DERS ADI

: YAŞAM DÖNGÜSÜ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YDN 2307 YAŞAM DÖNGÜSÜ ZORUNLU 0 0 0 10

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ŞERİFE REYHAN UÇKU

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, hekim adaylarının sağlık riskleri, sağlığın korunması ve geliştirilmesi konularında bilgi ve beceri kazanmasını sağlamaktır.
  

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Yaşamın farklı evrelerindeki sağlık risklerini, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile ilgili temel ilkeleri tanımlayabilme
2   Toplumun sağlık düzeyini ve sık görülen sağlık sorunlarını tartışabilme
3   Sağlık Sistemleri, sağlık finansmanı ve sosyal güvenlik, sağlık insan gücünü tartışabilme
4   Sağlık eğitimi ve hasta eğitimi ilkelerini tartışabilme
5   Öykü ve fizik muayenenin kayıt edebilme ve klinik karar verme planlayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bebeklik
2 Çocukluk
3 Adolesan
4 Erişkin
5 Yaşlılık
6 Sınav

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi, 2012
Textbook of Public Health, Oxford University Press, 2009
Birinci Basamak İçin Adli Tıp El Kitabı, Türk Tabipleri Birliği, Adli Tıp Uzmanları Derneği, 1999.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) oturumları,
Sunumlar, paneller
Laboratuvar uygulamaları (biyokimya, mikrobiyoloji),
Kliniğe giriş uygulamaları, mesleksel beceriler uygulamaları,
Büyük grup çalışmaları (BGÇ),
Alan çalışmaları,
Film gösterimi
Etik uygulamaları

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 BSV Blok Sonu Sınavı (%14)
2 PDÖ PDÖ Notu (%2.7)


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

DEÜTF ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
Madde 25 bent 2
b) Yıl içi başarı notu (YBN) ÖBD lerden alınan not ortalamasının %84 ü ve PDÖ notu ortalamalarının %16 sı olmak üzere 100 üzerinden hesaplanır.
YBN 80 ve üzeri = DBN 80 ve üzeri Muaf Başarılı
YBN %50si + DSD %50 si = DBN 65 ve üzeri Başarılı
YBN %50si + BN %50 si = DBN 65 ve üzeri Başarılı

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Sunum 56 1 56
PDÖ 7 3 21
Kliniğe giriş uygulaması 1 4 4
Uygulama 8 2 16
Alan çalışmaları (kurum gezileri ) 1 3 3
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 5 15 75
Blok sonu sınavına hazırlık 1 70 70
Blok sonu sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 248

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.134
ÖK.2223
ÖK.354
ÖK.45
ÖK.5553