DERS ADI

: ÜROGENİTAL - ENDOKRİN 201

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ÜGE 2302 ÜROGENİTAL - ENDOKRİN 201 ZORUNLU 0 0 0 10

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR EMİNE BURÇİN TUNA

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

 Bu bloğun amacı, kadın ve erkek genital sistemleri ile üriner ve endokrin sistemlerin normal yapı ve işlemlerinin hatırlanmasını ve bu sistemlere ilişkin patolojik mekanizmaların kavranmasını sağlamaktır.
 

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Temel endokrinolojik hastalıkların etyopatogenezini açıklayabilme, tanı ve tedavisinin temel ilkelerini anlatabilme
2   Temel nefrolojik hastalıkların etyopatogenezini açıklayabilme, tanı ve tedavisinin temel ilkelerini anlatabilme
3   Gebelikteki fizyolojik mekanizmaları, normal gebelik özelliklerini tanımlayabilme
4   Temel jinekolojik hastalıkların etyopatogenezini açıklayabilme, tanı ve tedavisinin temel ilkelerini anlatabilme
5   Sık görülen ürolojik hastalıkların etyopatogenezini açıklayabilme, tanı ve tedavisinin temel ilkelerini anlatabilme
6   Hasta ile uygun iletişim kurmanın temel özelliklerini açıklayabilme
7   Erkek ve kadında üretral kateter takabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Endokrinolojik hastalıklar
2 Nefrolojik hastalıklar
3 Gebelik
4 Jinekolojik hastalıklar
5 Ürolojik hastalıklar
6 Sınav

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Harrison's principles and practice of Internal medicine: 17th Edition 2009
Klinik Endokrinoloji ve Diyabet,S.L. Chew, D. Leslie, Çeviri Editörü: A.Çömlekçi, 2009Tıbbi Mikrobiyoloji, Patrick R Murray, Rosenthal KS, Pfaller MA. (çev. ed) Ahmet C Başustaoğlu, Atlas Kitapçılık, 2010.
Comprehensive Clinical Nephrology,Floege J,JohnsonR, Feehally J, 2010
Obstetrik Maternal Fetal Tıp Perinatoloji Beksaç M.S. Demir N. Koç A. Yüksel A. Medikal Nobel Kitabevi 2001
Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, Henry JB, 2012.
Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Kayaalp, S.O. Pelikan Yayıncılık, 2009
Pathologic Basis of Disease, Robbins and Cotran, Elsevier Saunders, 2010
Birinci Basamak İçin Adli Tıp El Kitabı, Türk Tabipleri Birliği, Adli Tıp Uzmanları Derneği, 1999

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) oturumları,
Sunumlar,
Laboratuvar uygulamaları (patoloji, farmakoloji, biyokimya, mikrobiyoloji),
Kliniğe giriş uygulamaları, mesleksel beceriler uygulamaları,
Büyük grup çalışmaları (BGÇ),
Alan çalışmaları,
Etik uygulamaları

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 BSV Blok Sonu Sınavı (%14)
2 PDÖ PDÖ Notu (%2.7)


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

DEÜTF ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
Madde 25 bent 2
b) Yıl içi başarı notu (YBN) ÖBD'lerden alınan not ortalamasının %84'ü ve PDÖ notu ortalamalarının %16'sı olmak üzere 100 üzerinden hesaplanır.
YBN 80 ve üzeri = DBN 80 ve üzeri = Muaf = Başarılı
YBN %50si + DSD %50 si = DBN 65 ve üzeri = Başarılı
YBN %50si + BN %50 si = DBN 65 ve üzeri = Başarılı

Değerlendirme Kriteri

ÖBD, kuramsal ve uygulama sınavından oluşur. Değerlendirmenin kuramsal % 88'sini, uygulama % 12'sini oluşturur.
HBD değerlendirmeleri yeterliliğe dayalı olarak yapılır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
PDÖ 10 3 30
Grup çalışması  5 1 5
Uygulama   7 2 14
Alan çalışmaları (kurum gezileri) 1 4 4
Sunum  40 1 40
Blok sonu sınavına hazırlık  1 70 70
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 5 15 75
Blok Sonu sınavı  1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 241

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1542322
ÖK.2542322
ÖK.352
ÖK.4542322
ÖK.5542322
ÖK.65
ÖK.75