DERS ADI

: ÇEVİRİ KURAMLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ESH 0023 ÇEVİRİ KURAMLARI SEÇMELİ 2 0 0 4

Dersi Veren Birim

Edebiyat Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT MÜGE IŞIKLAR KOÇAK

Dersi Alan Birimler

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Arkeoloji
Müzecilik
Arkeoloji (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Psikoloji
Karşılaştırmalı Edebiyat
Sosyoloji (İ.Ö)
Sosyoloji
Felsefe
Dil Bilimi
Tarih (İÖ)
Psikoloji (Türkçe)
Tarih
Karşılaştırmalı Edebiyat (İ.Ö)

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı çeviri konusunda öğrencilere kuramsal bilgi vermek ve öğrencilerin çeviriyi daha geniş bir bağlam içinde algılamalarını ve sorgulamalarını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Çeviri alanındaki temel kuram ve yaklaşımları tanımlayabilirler.
2   Çeviri stratejilerini öğrenip ayırt edebilirler.
3   Her iki metinde çevirmen kararlarını inceleyip çözümleyebilirler.
4   Çevirinin toplumdaki sosyo-kültürel rolünün farkına varabilirler.
5   Çevirilerinde kendi kararlarını sorgulayabilirler.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş : çeviri kuramı nedir
2 Bilim dalı olarak çeviribilim Alanın özellikleri ve çeviri tanımları
3 Temel kavramlar Eşdeğerlik, özgür çeviri, sadık çeviri kavramlarının detaylı tartışılması
4 Çeviri stratejileri I Metin düzeyinde stratejiler
5 Çeviri stratejileri II Metin düzeyinde stratejiler
6 Metin türleri ve çeviri ilişkisi Metin türleri ve özellikleri çeviri stratejileri ilişkisi bağlamında incelenmesi
7 Metin türleri ve işlevsel yaklaşım Işlevsel yaklaşımın detaylı tartışması
8 Ara sınav
9 Çeviri normları Çevirmen kararları ve çeviriyi süreç içinde inceleme
10 Erek kültür içinde çeviri/çevirmen Çevirinin kültürün parçası olarak tartışılması
11 Farklı çeviri pratikleri I Sözde çeviri, gizli çeviri gibi farklı çeviri pratiklerinin incelenmesi
12 Farklı çeviri pratikleri II Sözde çeviri, gizli çeviri gibi farklı çeviri pratiklerinin incelenmesi
13 Çevirmen görünürlüğü/görünmezliği Metin düzeyinde ve toplumsal düzeyde çevirmen görünürlüğünün incelenmesi
14 Güncel kuramsal tartışmalar Sömürgecilik ve çeviri, Toplumsal cinsiyet ve çeviri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Baker, Mona. Ed. 1998. Encyclopedia of Translation Studies. London & New York: Routledge.
2. Munday, Jeremy. 2001. Introducing Translation Studies. London and New York: Routledge.
3. Ayrıca dönem içinde farklı yazarlardan makalaler verilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersler
Yüzyüze ve interaktif şekilde yapılacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 OD Ödev/DerseKatılım
3 FN Final
4 BNS BNS VZ * 0.30 + OD * 0.30 +FN * 0.40
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.30 +OD * 0.30 +BUT * 0.40


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Bir ara sınav, bir final sınavı yapılacaktır. Her iki sınav yazılı olacaktır.
2. Teslim edilmek üzere üç adet bireysel ödev verilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslere katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Ödevlerin zamanında teslimi gerekmektedir. Derse katılmamış olmak ev ödevinin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazeret olarak değerlendirilmeyecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 2 4 8
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.155
ÖK.2
ÖK.3
ÖK.4
ÖK.5