik Çağ'dan Türk Fethine Kadar, İletişim Yay., İstanbul 1006; Yetkin, Sabri - Fikret Yılmaz, İzmir Kent Tarihi, İBB Yay., İzmir, 2002; Cadoux, Cecil John, İlkçağ'da İzmir: Kentin, En Eski Çağlardan İ.S. 324'e Kadar Tarihi, İletişim Yay., İst., 2004; Raif Nezihi, İzmir'in Tarihi, İBB Yay., İzmir, 2001; Aksoy, Yaşar, Smyrna-İzmir (Efsaneden Gerçeğe), İBB Yay., İzmir, 2001; Batur, Enis, Üç İzmir, Yapı Kredi Yay., İst., 1992; Baykara, Tuncer, İzmir Şehri ve Tarihi, İzmir, 1974; Baykara, Tuncer, Aydınoğlu Gazi Umur Bey, Ank., 1991; Kurat, Akdes Nimet, Çaka Bey İzmir ve civarındaki adaların ilk Türk beyi M.S. 1081-1096, İst., 1966.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders
Sunum
Araştırma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ö Ç 1-6: Ara sınav ve finalde sorulacak sorular ile değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
Ara sınav ve final faaliyetlerine katılma, değerlendirmede dikkate alınacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

neslihan.unal@deu.edu.tr
0232 301 8734

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 0 0 0
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 12 12
Sunum Hazırlama 1 7 7
Final Sınavına Hazırlık 1 14 14
Haftalık Ders Öncesi/Sonrası Hazırlıklar 13 3 39
Final Sınavı 1 1,5 2
Vize Sınavı 1 1,5 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 102

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.14
ÖK.24
ÖK.3
ÖK.4
ÖK.5
ÖK.6