DERS ADI

: TÜRK DIŞ POLİTİKASI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ESH 0035 TÜRK DIŞ POLİTİKASI SEÇMELİ 2 0 0 4

Dersi Veren Birim

Edebiyat Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR MUSTAFA DAŞ

Dersi Alan Birimler

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Arkeoloji
Müzecilik
Mütercim-Tercümanlık (İÖ) (Türkçe-Almanca-İngilizce)
Arkeoloji (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce)
Psikoloji
Karşılaştırmalı Edebiyat
Sosyoloji (İ.Ö)
Sosyoloji
Felsefe
Dil Bilimi
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Psikoloji (Türkçe)
Karşılaştırmalı Edebiyat (İ.Ö)

Dersin Amacı

Kurtuluş Savaşı yıllarından günümüze Türk Dış Politikasının temel dinamiklerinin analiz edilmesi ve incelenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Türk Dış Politikasını temel kavramlarını tanımlar. Bu kavramları siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel olaylarla ilişkilendirmek ve açıklamak.
2   Türk Dış Politikasına yön veren kişi, kurum ve kuruluşları sıralar, adı geçen kurum ve kuruşların özellikleri hakkında açıklamalar yapmak.
3   Osmanlı diplomasisiyle, Türkiye Cumhuriyeti diplomasisinin benzer ve farklı yönlerini yorumlamak.
4   Türk Dış Politikasının geçmişten günümüze geçirdiği gelişim ve değişimi değerlendirmek.
5   Türkiye nin günümüz dış politikasını analiz etmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Türk Dış Politikasının temel ilke ve hedeflerinin belirlenmesi, Türk Dış Politikasının dönemlere ayrılması ve ayrımın kıstaslarının belirlenmesi
2 Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk Dış Politikası: Mondros Mütarekesi nin incelenmesi, Batı Avrupa Devletleri ve Sovyetler Birliği ile ilişkiler
3 1923-1939 döneminin Türk Dış Politikası açısından değerlendirilmesi ve Lozan Anlaşması nın incelenmesi
4 1923-1939 Dönemi Türk Dış Politikası: a.Batı Avrupa devletleriyle ilişkiler, b.Sovyetler Birliği ile ilişkiler, c. Yunanistan ile ilişkiler, d. Türkiye nin Ortadoğu devletleriyle ilişkileri, e. Montreux Boğazlar sözleşmesinin incelenmesi
5 1939-1945 Dönemi Türk Dış Politikasına bakış: Dönemin dinamikleri ve gelişmelerin tematik olarak incelenmesi
6 II. Dünya Savaşı nda Türkiye nin savaşan devletlerle ilişkileri ve denge politikası.
7 Türkiye de çok partili hayata geçişte dış politikanın etkinliğinin incelenmesi
8 1945-1960 arası Türk-Dış Politikasının tematik olarak incelenmesi
9 1945-1960 dönemi Türk Dış Politikası: Türkiye-Amerika ilişkileri
10 1945-1960 dönemi Türk Dış Politikası: Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkileri,
11 1945-1960 dönemi Türk Dış Politikası: Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Türkiye nin Ortadoğulu devletlerle ilişkileri
12 1960-1980 Döneminde Türk Dış Politikasının tematik olarak incelenmesi
13 1960-1980 döneminde Türkiye-Amerika ilişkileri
14 1960-1980 döneminde Türkiye-Yunanistan ilişkileri (Kıbrıs ve Ege sorunu)

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Aptülahat Akşin, Atatürk ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi, Ankara 1991
2. Baskın Oran, Türk Dış Politikası, c. I, 12. baskı, İstanbul 2006
3. Çağrı Erhan, Türk Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri, Ankara 2002
4. Selim Deringil, Denge Oyunu, İstanbul 2000
5. Faruk Sönmezoğlu, Türk-Dış Politikasının Analizi, 2. baskı, İstanbul 2001
6. Faruk Sönmezoğlu, Tarafların Tutum ve Tezleri Açısından Kıbrıs Sorunu, İstanbul 1991
7. Hüseyin Bağcı, Türk Dış Politikası nda 50 li Yıllar, Ankara 2001
8. İlhan Tekeli-Selim İlkin, Türkiye ve Avrupa Topluluğu 1, Ankara 1993.
9. İsmail Soysal Türkiye nin Uluslar arası Siyasal Bağıtları, Ankara 1983
10. İsmail Soysal, Tarihçeleri ve Açıklamaları ile Birlikte Türkiye nin Siyasal Andlaşmaları, c. I, Ankara 2002
11. Mehmet Gönlübol ve diğerleri, Olaylarla Türk Dış Politikası, Ankara 1982
12. Ömer Kürkçüoğlu, Türk-İngiliz İlişkileri (1919-1926), Ankara 1978
13. Seha Meray, Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar belgeler

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Sınav , Ödev

Değerlendirme Kriteri

Sınav
Devamlılık

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Devam zorunludur. %70

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

mustafa.das@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 13:00 14:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 90

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.1444
ÖK.244
ÖK.344
ÖK.4
ÖK.5