DERS ADI

: SOLUNUM DOLAŞIM 201

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SDL 2305 SOLUNUM DOLAŞIM 201 ZORUNLU 0 0 0 10

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZEYNEP GÜLAY

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Bu blokta, solunum-dolaşım sistemine ait  hastalıkların etiyolojisi, fizyopatolojisi, tanısı, tedavisi, bu hastalıkların ortaya çıkmasında etkili olabilecek çevresel ve genetik faktörler ile bunlardan korunmaya yönelik temel ilke ve yaklaşımların 
öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
   

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Solunum sistemi ile ilgili sık görülen hastalıkların etyopatogenezini açıklayabilme, tanı ve tedavisinin temel ilkelerini anlatabilme
2   Sık görülen kalp hastalıklarının etyopatogenezini açıklayabilme, tanı ve tedavisinin temel ilkelerini anlatabilme
3   Kronik hastalıklardaki iletişim becerilerini gösterebilme
4   Mesleksel akciğer hastalıkları ile ilgili önlemleri sıralayabilmek
5   Sağlık teknolojisi ve ilaç kullanımında hekimin etik sorumluluğunu anlamak

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Solunum sistemi hastalıkları
2 Solunum sistemi hastalıkları
3 Kalp hastalıkları
4 Kalıp hastalıkları
5 Solunum Sistemi ve kalp muayenesi
6 Sınav

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, Henry JB, 2012.
Tıbbi Mikrobiyoloji, Patrick R Murray, Rosenthal KS, Pfaller MA. (çev. ed) Ahmet C Başustaoğlu, Atlas Kitapçılık, 2010.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. (ed)Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M., 2008.
Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Kayaalp, S.O. Pelikan Yayıncılık, 2009
Pathologic Basis of Disease, Robbins and Cotran, Elsevier Saunders, 2010
Harrison s principles and practice of Internal medicine 17th Edition 2009
Solunum Hastalıkları, (ed) Çöplü L, Kaya A., Poyraz Yayıncılık, 2007
Current Diagnosis and Treatment in Cardiology, Crawford M (ed) Lange Med Boks, 2009
Heart Disease. A textbook of cardiovascular medicine, Braunwald E.(ed), W.B. Saunders Company. 2008

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) oturumları,
Sunumlar, paneller
Laboratuvar uygulamaları (biyokimya, mikrobiyoloji),
Kliniğe giriş uygulamaları,
Mesleksel beceriler uygulamaları,
Büyük grup çalışmaları (BGÇ),
Alan çalışmaları,
Film gösterimi
Etik uygulamaları

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 BSV Blok Sonu Sınavı (%14)
2 PDÖ PDÖ Notu (%2.7)


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Sunum-panel 71 1 71
PDÖ 9 3 27
Grup çalışması 3 4 12
Uygulama 6 2 12
Alan çalışmaları(kurum gezileri) 1 4 4
Blok sonu sınavına hazırlık  1 50 50
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 5 15 75
Blok sonu sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 254

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1542322
ÖK.2542322
ÖK.3325
ÖK.4335
ÖK.55